string(2) "he"
string(2) "he" -array(0) { }

העוקץ במה ביקורתית בנושאי כלכלה, חברה, פוליטיקה, תקשורת, תרבות ועוד

רחל בית אריה

בין אשפה, בבונים ואהבת הארץ

שמירה על ניקיון הארץ היא לא המבחן הטוב ביותר לאהבת המולדת. היא כן, כבר עשרות שנים, מבחן שמסמן לאיזו קבוצה אתה שייך ולמי אתה צריך לבוז

משפט שדה

שרון גל, מארגן האירוע למען החייל אלאור אזריה, מזמין למעגל חיבוקים (פייסבוק, 19.04.16)
אנחנו כאן ממקום של אהבה ותקווה