string(2) "he"
string(2) "he" -array(0) { }

העוקץ במה ביקורתית בנושאי כלכלה, חברה, פוליטיקה, תקשורת, תרבות ועוד

עידו קטרי

בתי הכלא הם לא חברים של הקהילה הטרנסית

הצעת חוק להחמרת ענישה בפשעים על רקע מגדרי, מעלה את התהייה: האם הקהילה הטרנסית להביע אמון במערכות הכליאה – אותן אלו אשר באופן היסטורי ואקטואלי משרתות את האלימות והאפליה הממוסדת כלפיה?

משפט שדה

תרשמו, אני צנזורית. לנצח. (מירי רגב זועמת על תוכנית בגל״צ המוקדשת למשורר, 19.07.16)
מחמוד דרוויש איננו ישראלי, הטקסטים שלו אינם ישראלים ומהותו התנגדות לערכים המרכזיים של החברה בישראל