string(2) "he"
string(2) "he" -array(0) { }

העוקץ במה ביקורתית בנושאי כלכלה, חברה, פוליטיקה, תקשורת, תרבות ועוד

שלומי חתוכה

קוראים לי ירון לונדון ואני מכחישן סדרתי

במופע הביזיון בתוכנית "לונדון וקירשנבאום" לאחר ההפגנה הגדולה בירושלים, נחשפנו לכוחם המעוול העצום של עיתונאים. במקום החרפה המקצועית שקיבלנו, כך יכול היה להיראות דיון אילו הייתה כאן יושרה מקצועית והגזענות לא הייתה מעוורת את עיני המושלים בתקשורת

משפט שדה

קשיים סמנטיים (עמוס עוז בראיון לישראל היום, 11.5.2017)
אומרים לי שאני אליטה. אני לא מבין את משמעות המילה הזאת
בא/ה לפה הרבה?
העוקץ זקוק לעזרתך!
סגירה X