string(2) "he"
string(2) "he" -array(0) { }

העוקץ במה ביקורתית בנושאי כלכלה, חברה, פוליטיקה, תקשורת, תרבות ועוד

 • bds
  ברוגז לעולמים
  מורה נבוכים לטענות יהודים ותאומיהם הסיאמיים כלפי הבד"ס
 • מירירגב
  סרט רע
  כשמירי רגב החליטה להלאים את הקולנוע בשם המזרחיוּת
שלמה סבירסקי

לפעול בניגוד למערכת החינוך המפוערת

בראשית היה כאן חינוך טוב ושוויוני יחסית, אבל מהר מאוד הדברים השתבשו ואופנים רבים של אי שוויון השתלטו על המערכת. פרופ' שלמה סבירסקי מתאר בשמונה סעיפים את העבר וההווה עתירי הפערים ואת מירוץ העכברים של ימינו ומסביר על התקווה שבצוות המורות הבית ספרי
 • דודו רוטמן

  אפילו אם מעשיו חוקיים לחלוטין

  האם מותר להסתייג? להיגעל? להזדהות עם תחושת הנרדפות של הקרבן? לשתף בחרדה מפני מי שמתנהג כחיה רעה? אנחנו מתמודדים פה עם טרור הפגיעה המינית והמסגרת החוקית אינה הזירה הבלעדית שבה המאבק בו צריך להתרחש. בעקבות הפולמוס המשפטי המתנהל בעוז בימים האחרונים
 • טאדז'יו מולר

  לא כולנו באותה הסירה: משבר האקלים כמשבר של צדק

  הצעדים הרשמיים שננקטים למען איכות הסביבה מגבירים את הפגיעה באוכלוסיות המוחלשות ביותר. האקטיביסט והכותב טאדז'יו מולר מציע לשלב בין תנועה גלובאלית שתדרוש צדק אקלימי לכולם ובין מאבק לצמצום צמיחה הכלכלית – אולי הסיכוי האחרון למנוע את החורבן האקולוגי שבפתח
 • מרסלו סבירסקי

  להתנתק ממוסדות השלטון הישראליים

  המשך ההשתתפות הפוליטית של הרשימה המשותפת פוגעת ומעכבת את השגת היעד ההיסטורי שהוא סילוק המשטר שהציונות כפתה בין הים לירדן
 • ראויה חנדקלו

  "עוד שנה שבה אחיה בסתר"

  לכל אחת מהמשפחות הללו יש את הסיפור הקשה שלה, המשתנה רק בפרטים הקטנים: מקומות, שמות, חוויות היומיום. המשותף לכל הסיפורים הוא העוול שהורס חיים שלמים. על הוראת השעה של חוק האזרחות

משפט שדה

תומכי הרוצחים של משפחת דוואבשה מחוץ לביהמ״ש (הארץ, 19.06.18)
איפה עלי, אין עלי, עלי נשרף. עלי על הגריל