העוקץ במה ביקורתית בנושאי כלכלה, חברה, פוליטיקה, תקשורת, תרבות ועוד

איתמר טובי (טהרלב)

פאודה אימפריה: תחילתה של ריבונות מזרחית-פלסטינית

״פאודה״ ו״זגורי אימפריה״ הופכות את הטרגדיה המזרחית והפלסטינית לחומרי חיים גמישים שזורם בהם דם אמיתי של כאב. זהו הכאב של הייצוג שלנו שמתחיל להפציע ולהציף את הרחובות המכוסים טיפקס לבנבן ורעיל

משפט שדה

השר היוצא לבטחון פנים, יצחק אהרונוביץ׳, מסכם. הארץ, 10.05.15
המפגינים באו לעשות בלגן, הייתי מפזר אותם עוד באיילון