string(2) "he"
string(2) "he" -array(0) { }

העוקץ במה ביקורתית בנושאי כלכלה, חברה, פוליטיקה, תקשורת, תרבות ועוד

העוקץ

איפה הייתם כשגירשו מכאן פליטים

אז מה בפועל אפשר לעשות לקראת יום הגירוש המאיים ובא? שאלנו כמה מהמוחות האקטיביסטים והמשפטיים בסביבה, ויש להם לא מעט הצעות • פרויקט מיוחד

משפט שדה

נתניהו פונה ללב שלכם מהודו (שש עם, חדשות 2, 14.01.18)
איך אתם הייתם מרגישים אם היו רומסים את ילדיכם ברשעות ובגסות?