string(2) "he"
string(2) "he" -array(0) { }

העוקץ במה ביקורתית בנושאי כלכלה, חברה, פוליטיקה, תקשורת, תרבות ועוד

מרזוק אלחלבי

אין שופטים בי-ם, רק קולוניאליסטים

במרווח של שבוע החליטו שופטים בישראל לאשר התנחלות על אדמות פלסטיניות ואת הריסת חאן אל-אחמר. האם זהו קו פרשת המים שלאחריו אין יותר טעם שפלסטינים יכתתו רגליים ל"היכל הצדק"?

משפט שדה

השר יואב גלנט יוצא סטרייט בלטה (גל״צ, 23.07.18)
כל אדם, לא משנה אם הוא חי בזוג הטרוגני או בזוג הומופובי, זכאי לכל הזכויות באופן מלא