string(2) "he"
string(2) "he" -array(0) { }

העוקץ במה ביקורתית בנושאי כלכלה, חברה, פוליטיקה, תקשורת, תרבות ועוד

נעמה לזימי

מה שההסתדרות צריכה עכשיו

זה להכיר במודלים החדשים, השקופים והדמוקרטים שארגון עובדים צריך להציע למאוגדים בתוכו ולקהל היעד שאותו הוא רוצה לאגד, ולחדול מלהיות ארגון שמשפר מחד ומקצץ מאידך, שמעסיק ישירות כאן ומייצר דור ב' שם. שלי יחימוביץ' היא המועמדת שמסוגלת להנהיג מהלך כזה

משפט שדה

יקנעם המושבה ויוקנעם עלית בקליפת אגוז (הארץ, 17.02.17)
השיכוניסטים רוצים עכשיו עוד אדמות. זה לא צריך להיות על החשבון שלנו. יש לנו כאן אופי מיוחד. צריך לשמור עליו