string(2) "he"
string(2) "he" -array(0) { }

העוקץ במה ביקורתית בנושאי כלכלה, חברה, פוליטיקה, תקשורת, תרבות ועוד

רוני גרוס

אז ככה נראית פמיניסטית?

קשה שלא לשפשף את העיניים בהשתאות אל מול הראייה הלקויה כל כך של אורית קמיר, אקדמאית עתירת זכויות שמוחקת במחי מאמר את הישגיהן של נשים המובילות מאבקים קריטיים לחייהן של אלפי נשים, רק משום שהן מעזות להזדהות כמזרחיות, ערביות או נשות פריפריה

משפט שדה

משא האדם הלבן (טראמפ, 03.10.18)
אלה זמנים מפחידים מאוד לגברים צעירים באמריקה