string(2) "he"
string(2) "he" -array(0) { }

העוקץ במה ביקורתית בנושאי כלכלה, חברה, פוליטיקה, תקשורת, תרבות ועוד

יוסי דהאן

טופחים לעצמם על השכם

היום הבינלאומי למאבק ברעב, בעוני ובמחסור: במקום לנסות למגר את העוני, הסתפקה הממשלה באקרובטיקה סטטיסטית והסדרת פילנתרופיה לרעבים

משפט שדה

משא האדם הלבן (טראמפ, 03.10.18)
אלה זמנים מפחידים מאוד לגברים צעירים באמריקה