string(2) "he"
string(2) "he" -array(0) { }

אתה נראה מאוד נחמד, אבל…

האגודה לזכויות האזרח הפנתה ליו"ר הכנסת רובי ריבלין חוות דעת בנושא חוק ועדות הקבלה, להלן עיקריה. ולסיום: סרטון משעשע, כמעט
העוקץ

בטרם תועלה הצעת החוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (תיקון מס' 8, התשע"א-2010) לקריאה שנייה ושלישית, הרינו לפנות אליך בתקווה כי תפעיל את כובד משקלך על מנת לשכנע את הממשלה וחברי הכנסת להוריד חוק זה במתכונתו הנוכחית מסדר היום, פן ידבק הרבב שבו בספר החוקים של מדינת ישראל.

  1. מדובר בחוק לא דמוקרטי, הפוגע בצורה קשה ובלתי מידתית בזכויות יסוד חוקתיות. בנוסף, חלק מיוזמי ההצעה הסבירו שמאחורי החוק עומד רצונם להבטיח ישובים ליהודים בלבד, תוצאה בהחלט צפויה מלשון החוק, דבר אשר מדביק לו תווית ברורה של גזענות.
  2. החוק יאפשר ליישובים ולהרחבות קהילתיות שבהם עד 500 בתי משפחה לסנן את המבקשים להתגורר בהם. מדובר במאות ישובים והרחבות קהילתיות הפזורות בכל רחבי הארץ. רובם ללא אפיון מיוחד. כולם הוקמו על קרקע ציבורית, שנמסרה לאגודה השיתופית ללא מכרז.
  3. על פי החוק המוצע ועדת הקבלה תוכל לדחות מועמד בשל קריטריונים רחבים ועמומים: התאמה חברתית לחיים בקהילה, התאמה למרקם חברתי תרבותי או תנאי קבלה אחרים של היישוב, הקבועים בתקנון.

לסיכום, חוק ועדות הקבלה הינו חוק דרקוני, הפוגע בצורה חמורה בזכויות חוקתיות ללא תכלית ראויה ובמידה שעולה על הנדרש. החוק מקדם ערכים של גזענות כלפי מיעוטים, אפליה והדרה מרחבית. הוא אינו עולה בקנה אחד עם ערכים דמוקרטיים, והוא יהווה כתם על ספר החוקים של מדינת ישראל.

לקריאת המסמך המלא

ומה יקרה כשערבי יתייצב בפני ועדת קבלה ביישוב קהילתי? תרחיש אפשרי

כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

  1. איזי גור

    על מה היו חוקי נירנברג

בא/ה לפה הרבה?
העוקץ זקוק לעזרתך!
סגירה X