string(2) "he"
string(2) "he" -array(0) { }

העוקץ במה ביקורתית בנושאי כלכלה, חברה, פוליטיקה, תקשורת, תרבות ועוד

אבי מנקס

פרשת הירי בחברון כמשל לשיח הציבורי בישראל

מבט לאחור על פרשת הירי בחברון מוכיח שאנו זקוקים לחינוך לזכויות אדם ולמשפט בינלאומי הומניטרי. פרויקט החינוך של האגודה לזכויות האזרח מדגים מהן אבני היסוד לבניית אזרחות מודעת, ריבונית ושקולה

משפט שדה

מה זה יכול להיות? ח״כ דוד ביטן, יושב ראש הקואליציה (שבתרבות, 25.06.16)
יש בעיה בתפקיד ראש המוסד ושב"כ: משהו שם עושה אותם שמאלנים