string(2) "he"

העוקץ במה ביקורתית בנושאי כלכלה, חברה, פוליטיקה, תקשורת, תרבות ועוד

רון ברקאי

הים שלנו נמלא מתים

אדה קולאו, ראשת עיריית ברצלונה, קראה לגלות אנושיות ולקבל את הפליטים מאפריקה ומהמזרח התיכון לשורה של "ערי מקלט" באירופה. אולי יהיו לרעיון הדים בישראל, ויבוא הקץ להתעללות השיטתית הנהוגה כאן בפליטים

משפט שדה

גיל אלון, המנהל האמנותי של פסטיבל עכו, מגיב להיעדר הצגות בערבית בפסטיבל השנה. על הדרך הוא מציל יהודים, ערבים וסינים מאפליה מתקנת (הארץ, 23.08.2015)
לדחות הצגה מפסטיבל בגלל שמשתתפיה הם ערבים ולקבל הצגה לפסטיבל בגלל שמשתתפיה הם ערבים זה אותו דבר. אפליה מתקנת גרועה כמו כל אפליה. למוצא של האמנים, בין אם הוא יהודי, ערבי או סיני, אין שום רלוונטיות לשיקול האמנותי.