string(2) "he"
string(2) "he" -array(0) { }

העוקץ במה ביקורתית בנושאי כלכלה, חברה, פוליטיקה, תקשורת, תרבות ועוד

ראג'אא נאטור

דגלים? בחייכם!

עם כל הכבוד לדיון המתמשך על הדגלים שהונפו בהפגנה נגד חוק הלאום, מה שהציבור הפלסטיני צריך לשאול את עצמו זה כיצד קיבל השמאל הציוני את מעמד הכבוד של שותף למאבק, ולאן נעלמה המלה כיבוש שהוחלפה בשוויון

משפט שדה

השר יואב גלנט יוצא סטרייט בלטה (גל״צ, 23.07.18)
כל אדם, לא משנה אם הוא חי בזוג הטרוגני או בזוג הומופובי, זכאי לכל הזכויות באופן מלא