string(2) "he"
string(2) "he" -array(0) { }
  • עמוס עוז
    אחרי מות
    עמוס עוז: איילת צברי על אהבת נעוריה הספרותית
  • סלימה-מוראד
    שפת אם
    יהודים וערבית: עתירה מזרחית נגד חוק הלאום
galevy

גל לוי

חוקר וכותב בנושאים של אזרחות, מזרחיות חינוך ודמוקרטיה, ובמיוחד אקטיביזם פוליטי עכשווי. בעבר חבר בקשת הדמוקרטית המזרחית

הפוסטים של גל לוי