string(2) "he"
string(2) "he" -array(0) { }
yali

יאלי השש

ד"ר יאלי השש היא פעילה פמיניסטית מזרחית, ומרצה להיסטוריה המתמחה בהיסטוריה חברתית של נשים, היסטוריה של עוני, מדיניות ילודה וירושלים של המאה ה-19 וה-20

הפוסטים של יאלי השש

  • ...
  • 1