• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

ילדים לכו לעבוד

איציק ספורטא

בעקבות המגמה החדשה של המשרדים הכלכליים להפוך למשרד לחינוך למבוגרים, אני מציע לפתוח גם כיתות לילדים. אחת הטענות הנשמעות השכם והערב על ידי דוברי המשרדים הכלכליים היא שהם רוצים לחנך את הציבור לעבודה וכיון שהציבור לא כל כך מבין הם החליטו להכותו עוד קצת, כי הרי חוסך שבטו שונא בנו (מה עם הבת?). חינוך המבוגרים בלבד לא יועיל כיון שיש להם בדרך כלל ילדים שסביר שילכו אחרי הוריהם לחיים של בטלה וניצול הקופה הציבורית, על כן צריך להרביץ את תורת העבודה גם בילדים, לא חס וחלילה על ידי השקעות אמת בהשכלה שוויונית אלא על ידי הקטנת התמיכה בילדים שניתנת על ידי הממשלה (מחר מתחילים).

אם נמשיך בהגיון הטיפול של הממשלה באימהות החד הוריות, שכולל תשלום של מעל ל-1000 שקל למעסיק שיעסיק אישה או גבר חד הורי לפחות בשליש משרה, ופחות מזה לעובד/ת עצמה, צריך לפתח את העניין גם לגבי ילדים. הדרך לחנך ילדים לעבודה היא רק באמצעות עבודה, לצורך כך יפתח שרות התעסוקה קוו חם שיעסוק בהפנייתם של ילדים לעבודה, לא משנה ששרות התעסוקה לא יכול לספק עבודה ל- 280000 המובטלים המבוגרים. כדי שהמעסיקים ישתלבו במסגרת החינוכית הזו אני מציע לשלם להם 2000 שקל לחודש עבור כל ילד שהם מעסיקים. ילדים שלא ירצו לעבוד יגורשו בבושת פנים מבית הספר רק אם להוריהם אין כסף, אילו שיש להם כסף יוכלו לשלם כופר כדי לשחרר את ילדיהם ממצוות העבודה.

עוד מעט נגיע למצב בו אדם שירצה לעבוד ישלם למעסיק ולא להיפך ובכך תגיע לקיצה המשימה ההרואית של המשרדים הכלכליים לחינוך מחדש של האזרחים שבטיפשותם מדברים על חיים בכבוד ופרנסה, ושוויון. 

כנראה שיעניין אותך גם: