• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

שני מבטים על רב תרבותיות

יוסי דהאן

מאמר קצר ומעניין של הפילוסוף הקנדי צ`ארלס טיילור על רב תרבותיות ורלטיביזם, במאמר מבחין טיילור בקצרה בין הסברים במדעי הטבע להסברים במדעי החברה והרוח. טיילור עומד על הצורך והקושי בהכרת תרבויות אחרות. צ`ארלס טיילור כתב ב – 1994 מסה ארוכה בשם "רב תרבותיות והפוליטיקה של ההכרה", מסה שהיוותה פריצת דרך בדיון על רב תרבותיות. במסה הציג טיילור הצדקה של העמדה הרב תרבותית מנקודת ראות ליברלית. המסה הזו תורגמה לעברית והיא מופיעה בספר שערך אוהד נחתומי "רב תרבותיות במבחן הישראליות" מלבד המסה של טיילור ניתן למצוא בספר זה גם מסה של מאיר בוזגלו ומסות אחרות. 

ומסה ארוכה יותר של הפילוסופית סוזן אוקין השואלת "האם רב תרבותיות רעה לנשים?" ואכן לעיתים היא רעה מאד. אוקין מצביעה על כך שהתרבויות המונתאיסטיות – יהדות איסלם ונצרות, כמו גם מסורות ותרבויות הנהוגות במדינות אפריקה, אסיה והמזרח התיכון הן תרבויות פטריאכליות במובהק. תרבויות אלה פיתחו טקסים מורכבים, מנהגי נישואין ושאר מנהגים תרבותיים (כמו בעלות על רכוש ושליטה במשאבים) שייעודם העיקרי הוא לאפשר לשלוט בחיי המין של הנשים ובכושר הרבייה שלהן. אוקין גם יוצאת נגד עמדתם של אבישי מרגלית ומשה הלברטל המצדיקים את אי התערבות המדינה בחיי הקהילה החרדית מטעמים ליברליים רב תרבותיים. אוקין מצביעה על הפלייה שיטתית של נשים בחברה החרדית, היא אינה סבורה שניתן להגן על מתן זכויות קבוצתיות לקהילה החרדית, כפי שטוענים מרגלית והלברטל, מטעמים ליברליים.

המסה של אוקין תורגמה לעברית "הרהורים על פמיניזם ורב תרבותיות" בכתב העת פוליטיקה, 1 (1998) עמ` 9-26.

כנראה שיעניין אותך גם: