• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

כדור מורשת להרגעה

יחיעם שורק

נדהמתי, אך לא "נפלתי ברצפה", למישמע הידיעה כי משרד החינוך, ובראשו השרה לבנת והמנכ"לית תירוש, ינהיג מערכת נוספת של לימודי חובה בחטיבות הביניים: לימוד/שינון/הצרבה של 100 מושגי יסוד במורשת ישראל, בציונות ובדמוקרטיה. תקופת כהונתה של השרה לבנת בראש מערכת החינוך מצטיירת במגמתיות מכוונת (אולי אף פוליטית) של שמרנות המעורה לוורידי ציבור התלמידים: פסילת ספרי היסטוריה שאינם כורעים ברך לקונצנזוס המקודש, הנהגת מקצוע המורשת בקרב תלמידי חטיבות הביניים, הנחייה בעניין תלבושת אחידה, קימה (מלאכותית ונלעגת) של התלמידים בראשית כל שיעור וטקסי חלוקת תעודות זהות.

לאחרונה הונחתה על ציבור התלמידים מהלומה נוספת בדמות השננת המושגים וקידושם בתחומי מורשת וציונות. מהלכים אלה מיועדים לחיזוק האתנוצנטריות היהודית והלאומית, להפחת אש במדורת השבט של הפטריוטיזם (איזה מזל שלא משננים את "טוב למות בעד ארצנו") וסופם – התרחקות גוברת מהתקינות של חברה ליברלית נורמלית. לא ידעתי אם לצחוק או לבכות בשעה שנודע לי כי אחד ממושגי היסוד הללו הינו "מדינה יהודית ודמוקרטית", שהרי כל השומע יישום וישרוק: בהגדרה ובאופן חד-משמעי אין שני מונחים אלה: "יהדות" ודמוקרטיה", יכולים לדור זה לצד זה. יישום היהדות פוגע בדמוקרטיה (עיינו ערכים: דיני משפחה, זכויות נשים, חוק השבות ופגיעה בעקרון של חירות דת, אמונה ומצפון) ולהיפך. אגב, מישהו מאמין כי שינון המושגים ישדרג את מקומנו העלוב בדירוג העולמי של מבחני הבנת הנקרא?  הפיתרונות במשרד החינוך.

דר` יחיעם שורק מרצה להיסטוריה במכללת "בית ברל".

כנראה שיעניין אותך גם: