• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

מלחמתו של "הראיס" לין בבית המשפט

יהודית קנולר

עו"ד אוריאל לין חובש שני כובעים. הוא נשיא לשכות המסחר וככזה פעיל דומננטי נגד בית הדין לעבודה בשם חברות כוח אדם וסוחרים אחרים. הכובע השני של לין הוא היותו בעל עניין בחברת כוח אדם גדולה מאד בשם "לין ביכלר". אין זה סוד, ואולי גם אין פסול בכך, הרי גם בכנסת יושבים חברי כנסת שמייצגים סקטורים צרים או רחבים יותר. הבעייה של לין  היא שהוא מייצג  ענף השולט על 5% מכוח העבודה במשק. שעה שבמדינות המערב הענף זה הוא ענף שולי המייצג רק 0.5% מכוח העבודה במשק.   חברות כוח האדם בעולם הנאור מיועדות לספק כוח אדם זמני לעבודות בעלות משך זמן מוגבל ולעיתים רק בענפים מסוימים. לא כך בארצנו המפותחת, בכאן גדל הענף למימדים מפלצתיים והוא מכתיב במידה רבה את תנאי העבודה של שאר העובדים. בעידודם של משרדי הממשלה, שנעזרו בחברות אלה להעסקת עובדים במשך עשרות שנים במעמד של עובדי קבלן בתנאים נחותים, נוצר כאן פרולטריון עצום של עובדות ועובדים ש"סוחרים" בהם, מעבירים אותם ממקום עבודה אחד למשנהו בתנאים עבודה ירודים מתנאיהם של עובדים מן השורה. כל זאת בניגוד לאמנות בינלאומיות ולקביעה שהעובד אינו חפץ שנתון למסחר, ובניגוד לחוק יסוד כבוד האדם וחרותו.   בשל ברית בלתי קדושה בין הממשלה לחברות כוח האדם נוצרה אנומליה במשק הישראלי. (נוסף לאנומליות אחרות כגון שבירת שיאים מערביים בהעסקת עובדים זרים שלגביהם יש מדיניות של דלת מסתובבת: מגרשים עובדים ותיקים יקרים ומביאים עובדים זרים חדשים המשלמים אלפי דולרים לחברות כוח אדם שמביאות אותן. כך גוזרות חברות כוח האדם קופון בתעשייה בינלאומית של מסחר באדם (עובד זר משלם בין 5,000 ל 10,000 דולר בארץ מוצאו למתווכים מקומיים וישראלים).      ההסתדרות, עמותת "קו לעובד" וארגונים וולנטריים אחרים ניסו ומנסות לטפל בשתי אוכלוסיות מקופחות הללו ומייצגות את העובדים התובעים את מעסיקיהם על הפרת חוקי העבודה בבתי הדין לעבודה. אם המעסיקים באמצעות נציגן, אוריאל לין אינם מרוצים מפסקי הדין הניתנים בבתי הדין לעבודה שהוקמו על מנת להוות את המסגרת לבירור תביעות בנושאי עבודה, יש להם כתובת: בית הדין הגבוה לצדק – ערכאת הערעור על החלטות בית הדין הארצי לעבודה. המלחמה האישית של לין כנגד נשיא בית הדין הארצי לעבודה מחוץ  למסגרת המשפטית הינה בגדר ביזיון בית המשפט ועל כך יש עונשים הקבועים בחוק        עורכת הדין יהודית קנולר היא עורכת כתב העת לענייני עבודה נטו +

כנראה שיעניין אותך גם: