• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

נתניהו שמח

איציק ספורטא

לפחות משהו טוב אחד צמח מפרסום הנתונים האחרונים של הלמ"ס הנוגעים לתוצר המקומי הגולמי בישראל ברבעון השלישי השנה, נתניהו שמח. אנחנו כאן כדי לשמח את שר האוצר וחבר מרעיו. השמחה הזאת על מה היא מבוססת? על נתון של רבעון אחד שמצא שהצמיחה לעומת הרבעון הקודם היא 2.7% , מה היה ברבעון הקודם? ירידה של 1.7% (מה שהם מכנים צמיחה שלילית, תחליטו צמיחה או שלילית?). מה הייתה הצמיחה ברבעון הראשון? הפלא בפלא 2.8% זאת אומרת שכבר נחלצנו מן המיתון פעמיים השנה, כן ירבו. למה אז לא שמחנו? כי שר האוצר נתניהו עדיין לא העביר את תוכניותיו הכלכליות הגאוניות, כיון שהוא נכנס לתפקידו רק בסוף פברואר כך שהרבעון המוצלח ההוא לא היה רק שלו, ונתניהו לא אוהב להתחלק בתהילה . אם ברבעון הבא נצמח שלילית ב-5% ורבעון אחר כך נצמח חיובית ב-4% גם אז ידובר על מצבו האיתן של המשק (הצמיחה היא בהשוואה לרבעון הקודם). אף על פי שבעצם המשק ימצא עדיין במיתון.  בקצב כזה בתחשיב רב שנתי מצב המשק בכלל ימשיך להתדרדר, אבל מפעם לפעם תהיה מסיבת צמיחה במשרד האוצר. כמובן שאף אחד לא מדבר למה, אם בכלל, יש צמיחה? ועל חשבון מי היא באה. מי צומח ומי קמל? זאת השאלה. אבל למה לערבב שמחה בשמחה.  

כנראה שיעניין אותך גם: