• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

שלושה ימי מעצר

איציק ספורטא

אני מקווה שנטלי לוין ישנה בביתה יחד עם שלוש הילדות שלה, לאחר שהמאמצים לשחררה עלו יפה. שופטת שלחה אותה לשלושה לילות של בילוי בבית המעצר באבו כביר. מה פשעה הנורא? חוב של 15000 שקל. השופטת הרחומה החליטה שעליה לשלם מיד 1200 שקל ולא תבלה שלושה ימים בבית המעצר (שודר במבט, כתבה של אורלי וילנאי). כך נקלעה הגברת לוין לליבו של המאבק ההרואי של מערכת המשפט הישראלי בפשע המאורגן, כעת כולנו יכולים לישון בשקט ביודעינו שהחכמים, הנבונים והנמרצים נלחמים את מלחמתנו בעבריינים, בעיקר אם אין להם כסף. בואו נעשה חשבון כמה זמן צריך לשבת בבית המעצר מי שחייב מיליארד שקל ולא 15000 שקל,  החישוב מראה 200000 ימים. אני מכיר כמה מבכירי המשק שיש להם חובות הגדולים מאותו מיליארד מסכן, אבל הללו ימצאו בכל הועידות והכנסים של החשובים ולא בבית המעצר. לפני שבוע זה היה בועידת ישראל לעסקים, עכשיו בכנס הרצליה ומתי כבר יהיה כנס קסריה?

ומה תגובת נציג שלטון החוק עלי אדמות, שר המשפטים, הלה מסרב להגיב. השר שמופיע בטלויזיה ומגיב על כל שטות אינו רואה צורך לכבד אותנו ברציונל המשפטי המדהים ששולח אישה עובדת שלה שלוש ילדות לבית המעצר. עוד אות למדיניות שחזקה על חלשים וחלשה על חזקים.   

כנראה שיעניין אותך גם: