• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

מרשם לחברת קאסטות

יהודה שנהב

כדאי לשים לב למאמר של פול קרוגמן, כלכלן מפרינסטון, בעיתון Nation על התפתחות דפוסי אי השיויון בארה"ב במאה האחרונה. יש לזה השלכות ישירות על מה שקורה בישראל. למרות מה שכתב טוקוויל בספרו "דמוקרטיה באמריקה" – ספר שהיה מבוסס על ביקור בארה"ב בתקופה הג`קסוניאנית (שנות השלושים של המאה ה-19) ובו עזר לעצב את המיתולוגיה של החלום האמריקאי ("כל האמריקאים נראים אותו דבר") – החברה האמריקאית הינה חברת קסטות מרובדת מאוד. אלא שקרוגמן מספר לנו שבשנות השלושים והארבעים של המאה ה-20 חלה ירידה דרסטית באי השיויון, כנראה כתוצאה ממדיניות הניו-דיל. אומנם החברה האמריקאית לא הפכה, חס וחלילה, לשיויונית ממש, אבל פערים גדולים הצטמצמו (בעיקר בין לבנים ללבנים).

אלא שמאז שנות השבעים נפתחו הפערים מחדש בצורה דרמטית. בין 1973 ל-2000 צנח ממוצע ההכנסות של העשירון התחתון ב-7 אחוזים. באותה תקופה קפצה ההכנסה של האחוזון העליון למעלה ב-148 אחוזים, וההכנסה של הקבוצה הנמצאת ב 0.1 אחוז העליון קפצה ב-434 אחוזים למעלה. הקבוצה הנמצאת ב- 0.01 העליון קפצה ב-600 אחוזים למעלה. הגידול בהבדלים אלה מצביע על כך, טוען קרוגמן, שכמעט ולא קיימת מוביליות בין המעמדות, מה שנתפס כגולת הכותרת של החלום האמריקאי. בארה"ב המודרנית הסיכוי שלך להשאר איפוא שהתחלת הוא גדול מאוד. חברת קסטות קלאסית.

העיתון Business Week, שלא ניתן לחשוד בו שהוא עיתון שמאל, מייחס את הגידול באי השויון ל"וול-מארטיזציה" (Wal-Martization) של החברה האמריקאית (ראו ספרה של ברברה ארנרייך כלכלה בגרוש המתארת מה קורה לעובדים ברשת וול-מארט). כלומר שישגוג בעבודות ללא מסלול קידום, עם שכר נמוך והעדר נקודות כניסה בשוק העבודה אל המעמד הבינוני. עתה שואל קרוגמן, מה מייצר עוד את תופעת הוול-מארט, ויותר בגדול: את חברת הקאסטות האמריקאית?

במלים אחרות, מה צריך לעשות קובע מדיניות על מנת לייצר חברת קאסטות? הינה המרשם:

סלק או הפחת מסים על  רווחי הון

סלק או הפחת מס ירושה

הפחת את שיעורי המסים על הכנסות גבוהות

קצץ בהשקעות בחינוך

שבור את כוחם של האיגודים המקצועיים

הפרט כמה שיותר חברות ממשלתיות

נשמע מוכר?

פרופ' יהודה שנהב מלמד סוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב

כנראה שיעניין אותך גם: