• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

מפלאי שרות התעסוקה

איציק ספורטא

עובדת שרות התעסוקה פוטרה, בין היתר, כיון שלא רשמה מספיק סרובים. זאת אומרת שלא דאגה לשלול את הזכות לדמי אבטלה ממספיק מובטלים. חלק משכרם של העובדים בשרות התעסוקה נקבע על ידי מספר הסרובים שהם רושמים. כך אפשר להבין למה פחות מ-30% מן המובטלים מקבלים דמי אבטלה. זו עוד אחת מהשיטות הנקוטות על ידי המדינה כדי לחסוך כסף. עובד שלא עומד בנורמה לא רק מפסיד כסף הוא אף יכול להפסיד את מקום עבודתו, ואז הוא יהיה מובטל והסיכוי שחבריו לשעבר ירשמו אותו כסרבן עבודה יעלה, כיון שמי שעדיין עובד לא רוצה שיפטרוהו, וחוזר חלילה.

שרות התעסוקה טען: "אין פסול בהתחשבות בשיקול של מספר "הסרובים" – שהוא כמו יתר "חבריו" בבחינת "תפוקה" של עובד, במיוחד כאשר שיקול זה משמש משתנה לצורך חישוב שכר עידוד. לשיטת שירות התעסוקה רישום "סרובים" הוא בגדר פעולה של "דאגה לקופה הציבורית ולשמירה עליה". התגובה בעיתון (ידיעות אחרונות 13/1/2004) הייתה אף חדה יותר "פקיד שאינו רושם סרובים כשהנסיבות מצדיקות זאת מועל באמון הציבור וגורם לכך שהמדינה תשלם קצבאות לבטלנים..".

משום מה בית הדין לעבודה לא התרשם מהטיעון המבריק הזה ופסק: " לכאורה, ההתחשבות ב"תפוקה" של סרוב היא בבחינת שיקול זר ופסול. שכן, לכאורה מדובר בשימוש בשיקול שאינו מתאים למטרה. אם המטרה היא לבדוק "תפקוד" של עובד לא ברור כיצד נתון זה אודות מספר הסרובים שנרשמו על ידו משרת מטרה זו. שירות התעסוקה לא פירש בתשובתו את הרלוונטיות של נתון זה. יתכן כי הדבר הוא הפוך בהיפוך התכלית. יתכן כי המספר הנמוך של הסרובים נובע דווקא מהצטיינות יתרה בעבודה – הצלחה גדולה יותר בהשמות ובהפניות. העובדה כי נתון זה מובא בחשבון בעת חישוב שכר העידוד אינו מעלה ואינו מוריד לטעמנו. הרי לא יעלה על הדעת שעובד שבשל צירוף נסיבות רשם מעט סרובים יוכה פעמיים, פעם אחת שכר העידוד יהיה נמוך יותר ופעם שניה יוביל הדבר לפיטוריו. יתכן ולצורך שכר עידוד קיימת הצדקה להכללת הסרובים בחשבון – ענין זה לא מתברר כעת ואין צורך לקבוע לגביו מסמרות – בודאי לא בהליך הזמני". עקב כך ביטל בית הדין את הפיטורים בשלב זה עד לפסיקה סופית בנושא.

עובדת צריכה להזדקק לבית דין לעבודה כדי להתמודד עם כך שהמעסיק קבע מדד שאין לו שום דבר, לדעתי, עם ביצועים במקום העבודה. נראה ששרות התעסוקה שכח מה תפקידו, מציאת תעסוקה למובטלים, והפך לזרוע של האוצר ולשותף למלחמה במובטלים, הבטלנים יש להזכיר. 

כנראה שיעניין אותך גם: