על משת"פים, אותנטים ומזרחים אחרים - על קשר השתיקה 3

יוסי דהאן

במאמר "קשר השתיקה מספר 3" של שיקו (ראו למטה) ניתן להבחין בשלשה מרכיבים: מרכיב סוציולוגי, מרכיב רטורי ומרכיב אידיאולוגי-פוליטי. שני המרכיבים הראשונים בעייתיים בלשון המעטה והמרכיב השלישי ענייני וחשוב.

הסוציולוגיה של "קשר השתיקה מספר 3"

הסוציולוגיה במאמר של שיקו היא עניין חשוב כיוון שהיא מהווה את ההסבר המכריע להשקפותיהם והתנהגותם הפוליטית של חברי הקשת. מיקומם החברתי והכלכלי של חברי הקשת מהווה את ההסבר המרכזי, בין היתר, לשתיקתם אל מול העוול שנגרם לפלסטינים והכחשת זהותם הערבית.

מי הם חברי הקשת על פי שיקו? מהו הרכבה האנושי? הנה מספר ציטוטים:

"חלק אינטגראלי מהקבוצה התרבותית ההגמונית בחברה הישראלית"

"אינטלקטואלים מזרחים שהתברגו באוניברסיטאות אשכנזיות ציוניות"

בעלי "זיקה בלעדית לאוניברסיטאות בצפון אמריקה"

"נציגי התרבות המזרחית באקדמיה הציונית"

"רבים מפעילי הקשת הם פרופסורים ואמידים מספיק"

השרטוט הסוציולוגי הנפוץ הזה של "אליטת הפרופסורים מהקשת" בעייתי מכמה בחינות. ראשית, חברות וחברי הקשת באים מרקעים שונים ועוסקים בתעסוקות שונות, רובן אינו קשור כלל לאקדמיה הישראלית..

אבל בואו ונתייחס לתת הקבוצה, שהיא מטרת התקפתו של שיקו, זו הידועה בכינוי – "האינטלקטואלים של הקשת". קחו למשל את המשפט האחרון ברשימה – "רבים מפעילי הקשת הם פרופסורים ואמידים מספיק" אני מאמץ את זכרוני ואני מוצא שאת קבוצת "הפרופסורים בקשת" מאכלס אדם אחד בלבד. שמידי פעם מופנות אליו תביעות להתנצל פומבית על מעמדו.

אני גם בוחן את "קבוצת המזרחים שהתברגו באוניברסיטאות" ואני מוצא שם שני חברים וחברה אחת שזכו בקביעות, אחד מהם לפני כשבועיים, לאחר שנים רבות של המתנה, בין היתר, בשל אי נכונותם להתפשר על עמדותיהם הפוליטיות והמוסריות. והשאר, ידידי שיקו, זה פרולטריון אקדמי. אלה ש"התברגו" להגמוניה האקדמית רבת העוצמה כוללים מרכזי הוראה ומנחים באוניברסיטה הפתוחה, מרצות ומרצים במכללות ומורות ומורים מן החוץ באוניברסיטאות. לא נראה לי שמגידור, רבינוביץ`  אייזנשטט וממשיכיהם צריכים לחשוש לכיסאותיהם בעשרות השנים הקרובות.

"הזיקה הבלעדית לאוניברסיטאות בצפון אמריקה" של רובם המכריע של חברי הקשת אינה חזקה מזיקתך שלך למוסדות אלו. כמוך, לחלק מאיתנו התמזל המזל והוא הצליח לצאת מכאן וללמוד במוסדות אלו, החלק האחר נותר ללא זיקה.

באשר לטענה אודות מידת אמידותם הכלכלית של חברי הקשת, "אמידים מספיק" אתה אומר, יש לי הרושם ש"אמידות כלכלית" היא לא אחד מהמאפיינים הבולטים של חברי הקשת, גם לא של של "האינטלקטואלים בקשת". אין לי מספיק אינפורמציה, אבל הרושם שלי הוא שאין שום סיבה להניח שהם יותר אמידים בממוצע מחברי "המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית" אני תוהה מדוע אתה מניח שכן?

הרטוריקה של "קשר השתיקה 3"

התיאור הסוציולוגי הבעייתי והמטעה  של חברי הקשת, או של ה"אינטלקטואלים" כ"אליטת מזרחים שבעה" משרת את הרטוריקה של המאמר, שהיא לדעתי החלק המצער בו. כן זו רטוריקת "המשת"פים" הידועה.  אי הכרתם של "חברי הקשת" בעוול שנגרם לפלסטינים, חוסר תמיכתם  באנטי ציונות דמוקרטית, אי הצטרפותם לחרם על ישראל, הכחשת ערביותם, והיותם "שבויים במיתוסים ציוניים אשכנזים" נובעת, בין היתר, מהרצון שלהם.  

" להשיג עמודי כתיבה ביומון הניאו ליברלי "הארץ""    

"להשיג קביעות באוניברסיטאות הציוניות"

" שלא להתעמת עם חברות קונצנזוס דוגמת אבירמה גולן, שלי יחימוביץ` ורונית מטלון"

"עסקני הקשת", כפי ששיקו מכנה אותם, אינם שונים מבחינה זו מ"העסקנים הפוליטיים המזרחיים" – דוד לוי, קצב, פואד ומשה שחל. אלה מכרו את המזרחים לאשכנזים בעבור כסאות פוליטיים ואינטרסים אישיים, "עסקני הקשת" מכרו את הפלסטינים והמזרחים תמורת קביעות באוניברסיטה, מאמרים ב"הארץ" ונשיאת חן בעיני הממסד הליברלי האשכנזי.

רטוריקת "המשת"פיות" מלווה כמעט תמיד באחותה – רטוריקת "הטהרנות".

את המשת"פ או המשת"פית – נבלים מוסריים המוכרים את אחיהם ואחיותיהם לאויב, ניתן לזהות בקלות יחסית, הם אף פעם לא מספיק, "פמיניסטים", "מזרחיים", "שמאליים", "פרו פלסטינים", וכו`. חבורה של מתחזים אידיאולוגיים וסרסורים ערכיים ציניים. אם הם היו שמאל מזרחי "אותנטי" הם היו תומכים בחרם על ישראל, מביעים עמדות אנטי ציוניות ודורשים להקים אקדמיה למוסיקה ערבית קלאסית. הצירוף של רטוריקות "המשת"פיות" ו"הטהרנות" מציבה את המוקיע במעמד פריבילגי של עליונות מוסרית, בבדידות מזהרת של טוהר אידיאולוגי ויוצרת מעליו הילה בד"צית המעניקה לו לגיטימציה וזיכיון בלעדי לבצע חלוקה ברורה וחד משמעית לכשרים וטרפים.

הטיעון האידיאולוגי פוליטי של "קשר השתיקה 3"

הטענה החשובה במאמר היא עמדת הקשת בעניין הפלסטיני. אבל גם כאן צריך להבחין בין עמדת הקשת כארגון חברתי, לבין עמדתם ופעילותם של חברים בקשת כפרטים. שיקו, מערבב באופן בעייתי ולא הוגן בין השניים.

אני יכול לחשוב על לא מעט מחברי "האליטה האקדמית המתברגת" ו"אבירי הזכויות החברתיות" שהיו שותפים במאבק למען העניין הפלסטיני לאורך שנים רבות – במחקר, בכתיבה (כן גם באתר הזה), בחתימה על עצומות, (גם נגד הריסת בתים(, בהשתתפות בהפגנות, (כן, גם נגד הגדר(, בישראל ובשטחים. אני לא מתכוון ליפול לגמרי אל תוך המלכודת האפולוגטית של הכנת רשימות מכולת להוכחת נאמנות ופעילות בעניין הפלסטיני, כיוון ששום רשימה כזו, ארוכה ככל שתהיה, לא תעמוד בדרישות הרדיקליות המחמירות של השמאל המזרחי האותנטי.

ההנחה של שיקו, כי חוסר רצונם של "האקדמאיים המזרחים" להביע את עמדתם בעניין הפלסטיני ולעומת זאת עיסוקם הקדחתני בקידום טענות בעניין "המזרחים", נובע מהחשש שלהם להרגיז את "האליטה האשכנזית". גם הנחה זו מוטלת בספק. מזרחי פרו פלסטיני, נכון עד גבול מסוים, נתפס כיצור פרוגרסיבי, בן ברית לא מזיק בעיני "האליטה האקדמית האשכנזית", לעומתו, המזרחי "המקופח", "מחולל השד העדתי" ו"בעל רגשי הנחיתות", הוא יצור שלקברניטי ההשכלה הגבוהה יש מעט מאד סבלנות עבורו. סיכוייו לחצות את שערי האוניברסיטה, באם הוא לא ירד למחתרת עד לקבלת קביעות, נמוכים הרבה יותר מאלה של חברו המזרחי הפרו פלסטיני.

ולבסוף לאופיה הסכיזופרני של הקשת כארגון ביחסה לפלסטינים. רוב הטענות ששיקו מעלה הועלו לא מעט פעמים על ידי חברים בתוך הקשת. היחס לשאלת הפלסטינים בישראל ובשטחים גרם ללא מעט מחלוקות ומשברים בקשת. הקשת כתנועה פלורליסטית כללה מראשית הקמתה חברות וחברים עם השקפות פוליטיות שונות. ההסכמה הרחבה ששררה ביחס לשאלות חברתיות ושאלות של זהות לא שררה ביחס לשאלות פוליטיות. עמדת הקונצנזוס שהתקבלה בשאלה הפלסטינית הייתה העמדה שמכירה בזכות ההגדרה העצמית של שני העמים והחלת עקרון השוויון ביחס לפלסטינים בישראל. נכון, המאבק למען זכויות הפלסטינים לא עמד בראש סולם העדיפות של הקשת הדמוקרטית המזרחית שחבריה, כן מה לעשות, חלקם ימניים ואנשי מרכז, ראו בה בעיקר תנועה לצדק חברתי ופלורליזם תרבותי. למרות זאת, חלק מאיתנו חשב שקיומה ופעילותה של הקשת חשובים מספיק למרות אי נקיטת עמדות חד משמעיות יותר מצידה בעניין הפלסטיני. פעילותה בעניין הזה היתה מעטה וסימבולית מידי  – ביקור אבלים בנצרת לאחר רצח המפגינים, או הצטרפות לכנס מחאה נגד פסילתו של עזמי בשארה על ידי ועדת הבחירות. כן אני מודה, כמו אחרים בתנועה, גם אני מצטער שלקשת אין תווי פנים יותר תעאיושיים. אבל אני עדיין לא משוכנע שעצם קיומה של הקשת, ופעולותיה, בין היתר, הישגיה במאבק על הדיור הציבורי, נכון שהתרכז במניעת זריקת דיירי עמידר יהודיים מבתיהם, וגם לא ההישגים במאבק על הקרקעות – שגם אנשי "עדאללה", שמטעמים טקטיים ופוליטיים לא צורפו ולא רצו להצטרף לבג"ץ, מברכים עליהם – הם עניינים שמן הראוי היה לוותר עליהם בשל הכישלון של הקשת להתגייס למען העניין הפלסטיני.

הביקורת על הבעייתיות שמעוררת התנהגות הקשת בסוגיה זו לגיטימית וחשובה. אבל מכאן ועד ל"התבדלות האנטי פלסטינית המזרחית של הקשת", הדרך ארוכה.

בסוף המאמר קורא שיקו לכונן "שמאל מזרחי דמוקרטי באמת, אוניברסלי ופרו פלסטיני… שיאפשר כינון זהות דמוקראטית ורדיקלית לא מתוך קונפליקט אלא מתוך חירות פוליטית ותרבותית ומתוך אחווה עם החלש, עם המדוכא הפלסטיני".

המאמר העצוב הזה הוא נקודת פתיחה לא מבטיחה.

בא.ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך שני עשורים של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים, התורמים מכישרונם לאתר והקהילה שסביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

כדי להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם. יחד נשמן את גלגלי המהפכה!

תודה רבה.

donate
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

 1. ינקי קומרד

  קודם כל אני מבקש להבהיר כי איני חבר הקשת, אבל אני מכיר את מקצתם של חברי התנועה, על כל פנים את הדרג "המוביל" בתנועה, ועוקב באהדה אחרי התנועה הנהדרת הזאת.
  אתה כותב שיקו: "שחברי התנועה היו לחלק אינטגרלי מהקבוצה הדומיננטית בחברה הישראלית? תגיד לי, אתה התחרפנת או שקרה לך משהו חמור יותר. האם שירן, דהאן-כלב, מוצפי-האלר, שנהב, מחלב, יונה ויוסי דהאן ועוד רבים וטובים היו לקבוצה או חלק מהקבוצה הדומיננטית בחברה הישראלית? תגיד לי אתה השתגעת? אתה באמת מאמין בדברים האלה? עוד תאמר שהם גם משתתפים במסיבות ביום העצמאות בגן של מאיר עמית ,ושהם אוכלים קוויאר עם אהוד אולמרט וחבר מרעיו, או שהם מוזמנים לסיגר טוב עם דוד פילוסוף, ובימי שישי הם פוצחים בשיר הרעות ליד מקום הירצחו של רבין? תגיד לי שיקו אתה ירדת מהפסים???
  בכלל, עליך לדעת שבמדינה האשכנזית-גזענית הזאת, אין אף מזרחי שהתברג לדומיננטה. ואם הוא אכן התברג, אזי זה רק נדמה לו. אפילו משתפי"ת עלובה ונאלחת, נניח כמו הוגת הדעות הדגולה דליה איציק, לא באמת התברגה בדומיננטה הישראלית? תגיד לי שיקו, איך אתה מעז, איך אתה מתחיל בכלל לחשוב מחשבות מתועבות שכאלה על החבר'ה מהקשת?
  איני מכיר אדם מוסרי והגון יותר מיוסי יונה או איציק ספורטה או הנרייט דהאן- כלב או יהודה שנהב או דודי מחלב או ויקי שירן. הלא כל אלה יכלו לשים פס על העניין המזרחי, כמו שעושים למשל פרופ' שאול משעל או אחיו שהוא אחד מגדולי המוכחשים.
  אתה הרי לא באמת מאמין שאתה יכול להשוות בין איציק ספורטא לדוגמא, לבין מזרחים מחליאים כמו דוד לוי (הליצן הזה שגרם נזק אדיר לקייס המזרחי, יוצא עכשיו נגד פינוי המתנחלים הארורים מרצועת עזה)?מה קרה לך שיקו בהר, חזור בך מדברי הבלע הללו. המלחמה שלך צריכה להיות נגד אנשים אחרים לגמרי. נגד מי שכסחו לך ולהוריך את הצורה , אם להתבטא בחופשיות , רק בשל הגזענות המבחילה שלהם ולא נגד המזרחים הללו, שמשלמים מחיר יומיומי על המאבק למען המזרחים. הרי הרבה הרבה יותר קל להיות איזה אחד ארז טל (בן-טולילה) או דוד לוי או דליה איציק. הרי אחד כמו יהודה שנהב היה "נחטף" ממש בשוק הפוליטי אם הוא היה מפלצת כמו שאתה מתאר אותו.
  איני מכיר אותך שיקו בהר, אבל מעולם לא קראתי דברי בלע והשמצות איומות כמו שלך. בעצם קראתי דברים דומים באיזשהו מקום, נדמה לי שזה היה בספר "המהפכה האשכנזית" של קלמן כצנלסון, מנוחתו לא עדן, כלל וכלל.
  שיקו בהר התחרפנת.

 2. סמי שלום שטרית

  בעקבות הדיון החשוב והמבורך (ברכות ליוסי ולאיציק) המתנהל כאן, אני מציע לטובת הדיון הפורה מאמר צנוע שמקורו בהרצאה ועיבודו נעשה לאחר סיום כתיבת ספרי "המאבק המזרחי בישראל", שיופיע בעם עובד / ספריית אופקים בחודש הבא אינשאללה.

  "המזרחים החדשים": השיח המזרחי החדש ותנועת הקשת הדמוקרטית המזרחית
  מאת: סמי שלום שטרית

  מה זה "מזרחים" כולם כבר יודעים מאז תחילת שנות התשעים לפחות, אבל מכותרת דבריי מתחייבת השאלה מה זה, או מיהם "המזרחים החדשים"? לפני שאנסה להגדיר, חשוב לי להקדים ולומר שהביטוי שונה מהמונח "מזרחים" בכך שאינו מגדיר מוצא אתני דווקא. "המזרחים החדשים" זה אנחנו, רוב הדוברים והדוברות כאן. כלומר, מזרחים ושאינם מזרחים, יהודים ולא יהודים, ישראלים ותושבי חו"ל, שהמשותף להם הוא תפישת עצמם כחלק מהמזרח הגיאו-תרבותי והשיח המזרחי הרדיקלי החדש המתעצב כבר למעלה משני עשורים. זה אינו שם של תנועה במובן של התארגנות, אלא במובן של תזוזה. זהו גל הולך וגדל של פעילי קהילה וחינוך, אקדמאים, מורים ומורות, סטודנטים, אומנים, סופרים, עיתונאים ואנשי ונשות רוח, אשר בשני העשורים האחרונים עיצבו ביקורת רדיקלית ושיח חדש בחברה הישראלית, ואשר ממנו צומחת מחשבה ופעולות אלטרנטיביות. כך בתחומי החינוך, התרבות, הספרות, הקולנוע התקשורת והאקדמיה. אנחנו פועלים בתנועות ובארגונים קטנים ואיכותיים אשר מעולם לא העמידו עצמם למבחן אלקטוראלי. "המזרחים החדשים" לעולם לא יגדירו עצמם במונחים המניפולטיביים של ההגמוניה האשכנזית הפוליטית והאקדמית, כמו "עדות מזרח," או "ספרדים," אלא אומרים "מזרחים" ומתכוונים לזהות ולשיח פוליטיים. כלומר, המכנה המשותף בין יוצאי מרוקו ועיראק, תימן וטשקנט, הוא לא רק המסורת וההלכה הספרדית, אלא גם ובעיקר מציאות הדיכוי הכלכלי והתרבותי אליה נקלעו בישראל. מציאות זו יצרה זהות משותפת – זהות פוליטית בעיקרה, המתרחבת עם השנים לזהות תרבותית דינמית. מי שמבקש להתחקות אחרי התעצבותו של הזהות הפוליטית הזו יכול לקרוא את "עיתון אחר" מאמצע שנות השמונים עד אמצע שנות התשעים.
  הניתוח שלנו את החברה הישראלית עורך שיקוף רנטגן עמוק לכל המבנים החברתיים, כלכליים, תרבותיים ופוליטיים שלה, הנשלטים עדיין, עם כל הכבוד ללובי החברתי בכנסת, על-ידי ההגמוניה הציונית האשכנזית. "המזרחים החדשים" לא רואים את החברה הישראלית על-פי הדיכוטומיה הציונית הפשטנית והמניפולטיבית – "יהודים-ערבים", ובעצם אחת ההצלחות שלנו בעשור האחרון היא היכולת להכניס מורכבות לשיח החברתי-תרבותי, תוך הפקעתו מידי הסוציולוגיה והתקשורת בהגמוניה האשכנזית וחילוצו מהמלכודת המדכאה של "מטפלים-מטופלים" עליה כתב רבות שלמה סבירסקי. השיח המזרחי החדש דוחה מכל וכל את החלוקה המקובלת של הפוליטיקה הישראלית לשמאל ולימין כפי שמקובל על עיתון הארץ, למשל. על-פי הניתוח המזרחי החדש למעשה כמעט ואין תנועות שמאל פוליטיות בישראל, משום שהחלוקה לשמאל ולימין מבחינה מדינית בלבד היא מניפולטיבית בעצמה ואין לה שום קשר למאבקים הכלכליים-חברתיים שלנו. למעשה, על פי התפישה הזו, כל המתקראים שמאל, כולל הקיבוצים, הם ימין שמרני מאוד מבחינה חברתית כלכלית ולרוב גם מבחינה מדינית. הקיבוצים שהם המיתוס הישראלי לשמאל סוציאליסטי והומניסטי, הם בעצם יחידות קפיטליסטיות שכוחן נבנה על כיבוש אדמות בכוח, נישול תושביהן הערבים, ומאז ועד היום הם מקיימים ניצול של כוח עבודה זול – מאז ימי הפועלים המזרחים של העיירות השכנות, דרך הפועלים הערבים ועד העובדים הזרים היום. מעל הכל ניצבת האידיאולוגיה הכלכלית הליברלית של ההפרטה והגלובליזציה הנתמכת על-ידי כל המתקראות תנועות שמאל-ציוני. טענה נוספת של השיח המזרחי החדש מבקשת לחשוף את הקיבוצים כימין אליטיסטי תרבותי מתנשא ומסתגר מול העיירות המזרחיות השכנות, הן בעבר והן בהווה בתי-הספר של הקיבוצים למשל, היו מסוגרים בפני השכנים המזרחים, שלא לדבר על הערבים. ההבדל בין אז להיום, הוא שהיום אפשר למצוא בכל קיבוץ כמה מזרחים "טובים", כפי שאפשר למצוא בכנסת ובמוסדות אשכנזיים אחרים. אבל עד היום אין בנמצא ערבים בקהילות של הסוציאליזם האתני הטהור הזה.
  החידוש הרדיקלי העיקרי בביקורת של המזרחים החדשים, כפי שהציגה זאת לראשונה אלה שוחט, הוא ראייתם של המזרחים כ"קורבנותיה היהודים" של המהפכה הציונית האשכנזית, לצד, או אחרי הקורבנות הפלסטינים. כמובן, פלסטינים רבים טוענים במידה רבה מאוד של צדק שהמזרחים לא יכולים להיות קורבנות כל עוד הם עצמם שותפים לכיבוש ולדיכוי של הפלסטינים. טענה מורכבת מזו רואה במזרחים כמי שכבולים בתסביך של דיכוי – מצד אחד מדוכאים על-ידי ההגמוניה האשכנזית, ומצד שני מדכאים כחייליה ובעלי בריתה של אותה הגמוניה. מכל מקום, על-פי תפישה זו, יהודי-ערב וארצות האיסלאם צורפו למהפכה הציונית האשכנזית בנסיבות עליהן לא הייתה להם כל השפעה, כדי לשמש מאגר אדם למאבק הדמוגרפי-טריטוריאלי של הציונות נגד הפלסטינים, וכדי לשמש בתפקיד הפרולטריון עליו נבנתה הכלכלה המודרנית הישראלית אשר מפרותיה הם אף פעם לא נהנו.
  עם כל זאת, לדעתי גם תנועות שמאל מזרחיות המתעקשות להתגדר ביעדי המאבק החברתי בלבד, מבלי לקשור אותו למאבק נגד הכיבוש, אינן תנועות שמאל. כי שמאל אמיתי לעולם לא יפריד בין דיכוי לדיכוי ובין צדק לצדק. במקרה של "הקשת הדמוקרטית המזרחית" למשל, ידועה הטענה הצודקת של פלסטינים ישראלים כלפי המאבק של "הקשת" נגד הפרטת הקרקעות לידי הקיבוצים והמושבים, על-כך שבחרנו אז להצניע בשיח המאבק את מעמדם של הערבים בישראל ביחס לאותן קרקעות, מהן גורשו ונושלו עם קום המדינה, ובשורה ארוכה של הפקעות והלאמות מאז. הצידוק שלנו היה אז אסטרטגי – קודם נעצור את שוד הקרקעות ואחר-כך נעסוק בשאלת הפיצוי לאוכלוסיות השונות. היום הוא מתברר כמוטעה.
  יסוד מרכזי ובולט נוסף בשיח המזרחי החדש הוא המאבק על הזיכרון המזרחי, המאבק נגד הניסיון הציוני האשכנזי למחוק את הזיכרון המזרחי הקולקטיבי, נגד דיכוי הזהות והתרבות המזרחית, זאת בעיקר באמצעות מערכת החינוך והאקדמיה האשכנזית. בדומה למאבקו של הרב עובדיה יוסף ותנועת ש"ס להחזרת עולם ההלכה הספרדי-מזרחי אל מרכז הסמכות היהודית, כך המזרחים החדשים נאבקים נגד הוצאת העולם המזרחי היהודי אל מחוץ להיסטוריה היהודית ובכלל, על-ידי עיצוב נרטיבים אלטרנטיביים. גם היסוד הדינמי שבמאבק זה דומה בין שני הצדדים – הרב יוסף וש"ס מקיימים את מאבקם לעיצובו של עולם ההלכה היהודי הספרדי מתוך נאמנות למקורות המוצקים שלה, אך גם תוך התייחסות לפוסקים האחרונים. כך גם "המזרחים החדשים" רואים בזהותו של המזרחי היום את סכום התמורות של הדורות האחרונים בגולה ובישראל.
  בכל זאת, יש הבדל מהותי המבחין בין שני צדדיו של המאבק התרבותי הזה: מאבק התיקון של ש"ס מתמקד בעולם הספרדי-מזרחי היהודי בלבד תוך זיקה ודיאלוג עם העולם היהודי האשכנזי; אך השיח המזרחי החדש מתרחש בגבולות נרחבים יותר וכולל את השיח המעמדי בכלל ואת העולם המזרחי הלא יהודי. הגבולות מתרחבים עוד יותר בממד האוניברסאלי של השיח המזרחי החדש. למשל, בביקורת על הניאו-ליברליזם האירופאי ועל הפוסט-מודרניזם, נקודת מבטם של המבקרים היא של בני העולם השלישי, ולאו דווקא של יהודים או ישראלים. מכאן ברור שמתחייב דיאלוג מתמיד בין השיח המזרחי החדש לבין השיח הפלסטיני, גם של הפלסטינים הישראלים בדבר עשיית צדק כלכלי והיסטורי, שוויון אזרחי ואוטונומיה תרבותית, וגם זה של המאבק הלאומי הפלסטיני להגדרה עצמית ולריבונות טריטוריאלית.

  שמאל כלכלי-חברתי
  הבמות לעיצובו של השיח המזרחי החדש בממד הכלכלי היו מעטות, כי מן הסתם התהליך התנהל בשוליים של התקשורת והאקדמיה האשכנזיות. נזכיר את "בימת כיוון חדש" בשכונת התקווה באמצע שנות השמונים, את ארגון הל"ה ובטאונו "חדשות הל"ה, את עיתון "הפטיש" ועוד. אבל יותר מכולם, "עיתון אחר" מאמצע שנות השמונים והלאה. כל מי שקרא את כתב העת, יודע שהנושא הכלכלי-חברתי היה תמיד השאלה המרכזית לדיון כמעט בכל גיליון. דיון ביקורתי נוקב ללא הבחנה בין הליכוד לעבודה, או בין פוליטיקאים אשכנזים למזרחים. כך למשל בשני גיליונות בולטים. האחד (מרץ 1992) הוקדש לביקורת דרכם של הפוליטיקאים המזרחיים בליכוד, תוך בחינה מייצגת של ח"כ מאיר שטרית בן הדור הצעיר בליכוד. למשל הדברים האלה של שטרית בראיון ל"עיתון אחר": "הטלת האחריות המלאה על עדות המזרח בליכוד שהם יכלו להביא לשינוי כזה במקרו היא קצת מוגזמת. כי מה (נציגי) עדות המזרח יכולים לעשות בכיוון הזה? אבל בנושא של חלוקת משאבים שוויונית יותר, אני מודה שבתקופת הליכוד לא חל כל שינוי." כך כתב עורך "עיתון אחר", דוד חמו, על שטרית והמזרחים בליכוד: "ההתנערות והבגידה באוכלוסייה ששטרית וחבריו טיפסו על גבה, כבר אינן גורמות אפילו להרמת גבה, אלא נעשו לנורמה בפוליטיקה הישראלית." גיליון נוסף של "עיתון אחר" (פברואר 1993), הוקדש לביקורת המדיניות הכלכלית-חברתית של ממשלת רבין וכותרתו הראשית "הימין החדש-ישן". כך במאמר המערכת: "החיבור שבין העבודה למרצ החזירו לישראל את הצביעות, תוך קריצת עין של מפא"י של טרם המהפך, את ההתנכרות לאוכלוסיות העניות תוך תשלום מס שפתיים."
  אפשר למקד את המוטיבים הבולטים של הממד הכלכלי-חברתי בשיח המזרחי החדש בשלוש נקודות עיקריות: נקודה ראשונה היא שלילת האידיאולוגיה הכלכלית הימנית והמבנה הכלכלי-חברתי הבלתי שוויוני של ישראל, אשר מאיץ את הקיטוב הכלכלי בין יהודים לערבים ובין אשכנזים למזרחים. יחסים כלכליים אלה הם יחסים של דיכוי, הדוחק בעיקר את הערבים והמזרחים לשולי החברה. הדבר בא לידי ביטוי, למשל, בעקרונותיה ומטרותיה של "הקשת הדמוקרטית המזרחית", אך ההתמקדות היא במזרחים בלבד: "התנועה נאבקת נגד אי-השוויון הכלכלי המתבטא בדחיקתו לשוליים של הציבור המזרחי ונגד הפגיעה המתמשכת בשכונות, בעיירות ובפריפריה. התנועה תפעל נגד מנגנונים ומגמות כלכליות חברתיות המכונֶנות ומשָמרות פערים כלכליים וריבוד חברתי." נקודה שנייה היא שלילתו של תהליך ההפרטה והגלובליזציה של הכלכלה הישראלית בשנות השמונים והתשעים. הגילוי הבולט של הביקורת הזו היה יציאתם של דוברים מזרחים רבים נגד תכנית הפרטת החינוך ("פתיחת אזורי הרישום בחינוך") של ממשלת רבין ב-1993 וההתנגדות לתכניות הכלכליות של ממשלות האחדות והליכוד בשלהי שנות התשעים. הפרטת החינוך במסווה של "דמוקרטיזציה" של המערכת, היא הצהרה מפורשת של המדינה על התנערות הולכת וגוברת של הממשלה מאחריותה לרווחת תושביה ולמעשה חיסול "מדינת רווחה" שאף פעם לא ממש נולדה. הארגון שהוביל את הביקורת נגד "פתיחת אזורי הרישום בחינוך" היה הל"ה, אשר קיים כנסים, עצרות ופרסם את דבר התכנית שהוצעה בתל-אביב וביקורתה, בקרב תושבי השכונות והעיירות בגיליון מיוחד של ביטאון הארגון "חדשות הל"ה" (דצמבר 1992). נקודה שלישית, היא הצגת אלטרנטיבה כלכלית סוציאל-דמוקרטית, המאמינה במעורבות רחבה של הממשלה באחריות לאיכות חייהם של אזרחיה, וחיזוק ההשתתפות האזרחית והקהילתית הדמוקרטית, (מעבר לריטואל חסר ההשפעה כמעט של הצבעה בבחירות אחת לשנה-שנתיים). בתפישה הסוציאל-דמוקרטית הזו קיים יסוד של סתירה לכאורה, משום שלצד ערכי שמאל אוניברסאליים קלאסיים, בולט גם יסוד פרטיקולריסטי – דגש על קבוצה אתנית אחת, המזרחים, כסובלים מהכלכלה הימנית. זוהי גם אחת הטענות המרכזיות של ערבים ישראלים כלפי "הקשת הדמוקרטית המזרחית", כיצד יכול להתקיים מאבק סוציאליסטי אתני? את הסתירה הזו ניסתה לפתור "הקשת הדמוקרטית המזרחית" למשל, בהגדרתה הכללית את עצמה, כפי שנכתב במסמך העקרונות שלה מ-1997: "הקשת הדמוקרטית המזרחית היא תנועה חברתית מדינית על-מפלגתית. התנועה הִנה מזרחית ביעדיה, אוניברסאלית בערכיה ופתוחה לכל המזדהים עם עקרונותיה. התנועה נאבקת למען שינוי כולל של החברה הישראלית…." אפשר וצריך כמובן להמשיך ולהתווכח על ההתנסחות הזו.
  בהתבוננות לאחור ברשימות עקרונותיהן של התנועות המזרחיות במהלך ההיסטוריה, אנו בהחלט מזהים קו ברור של דמיון ורצף בעיצובן של התפישות הכלכליות-החברתיות. הניסוח התקדימי של עקרונות חברתיים שמאליים שייך ל"פנתרים השחורים", אשר יותר מכולם דיברו באופן ברור על סוציאליזם ולפני כולם קשרו קשר אידיאולוגי ופוליטי עם השמאל הסוציאליסטי ואף הקומוניסטי. התנאי הראשי שאפשר להם לדבר על סוציאליזם היה כמובן עצם הגדרתה של מפלגת השלטון דאז – מפא"י – את עצמה כתנועה סוציאליסטית, דבר שהעניק לגיטימציה זמנית ל"פנתרים השחורים" והקשה על הממשלה לתקוף אותם בממד הזה. לכן כל ניסיונות התיוג והשלילה נגדם כוונו תמיד אל הממד המדיני, כמו חיבורם עם ארגוני השמאל המדיני האנטי-ציוני "מצפן" ושי"ח. התנועות והקבוצות שבאו אחריהן (כמו "האוהלים", תמ"י, הל"ה, "הקשת"), פעלו כבר בתקופת הליכוד בה המלה "סוציאליסט" הפכה מלה נרדפת לקללה מפא"יניק. המדינה אז נכנסה לתקופת הליברליזציה והקפיטליזציה המואצת של הכלכלה הישראלית. השימוש בערכים כלכליים סוציאליסטית הפך בלתי לגיטימי בפוליטיקה הישראלית וכמו שאר התנועות הפוליטיות מימין ומשמאל, גם התנועות המזרחיות מחליפות את השפה הזאת בביטויים מעורפלים יותר כמו "תנועה חברתית", "צדק חברתי", "מאבק חברתי" וכבר יש שהתחילו להתבדח על "אוכל חברתי"… הביטויים האלה נוחים מאוד גם למי שביקשו להתרחק מהתואר "מזרחים", בעיקר פוליטיקאים מזרחים. מן הבחינה הזאת, "הקשת הדמוקרטית המזרחית" לא רק שהחזירה בגאווה את התואר "מזרחי" למרכז השיח המזרחי, אלא היא גם מחדדת שוב את המסרים הכלכליים השמאליים כאשר היא מכריזה: "התנועה מעמידה את כבודם ופרנסתם של העובדות והעובדים כתכלית מרכזית של חיי הכלכלה והחברה. למימוש תכלית זו התנועה תחתור לעיגון זכויותיהם הכלכליות והחברתיות. התנועה תפעל לדמוקרטיזציה של הבעלות והניהול במוסדות הכלכליים במישור הארצי והמקומי." אבל כבר אין סוציאליזם במפורש, גם לא סוציאל-דמוקרטיה.

  שמאל מדיני

  ממד נוסף מכריע של השיח המזרחי החדש כשיח שמאלני, הוא היחס לשאלה הפלסטינית. באופן כללי ניתן לקבוע כי השיח המזרחי החדש תומך במאבק הפלסטיני להפסקת הכיבוש והקמת מדינה ריבונית לצד ישראל, ומזדהה עם מאבקם של הערבים הפלסטינים הישראלים לשוויון אזרחי וחופש תרבותי. זאת, צריך לציין, במקביל לנתונים הסטטיסטיים המורים על הצבעת רוב המזרחים למפלגות הימין ולמיתוס שהתפתח מכך על היות המזרחים "שונאי הערבים" ו"מכשול השלום". המיתוס הזה מופרך לחלוטין על-ידי השיח המזרחי החדש. לא אכנס כאן לכל הדיון הזה, רק אציין את עיקרי ההסבר לפנייתם של המזרחים לליכוד ולמה שמכנים אצלנו ימין (הרי מי שמסכים לחלוקה הזו צריך לקבל את מפלגת העבודה כשמאל).
  ראשית, יש לזכור כי את תקופת ההכשרה לשנאת המזרח והערבים (ובעצם שנאה עצמית) עברו המזרחים במשך שלושה עשורים תחת שלטונה של מפא"י במערכות החינוך, התרבות והתקשורת. הליכוד רק קטף את הפירות הבשלים מן הבחינה הזאת. המזרחים למעשה נצטוו על-ידי בן-גוריון וממשיכיו לפרק את הזהות היהודית-ערבית שלהם ולמחוק ממנה את השכבה הערבית. את זאת, כפי שידע היטב בן-גוריון, ניתן לעשות רק על-ידי מחיקה עצמית של כל סממני הזהות והתרבות המזרחית והערבית. למעשה המזרחי חייב להפגין שנאה פומבית לערבי ולמזרח (נגד עצמו בעצם), ולהחצין סממנים יהודיים ומערביים (מגן דוד על הצוואר והבהרת השיער, למשל) כדי לזכות בישראליות שוויונית. זו מעין הוכחת נאמנות לאומית מתמדת שהאשכנזי פטור ממנה, משום שהוא ישראלי אוטומטי ואין לא שום קשר או שורש במזרח התיכון, מלבד הטיעון הספרותי על שיבתו למזרח.
  חשוב לי להדגיש כאן כי בסופו של דבר, המעבר המסיבי של המזרחים להצבעה עבור הליכוד לא נבע ממניעים לאומיים, ולו מן הסיבה הפשוטה שמפלגת העבודה מעולם לא נפלה בלאומיותה ולאומנותה מהליכוד, ולכן לא היה כאן שום מעבר אידיאולוגי בעצם כפי שטוענים אלה המבכים עדיין את איבוד השלטון לליכוד. המעבר הזה היה מרד פוליטי – או כפי שאני מכנה אותו: "מרד הקלפיות". הוא החל ב-1973 ונמשך ביתר שאת ב-1977 שם איבדה לראשונה מפא"י את השלטון לטובת הליכוד. אחר-כך התחזקה המגמה הזו וב-1981, 36 מנדטים מכוחו של הליכוד נבחרו בהצבעת המחאה המזרחית. אם נוסיף לכך את שלושת המנדטים של תמ"י, נראה כי כמעט שליש ממושבי הכנסת נבחרו בהצבעת מחאה מזרחית. העובדה שהליכוד שילב ברשימתו אז רק 11 מזרחים מתוך 48, לא הפריעה למצביעים המזרחים לפרש את ניצחון הליכוד כניצחונם שלהם על שלטון מפא"י המדכא. כמובן, תוך שנים מעטות הם גילו כי מבחינה כלכלית מצבם רק הלך והחמיר תחת הליברליזציה המוחלטת של הכלכלה הישראלית, שלטון ההון האשכנזי בלי מסכות של סוציאליזם. המזרחים הגיעו לליכוד כי הוא היה האויב של מפא"י. הם נקטו בגישה האומרת: האויב של אויבי הוא ידידי. לכן הושיטו יד לכל מי שראה עצמו אויבו של אויבם ובעיקר חירות ואחר-כך הליכוד עמו נקשרו במעין ברית של מדוכאים. לא היה להם מה להפסיד, זולת יחסי התלות עם מפא"י. למרות שלא מצאו בליכוד פתרון אמיתי הם לעולם לא ישובו להצביע למפלגת העבודה וענפיה השונים, אבל לעומת זאת הם כן ימשיכו לחפש אלטרנטיבות עצמאיות כמו ש"ס, עליה נדבר בהמשך.
  בהקשר הזה של מיתוס המזרחים "שונאי הערבים", צריך להזכיר בכל הזדמנות שכל האידיאולוגים הימניים הלאומנים והפנדומנטליסטים היו ועודם ציונים אשכנזים, כמו אלה ששלחו את יגאל עמיר. ראו למשל את תנועת ההתנחלות, שם המזרחים משמשים רק חומר יהודי דמוגרפי כפי ששימשו לבן-גוריון בשנות החמישים. בנוסף לכך חשוב לציין כי כבר בימי "הפנתרים השחורים" נוצר הקישור בין המאבק המזרחי למאבק הפלסטיני, בתיווכן של תנועות השמאל "מצפן" ו"שיח", ומאוחר יותר, ביתר שאת, בהצטרפותם של צ'רלי ביטון וכוכבי שמש לרק"ח.
  באמצע שנות השמונים החלו מפגשים גלויים של פעילי שמאל מזרחי עם נציגים של אש"ף, שפתחו את עידן הרדיקליזציה של השמאל המדיני המזרחי. אפשר לציין את שנת 1986 כנקודת ציון ביחסי המזרחים החדשים עם הפלסטינים באופן פורמלי וגלוי. בנובמבר 1986 התקיים המפגש הראשון ברומניה וזכה לכיסוי תקשורתי נרחב בעולם. כאשר חזרו הפעילים הם נעצרו לחקירה על-ידי המשטרה. המפגש הבא התקיים ב-9 ביוני 1987 בבודפשט ובו צ'רלי ביטון בראש המשלחת הישראלית ואבו-מאזן (מחמוד עבאס) מצד אש"ף. באותו מפגש לראשונה דיבר בפומבי נציג אש"ף, אבו-מאזן, בנושא המזרחי: "חברים, בואו נדבר בכנות ככל האפשר על הנושא המצריך מספר הבהרות, על-ידיכם ועל-ידינו – וזה הדימוי שיצרו למזרחים בישראל במהלך השנים, אשר רובם חיו אתנו בשלום ובהרמוניה במשך שנים רבות. הממסד השליט בישראל, בסיוע מנגנון התעמולה המערבי רב ההשפעה, תייג וצייר את המזרחים כשונאי ערבים ופלסטינים. ובכל זאת, עצם נוכחותכם כאן אתנו כנציגים של חלקים חשובים בדעת הקהל בישראל, מוכיחה את אי-תקפותה של הטענה הזאת נגדכם. … לכן, ברכתנו אליכם 'ברוכים הבאים' מבוססת על המודעות העמוקה שלכם ליתרונות של שלום צודק שבצלו על כולנו לחיות."
  המפגש המזרחי-פלסטיני המשמעותי ביותר מבחינת השיח המזרחי החדש, התקיים ב-1989 בטולדו, שנים ספורות לפני תחילת תהליך אוסלו. זה היה המפגש המזרחי-פלסטיני המובהק מכולם בו השתתפו רק נציגים מזרחים מארגונים רבים בישראל וארגוני השמאל המזרחיים בצרפת “Prespectives JudeoArabe" וגם “Identity and Dialogue”, שהיו המתווכים והמארגנים. במפגש הזה הכריז אבו-מאזן הכרזה תקדימית: "בזמן שהממסד האשכנזי בישראל מסרב לשאת ולתת עם אש"ף, חשוב לשאת ולתת עם המזרחים שהם מייצגים את הרוב בישראל. משום שהמזרחים הם רוב בישראל, ענייני שלום יהיו תלויים בהם. הם חלק אורגני מהתרבות שלנו, מהחברה הערבית האסלאמית שלנו, חלק מההיסטוריה ומהזיכרון שלנו. עלינו לחדש את הזיכרון שלנו ולהשתמש בתרבות המשותפת שלנו, כדי להתגבר על ההווה ולתכנן את העתיד." אין ספק שהדברים האלה של אבו-מאזן, אשר עומד בימים אלה למבחן הגדול ביותר של חיו, מלמדים על הבנה עמוקה ביותר של החברה הישראלית.
  במפגש הזה השתתפו מזרחים בולטים נוספים כמו הרב משה סוויסה, המשורר ארז ביטון והשחקן יוסף שילוח, אשת הקולנוע סימון ביטון, תקווה לוי מארגון הל"ה ועוד רבים. בין הפלסטינים בלט המשורר מחמוד דרוויש שהדגיש את חשיבות התרבות המשותפת ושטולדו היא בחירה סימבולית למפגש מהבחינה הזאת. לראשונה במפגש השתתפו גם מזרחים מהגולה כמו עמיאל אלקלעי וסרג' ברדוגו אשר ציין כי שלושים אחוזים מיהודי מרוקו בחרו שלא להגר לישראל. המפגש בטולדו הוא האירוע המעצב המכריע של הממד המדיני בשיח המזרחי החדש, משום שהוא קבע את המכנה המשותף הנמוך ממנו שום ארגון ותנועה מזרחית רדיקלית חדשים לא ירדו: הפסקת מצב הכיבוש והפסקת ההתנחלויות, הכרה בזכות הפלסטינים להגדרה עצמית ולמדינה ריבונית לצד ישראל, והכרה באש"ף כהנהגה הלגיטימית של הפלסטינים.
  המכנה המשותף הזה קיבל אישור וחיזוק מכיוון בלתי צפוי מבחינתה של המערכת הפוליטית בישראל: מנהיג ש"ס, הרב עובדיה יוסף. סמוך למפגש טולדו, הוזמן הרב יוסף על-ידי נשיא מצרים חוסני מוּבָּרַכּ לביקור ממלכתי בקהיר, עיר אשר כארבעים שנה לפני כן שימש בה בתפקיד הרב הראשי. ביקורו של הרב יוסף, אשר התקבל בכבוד מלכים על-ידי המצרים, לווה בזעם רב בחוגי הימין והימין הדתי הפונדמנטלי, שותפיה של ש"ס לממשלת יצחק שמיר, אשר הלכה לוועידת מדריד כשנתיים לאחר מכן. מוּבָּרַכּ, כמו אבו-מזן והנהגת אש"ף, הבין שתחילתו של דיאלוג וקירוב לבבות עם המזרחים בישראל, יפעלו פעולה של לגיטימציה לפתרון הפשרה הטריטוריאלית בקרב הישראלים בכלל. הם הבינו שההנהגה הציונית האשכנזית תאלץ לפעול בכיוון פשרה כדי לא לאבד את ההגמוניה במדיניות החוץ של ישראל, ולא לאבד את השליטה על עיצוב זהותה ותרבותה של ישראל. ראייה אחת לכך היא נישולו של שר החוץ המזרחי דוד לוי מצוות המשא ומתן, והכשרתו של סגן שר החוץ בנימין נתניהו האשכנזי על-ידי ראש הממשלה יצחק שמיר להיות יורש מנהיגות הליכוד והנושא ונותן עם הפלסטינים בעתיד.
  הרב יוסף אשר כבר עשור לפני כן פסק שיש להחזיר שטחים למען השלום, התכוון לחזור על הצהרתו ופסיקתו בביקורו או מיד לאחריו, אך נרתע מכך לאחר מכבש לחצים גדול שהופעל עליו על-ידי יצחק שמיר ורבני הימין הדתי האשכנזי. אך גם ללא הכרזה חוזרת על פסיקתו, עצם ביקורו בקהיר תרם תרומה חשובה לשחרור ההדרגתי והאיטי של המזרחים מהמיתוס הכובל של "מכשול לשלום", כפי שכינה אותנו פעם עמוס עוז בעיתון ידיעות אחרונות. אך כמובן שהכל שביר מאוד – כל מלחמה קטנה או פיגוע גדול תמיד יטלטלו את המזרחים בחזרה אל הדגל, בחזרה אל תפקידם ההיסטורי כ"שונאי הערבים", שהוטל עליהם על-ידי המפלגות הציוניות כתנאי לישראליותם.
  למרות הטלטלות האלה, עם הופעתה של ש"ס התחיל להתבהר תהליך חדש – ראשית הניתוק של המזרחים גם מהליכוד, המשך היציאה מהמרכז הציוני ההגמוני לאלטרנטיבה עצמאית, כי גם הליכוד התברר מהר מאוד כאכזבה גדולה למזרחים מבחינה כלכלית-חברתית ותרבותית. בנקודה זו החל מתפתח עניין מיוחד של רבים מקרב המזרחים החדשים בפעילותה של ש"ס אשר למרות הביקורת הרבה כלפיה, ראו בה גורם משחרר רב עצמה של המזרחים מהמפלגות הציוניות בהגמוניה אשכנזית.

  השיח המזרחי הרדיקלי וש"ס – בין ביקורת לסולידריות
  העניין שלנו בש"ס הוא מאוד אמביוולנטי. הרי מצד אחד אין אצלנו אפילו משפחה אחת שאין בה מצביעי ש"ס, ומצד שני אנחנו מסרבים ליפול לסולידריות המפתה הזאת, כי אנחנו בסופו של דבר מחפשים הרבה יותר מתרפיה קבוצתית. אנחנו רוצים שינוי, תיקון, ולא ריגושים של אחדות השבט, כמו אצל המפלגה האשכנזית החדשה שקראה לעצמה "שינוי", אבל היא שואפת לריאקציה, לימים הטובים של ישראל אשכנזית בה קולם הרעשני של המזרחים טרם נשמע. האם ש"ס היא ריאקציה לציונות האשכנזית? במידה מסוימת כן, אבל זה פחות חשוב כי מנהיגי ש"ס נבחנים אצל המזרחים החדשים בעיקר ברמת פעילותם או אי-פעילותם למען שינוי חברתי כולל, ושיפור משמעותי באיכות חייהם של שני מליון וחצי אזרחים החיים בסביבת קו העוני. שינוי כזה אפשרי גם על-ידי מהפכה בתקציב המדינה, על-ידי חקיקה חברתית חדשה, ולא על-ידי שיפור איכות חייהם של אלפים בודדים שמצאו קירבה לצלחת השלטון. חקיקה חברתית משמעותה למשל ביצוע מדוקדק של חוק הדיור הציבורי שהושג על-ידי "הקשת הדמוקרטית המזרחית" על אף התנגדותה הלא מפתיעה של ש"ס, אשר העדיפה להחזיק במצוקת הדיור כחלק מאחריותה הסוציאלית. ויש עוד שורה של חוקים המחכים בתור ליוזמה ולחקיקה בתחום החינוך, ההכנסה, הרווחה והתרבות. ש"ס הייתה שנים רבות בעמדה מכרעת להוביל את החקיקה הזאת, אך בחרה את ההפך – תמיכה בתקציבים אנטי-חברתיים וחקיקה למען בעלי ההון.
  למרות גודלה וכוחה של ש"ס, היא לא תרמה שום תרומה משמעותית לזהות המזרחית הדינמית המתעוררת והמתחדשת מלבד ההיבט הדתי. מן הסתם, היא מדירה רגליה מהמאבק על הנרטיב המזרחי בספרות, באמנות ובמוסיקה, ויותר מכל למאבק על שוויוניותה של מערכת החינוך ותכנית הלימודים הגזענית שלה. מצד שני, קשה לנו להתעלם מהעובדה שש"ס היא זו שהניעה במאות אלפי קולות את תהליך גיבושו של קולקטיב מזרחי פוליטי. זוהי מציאות פוליטית מזרחית חדשה אשר לש"ס יש תרומה מכריעה להיווצרותה. השאלה היא לאן מובילה היום ש"ס את הקולקטיב הזה לאחר שלא השכילה להציע לו שום אלטרנטיבה כלכלית-חברתית, והנה היא כבר איבדה כשליש ממנו לטובת הלאומנות המתחדשת של אריאל שרון ובני אלון.

  מתודעה להתארגנות – תנועות וארגונים
  איך אנחנו מגיעים מהתודעה שהיא קודם כל אישי עניין, אל ההתארגנות הפוליטית? תהליך התודעה עצמו הוא אינדיבידואלי שכל פרט צריך להכריע לגביו, רק אחר-כך הסולידריות בין הפרטים המודעים יוצרת מערכת של עקרונות ומטרות משותפים שהם הבסיס להתארגנות כתנועה או קבוצה חברתית. כך נוצר מעגל התודעה – פעולות עימות ומחאה של קבוצות פוליטיות מניעות את האדם לחשוב על מצבו ביחס לסביבה ועל עמדתו ביחס לדיכוי. אם הוא יגיע לתודעה, הוא ימצא רבים נוספים סביבו וכך שוב תיווצר התארגנות וחוזר חלילה. נכון, זה לא קורה לכולם. כלומר יש מי שלא מעזים אפילו להתחיל בתהליך ומעדיפים לחיות בהכחשה ("עזבו אותי מהבכיינות העדתית הזאת, אני לא מזרחי, אני ישראלי"), ויש אחרים שמגיעים לתודעה אך מתייסרים שנים רבות בתוך הארון. זה לא קל, כי היציאה של היחיד אל התודעה היא תהליך בלתי הפיך והעמידה היומיומית מול העולם הנחשף מבעד למשקפי התודעה היא קשה ומצריכה התאגדות ותמיכה קבוצתית. תפקיד התנועה והארגון הוא בין היתר גם לשמש בית יציב ותומך לכל "חסרי הבית" המתקבצים לתוכו.
  מתוך הדינמיקה הזאת של תודעה אישית וסולידריות קבוצתית, החלו להתארגן הקבוצות המזרחיות הראשונות שעסקו ועוסקות עדיין בתהליך התודעה והפצתה, מאז ראשית שנות השמונים. שלביה של הדרך הזו הם: חשיפת ידע חדש, הכרת תמונת המציאות, גיבוש ביקורת ועיצוב אלטרנטיבה. חשוב לציין כי השיח הדינמי הזה מתנהל לא רק מול השיח ההגמוני האשכנזי, אלא לא פחות מכך גם בין המזרחים לבין עצמם.
  אני מבקש להתמקד בקצרה באחד השיאים של התהליך הזה בסוף שנות התשעים, עם הניסיון להקים ארגון-גג מזרחי ודמוקרטי – "הקשת הדמוקרטית המזרחית". אך לפני כן, חובתי להזכיר בקצרה התארגנויות מזרחיות רדיקליות מרכזיות שפעלו בשנות השמונים והתשעים, ואשר פעיליהן ופעילותיהן הם אשר יזמו והקימו את "הקשת הדמוקרטית המזרחית".
  בין הארגונים האלה נזכיר את הבולטים. בימת כיוון חדש בשכונת התקווה, בהנהגתו של מוני יקים, עסקה בדיון כלכלי-חברתי ותרבותי ובתודעה מזרחית. כתב-העת אפיריון, שיסד וערך המשורר ארז ביטון, היה חלוץ בעיצוב במה לשיח המזרחי התרבותי בראשית שנות השמונים, עד שהתמתן ונטש את השיח לחלוטין. אפיקים, בעריכתו של יוסף דחוד הלוי, כתב-עת של הקהילה התימנית, אשר הפך בשנות התשעים לכתב-עת מזרחי פוליטי ושותף בתהליך עיצוב השיח הרדיקלי. אך פריצת הדרך האמיתית של השיח המזרחי הרדיקלי, שמורה לעיתון אחר שהחל לראות אור ב- 1986. זוהי ההתארגנות הבולטת ביותר בהשפעתה על עיצוב השיח המזרחי החדש. קבוצת "עיתון אחר" בראשות דוד חמו (שהוציאה לפני כן את הביטאון חדשות יתד הקטן אך בעל מסרים דומים), היא שפרשה למעשה את התשתית לשיח המזרחי החדש, בכך שייסדה וקיימה במה למזרחים משכילים רבים לכתיבה חופשית וביקורתית בעיקר בנושא הכלכלי-חברתי, אך לא מעט גם בשאלות של זהות ותרבות והשיח המדיני. הארגון החשוב ביותר בהפצת התודעה באופן מעשי בקהילות המזרחיות בשנות השמונים והתשעים, הוא הארגון הוותיק הל"ה – "הוועד הציבורי למען החינוך בשכונות ובעיירות הפיתוח" שנוסד בשנת 1987, על-ידי שלמה סבירסקי, מאיר עמור, תקווה לוי ואחרים. ארגון הל"ה שנוסד על בסיס ביקורת נוקבת של מערכת החינוך הבלתי-שוויוניות של המדינה, פועל בקרב קבוצות הורים בשכונות, בעיירות ובכפרים ערבים, באמצעות העלאת המודעות לזכויותיהם כהורים וזכויות ילדיהם כתלמידים, כמו הזכות לחינוך עיוני שוויוני, העוול שבשיטת ההקבצות, וכמו ההפניה הלא מוצדקת לחינוך המיוחד והסללת התלמידים המזרחים בחינוך מקצועי נחות.
  היו עוד קבוצות קטנות יותר שעסקו בתודעה ובהפצתה, כמו 'אות בשכונות' בקטמון ירושלים, 'תידוע' בתל-אביב, וקבוצות שונות בתוך האוניברסיטאות כמו ארגון צ"ח (צדק חברתי) בירושלים וחלקים מתוך "התכניות לפעילי ציבור" בכל האוניברסיטאות שחבריהן היו בני שכונות ועיירות פיתוח, ובעיקר באוניברסיטת תל-אביב בתקופת ניהולו של אשר עידן בראשית שנות השמונים. ארגון קטן נוסף הוא תנועת הנוער שח"ר (שוויון חירות) בראשות מרסלו וקסלר ועובדיה גולסטני, אשר פועלת ליצירת תודעה חברתית וזהות תרבותית בקרב בני נוער בקהילות המזרחיות.
  הארגון המשמעותי ביותר לתהליך התודעה המזרחית בשנות התשעים , אשר עסק ישירות בחינוך להשכלה ולתודעה, הוא "קדמה – "העמותה לחינוך עיוני שוויוני בישראל". "קדמה" הוקמה בקיץ 1993 בעקבות ההתעוררות של פעילי הל"ה בשכונת התקווה בדרום תל-אביב, בשכונת קטמון בירושלים ובקרית מלאכי, על-ידי …

 3. סמי שלום שטרית

  אנשי חינוך ואקדמאים מזרחים והורים בקהילות האלה יחד עם מורים ואקדמאים אשכנזים מזדהים, ופתחה פרק חדש בתודעה המזרחית בישראל. העמותה הקימה שלושה בתי-ספר ותכנית להכשרת מורים ובשיא פעילותה הקיפה כ-150 מורים, חברי עמותה ופעילים. המתקפות הקשות שניהלו נגד "קדמה" האקדמיה החינוכית האשכנזית, אנשי חינוך אשכנזים בכירים, כלי התקשורת האשכנזיים, פוליטיקאים מימין ומשמאל, כולל עסקנים מזרחים מקומיים רבים; המתקפה הזאת מלמדות יותר מכל על בהלה אמיתית של הגמוניה האשכנזית מפני הגרוע מכל – אובדן השליטה על תודעתם של המזרחים. זוהי אותה פוביה שהם גילו כלפי ש"ס, רק מצדו השני של המטבע – מזרחים דמוקרטיים משכילים מבקרים קשות את מערכת החינוך הכושלת ומבקשים לקחת את החינוך לידיהם. הם הבינו אולי יותר מאיתנו ש"קדמה" התקרבה מאוד לעיצוב כלי רב-עצמה למוביליות ורדיקליזציה של התודעה המזרחית בקהילות בהן פעלה, באמצעות בתי-ספר עיוניים שוויוניים המאזנים את תכנית הלימודים מבחינה תרבותית וכותבים את הנרטיב המזרחי החדש יחד עם התלמידים והוריהם. זו יכלה להיות המהפכה התודעתית המזרחית הישירה המאורגנת ביותר ולכן היא נתפסה כאיום, ומיד תוייגה כבדלנית ו"קיצונית". עד מהרה חוסלו שני בתי-ספר של "קדמה" בקרית מלאכי ובשכונת התקווה. נותר בית-ספר אחד בירושלים, כי אחד זה בסדר, זה לא מאיים כמו היומרה להקים רשת שלמה.
  בתחום המאבק על הנרטיב התרבותי המזרחי, ארגון חשוב מאוד הוא בימת קדם לתאטרון ולספרות שמייסדיו יצחק גורמזאנו גורן, רפי אהרון, שושה גורן ואחרים. מלבד העלאת מחזות של מזרחים ועל מזרחים ומזרחיוּת כבר שנים רבות, הארגון הקים הוצאת ספרים חדשה ומפרסם באופן קבוע ספרות מזרחית. לאחרונה החל בהוצאת כתב עת חדש בשם הכוון מזרח שתכניו הם מעין סינתזה של אפיריון ועיתון אחר. בתחום המו"לות, זכורות לטוב גם הוצאות הספרים ברירות ומפרש הוותיקות בהנהלת שלמה וברברה סבירסקי אשר פרסמו תרגומים עבריים לספרים חשובים כמו של פאולו פרירה, אדוארד סעיד, אדוארדו גליאנו, ג'פרי בלום ורבים אחרים, וכן אפשרו פרסום חיבורים חשובים של ישראלים כמו שלמה סבירסקי ואלה שוחט. גלגולן של ההוצאות האלה היום הוא במכון אדווה לחקר השוויון בחברה הישראלית, אשר חוקר ומפרסם באופן קבוע פרסומים בעברית, ערבית ואנגלית על אי-השוויון (מידע על שוויון) בישראל בכל החתכים: נשים/גברים, יהודים/ערבים, אשכנזים/ מזרחים ועוד. פרסומי אדווה, כמו ניתוח ביקורתי של תקציב המדינה, הפכו מסד נתונים אמין עדכני ומוצק לחוקרים, ארגונים ופעילים מזרחיים בתחום החברתי-כלכלי.

  הקשת הדמוקרטית המזרחית
  הייתה זו כמובן רק שאלה של זמן עד ששרשרת האפקטים הרדיקליים מ"ואדי סאליב", דרך "הפנתרים השחורים", "האוהלים" , "בימת כיוון חדש", עיתון אחר, ועד הל"ה ו"קדמה", יובילו לבסוף לניסיון להקים תנועת-גג מזרחית דמוקרטית בדמותה של "הקשת הדמוקרטית המזרחית". ראשיתה של "הקשת" בחוג רעיוני מצומצם של תשעה חברים וחברות (אלי חמו, אלי שעיה, משה קריף, שוש גבאי, ד"ר ויקי שירן, ד"ר הנרייט דהאן-כלב, דולי בן חביב, המחבר ופרופ' יהודה שנהב אשר הצטרף מאוחר יותר). הטריגר למפגשים היה הניסיון הכושל של אחדים מאיתנו, בעיקר אנכי ומשה קריף, עם דוד לוי לפני הקמת "גשר". למעשה הצטרפנו אל דוד לוי בשלב בו פרש עם מחנהו מהליכוד והציג תכנית להקמת תנועה חברתית חדשה. כאשר חזר דוד לוי לליכוד עזבנו אותו והחל תהליך של דיונים מצומצמים בעקבות האכזבה, שלא הייתה הפתעה גמורה. ההתכנסות בחוג המצומצם החלה מתוך שיחות אקראיות והמשיכה במחויבות של הקבוצה לסדרה מחייבת של שמונה מפגשים של דיונים מרתקים על מצבם של המזרחים בישראל (כל הדיונים תועדו בכתב על-ידי יהודה שנהב). בתום הסדרה שנמשכה חצי שנה, החליטה הקבוצה לכנס כארבעים מזרחים ומזרחיות למרתון של דיונים בסוף שבוע שלם בחורף 1996, באופן אירוני בבית ההארחה של קיבוץ שפיים דווקא. לאחר הצלחתו של הכנס הראשון כונס פורום כפול של שמונים חברות וחברים במשך סוף שבוע שלם נוסף שבסופו הוחלט על הקמת פורום זמני תחת השם הזמני "ישראל 96", אשר ימשיך לקיים מפגשים חודשיים לקראת הקמת תנועה חברתית מזרחית. ב-6 במרץ 1997 הוקמה התנועה בכנס בן 300 משתתפים בבית החייל בתל-אביב.
  מוקדם עדיין לקבוע בוודאות את השפעותיה של "הקשת הדמוקרטית המזרחית" על המאבק המזרחי ועל השיח המזרחי הרדיקלי בכלל. בתחילת דרכה התנועה גילתה דרגה גבוהה של רדיקליזם מזרחי פוליטי ומצד שני, מודעות זהירה וברורה להיסטוריה של הפוליטיקה המזרחית על הצלחותיה וכישלונותיה. הביקורת ברורה כמו גם היעדים, כמו למשל בדף העקרונות הזה:
  "'הקשת הדמוקרטית המזרחית' מזהה את המבנים והתהליכים הכלכליים-חברתיים והתרבותיים, הבלתי צודקים, בלתי שוויוניים ובלתי דמוקרטיים, הפוגעים באוכלוסיות נרחבות בישראל, והמאיימים על יציבותה וחוסנה של החברה בישראל. […] התנועה תפעל בכל האמצעים הדמוקרטיים הנחוצים, למען שינוי כולל של החברה הישראלית בהתאם לעקרונותיה ומטרותיה: מאבק למימוש זכויות הפרט הפוליטיות, התרבותיות והחברתיות-כלכליות. מאבק לפלורליזם תרבותי וחברתי. התנועה תפעל לדמוקרטיזציה רדיקלית של כל תחומי החיים, להעצמת אזרחים ואזרחיות, תושבים ותושבות, פועלים ופועלות, נשים וקבוצות מדוכאות אחרות. התנועה תאבק למען שוויון הזדמנויות וקיום בכבוד, תוך נקיטת עמדה של חלוקת משאבים צודקת ורחבה מאוד בין כל קבוצות האוכלוסייה הישראלית."
  רבים מחברי "הקשת" ומצטרפים חדשים הבחינו מיד שדף העקרונות של התנועה (שהייתי בין מנסחיו), כמעט ואינו מכיל את התארים "מזרחים" ו"אשכנזים". היו שהטיחו בנו כי הוא נראה כמו דף היסוד של "מרצ". הכוונה כמובן הייתה טובה – להציג תנועה אשר מתייצבת בעמדת האחריות לקיומה של כלל החברה והמדינה. תנועה שמתיימרת להציג אלטרנטיבה לאידיאולוגיה והסדר הקיימים, ואשר מסרבת להגביל עצמה לפעולות "למען המזרחים". עם זאת, פעולתה המוצלחת הראשונה של "הקשת הדמוקרטית המזרחית", כן הייתה למען זכויותיהם של 110 אלף משפחות הדיור הציבורי שרובם מזרחים, והיא פעלה אפקט רדיקלי רחב על המזרחים בישראל שרובם מכירים את הסוגייה מניסיונם כעולים חדשים או ניסיון קרוביהם. כך בכרוז שהופץ בשכונות ובעיירות שכותרתו "הבית הזה הוא שלי":
  "אנחנו מאות אלפי אזרחים נאמנים של המדינה, אשר מתגוררים בעשרות אלפי דירות של הדיור הציבורי (עמידר, עמיגור, חלמיש, פרזות ועוד), שילמנו מיליארדים של דולרים במשך עשרות שנים, ולמרות זאת נמנעת מאתנו זכות הבעלות על הדירות. זאת לעומת זכות בנים ממשיכים במושבים. זאת לעומת זכויות הניתנות לחברי הקיבוצים להעביר את בתיהם לבעלותם הפרטית. (…) אנו תובעים שתינתן לנו, דיירי הדיור הציבורי, הזכות להעביר את הדירות לבעלותנו ללא כל תשלום נוסף למיליארדים שכבר שילמנו."
  אבל התנועה נכשלה כשלון אסטרטגי מוחלט, משום שלא השכילה (ואולי לא רצתה בכך) להשתמש בפעולת העימות הגדולה הזאת כמנוף להתארגנות המונית. את כל המערכה על הדיור הציבורי ניהלה "הקשת" כמו ארגון לובי בכנסת ולא כמו תנועה חברתית אשר שואפת לגדול ולהפיץ את התודעה בקרב ההמונים. למשל, המקרה הבולט של צעירי מבשרת-ציון, אשר ערכו הפגנות ופלשו לדירות ריקות של הסוכנות היהודית כמחאה על מצוקת הדיור של הדור השני בישוב. "הקשת" אמנם הגיבה בגילויי תמיכה והזדהות אקטיבית עם קבוצת נפגעי הדיור, אך נזהרה שלא להיות מעורבת באירועי העימות עצמם ובטח שלא להרחיב ולהעתיק אותם לישובים מזרחיים אחרים. מיותר לציין שבעיית הדיור הציבורי היא רק ממד אחד של מצוקת הדיור בקרב הדור השני והשלישי של מזרחים בעיירות ובשכונות, ועל אחת כמה וכמה בישובים הערבים שם כמעט ולא מאפשרים בנייה לדור הצעיר, כי התרחבותו של כפר ישראלי ערבי נחשבת סכנה ביטחונית בעיני המדינה.
  למרות היותה תנועה חברתית מובהקת, פעולותיה אלה ועובדת היותה במוצהר תנועה חוץ פרלמנטרית, סייעו בידי "הקשת" לכנס יחד ארגונים ופעילים רבים כמעט מכל הקשת הפוליטית המפלגתית. אני זוכר ימים במפגשי התנועה בהם חברי מרכז ליכוד וחברי חד"ש ישבו יחד בסולידריות נדירה. אבל מצד שני, התנועה לא הצליחה לשבור לגמרי את המניפולציה "ימין/שמאל" הפועלת על המזרחים מאז ומתמיד, ובהתקרב ימי בחירות היו מתפזרים חבריה וחברותיה למפלגותיהם השונות… צבעיה של הקשת מגוונים ויפים, אך במאבק פוליטי נחרץ וקשה חייבים להכריע גם בעיצוב צבע אידיאולוגי ברור וחד לכל ימות השנה, כולל ימי בחירות. "הקשת" התחמקה מהצורך המכריע הזה בכך שקבעה מראש כי לעולם לא תשלח יד בענייני בחירות, כלומר ביטלה מראש את האפשרות לנסות ולשלוח נציגים לכנסת.
  בעיה נוספת של "הקשת" הייתה תמיד במבנה המנטרל שלה. המייסדים של התנועה (ביניהם משה קריף, ד"ר יוסי דהאן, ד"ר יוסי יונה, ד"ר ויקי שירן, ד"ר יצחק ספורטא, ד"ר הנרייט דהאן, אלי שעיה, אלי חמו, השחקנים יוסי שילוח וחנה אזולאי-הספרי, פרופ' יהודה שנהב, הסופר יצחק גורמזאנו-גורן, העיתונאית שוש גבאי, דולי בן חביב, דודי מחלב, אנכי, ועוד עשרות פעילים ופעילות), בחרו במבנה דמוקרטי ופתוח המזכיר תנועות שמאל קטנות בשנות השישים. למשל, החלטנו לא לבחור מנהיג/ה לתנועה אלא מזכירות בלבד שישיבותיה ינוהלו ברוטציה על-ידי חבריה. שאר חברי התנועה שותפים למועצת התנועה המשמשת הגוף הסמכותי העליון של התנועה. המבנה הזה של הנהגה ללא ראש יצר כצפוי תנועה בעלת ראשים רבים, עם תחרות ומתחים ביניהם שגרמו לניטרול הדדי ולעצירת התנופה ובסופו של דבר לצמצום הפעילות החברתית של התנועה לימי עיון, פעולות תרבות פסיביות והפגנות קטנות ונדירות.
  נקודת חולשה נוספת של "הקשת", היא מוגבלותה ביצירת עימות קולקטיבי, שהוא לחם חוקה ונשמת אפה של כל תנועת מחאה ותנועה חברתית. בהשוואה המתבקשת בעניין זה לתנועת "הפנתרים השחורים" למשל, ניתן לראות כי האפקטיביות של "הקשת הדמוקרטית המזרחית" הייתה מוגבלת מאוד ביכולתה לקיים עימות קולקטיבי עם השלטון הישראלי לאורך זמן, וביכולתה להניע את הציבור המזרחי לפעולת שינוי המונית. "הפנתרים השחורים" לעומת זאת, הצליחו להחזיק את המדינה בעימות אינטנסיבי מתמשך, מתחילת 1971 עד סוף 1973, שבסופו השיגו לא רק הכרה של המדינה במאבק עצמו (באמצעים עקיפים כמו הכפלת תקציבים, הקמת וועדות ודיונים רשמיים), אלא גם הצליחו להשפיע באופן מכריע להטיית האוכלוסייה המזרחית למחאה חריפה נגד המדינה בראשות מפא"י, כפי שהתבטאה במרד הקלפיות בשתי מערכות בחירות רצופות – 1973, 1977 – שהורידו לבסוף את מפא"י מהשלטון.
  לעומת מנהיגי "הפנתרים השחורים", צעירים בני עשרים חסרי השכלה ועתיד, שלגביהם תפסה האמרה המרקסיסטית "אין למדוכאים מה להפסיד זולת כבליהם", ואשר יסוד אומץ הלב וההקרבה האישית היה מרכזי בחייהם הפוליטיים, למנהיגי "הקשת" היה ויש הרבה מה להפסיד בחיים הפרטיים והציבוריים. רוב חברי "הקשת" הם אקדמאים המתפרנסים באוניברסיטאות והמכללות האשכנזיות, או אומנים ואנשי תקשורת ופעילי עמותות התלויים לקיומם במוסדות ותקציבים אשכנזיים. לכן הם חוששים תמיד מטלטול חזק מידי של הספינה האשכנזית הזו, בה בסך הכל הם רוצים לחיות ולהתקיים באמת ובתמים. אבל הרצון להתקיים ולבנות קריירה מעולם לא היו על סדר יומם של פעילי תנועות מחאה ומרד במהלך ההיסטוריה. יעדי המאבק הם תמיד חזות הכל. כך, לדאבונם של מזרחים רבים, בהעדר אומץ לב ומוכנות להקרבה, נעצרה הרדיקליזציה של השיח המזרחי ושל המזרחים בכלל והמאבק נרדם. חמור מכך, תוך זמן קצר מצא עצמו השיח המזרחי הרדיקלי משתכשך לו במימיהם החמימים של מכון ון ליר ואוניברסיטת תל-אביב, בניסיון האומלל לנכס אותו אל תוך השיח "הפוסט-ציוני" האשכנזי, שהוא הרבה יותר נוח לבריות האקדמאיות.
  תוך זמן קצר מאוד נוכחות "הקשת" בפוליטיקה הישראלית כבר לא הייתה שונה מנוכחותם של מרכזי תרבות וארגוני שדולה מזרחיים שאין על סדר יומם כל עניין בעימות קולקטיבי ותודעה המונית. במצב הזה, גם הניצחון החשוב בנושא הקרקעות שאמור היה לעצור את הפרטת קרקעות המדינה לידי הקיבוצים והמושבים, לא הצליח להעיר את התנועה מתרדמתה. זאת משום שהיה זה ניצחון של קבוצה משפטית חכמה ולא של תנועה המחוברת להמוני המזרחים, אשר ימשיכו להצביע לליכוד ולמתנחלים ובמקרה "הטוב" לש"ס, משום שאין אלטרנטיבה! ביקורת ללא אלטרנטיבה היא עניין מסוכן ביותר. כך יצאה "הקשת" ושכרה בהפסדה – בג"צ הקרקעות חיזק את הסולידריות של מזרחים רבים עם הליכוד, כי הקיבוצים יוצאים הרעים בסיפור הזה ולא למשל אריק שרון, שהוא שליחם של הרבה חוואים אשכנזים. אי אפשר להסביר את זה למיליונים דרך גיליון שלם של "תיאוריה וביקורת". תודעה קולקטיבית לא תצמח מכתב עת של ון ליר, עם כל הכבוד האקדמי שאני רוחש לו באמת. רק הפעולה ההמונית, תוך הקרבה אישית גדולה, מסוגלת להוביל לתודעה הקולקטיבית.
  לסיום, שאלה פתוחה בדבר יעילותה האסטרטגית של "הקשת" בנוכחותה היום בזירת המאבק. האם בכך שניסינו לכנס תחת ארגון-גג מגנטי אחד ארגונים קטנים רבים, קבוצות, פעילים ויוזמות, הצלחנו להרחיב את פעילות התודעה והמאבק המזרחי, או דווקא צמצמנו אותה? נקודה אחת למחשבה על השאלה הזאת, היא בדידותה המצערת של "הקשת" באגף הרדיקלי של המאבק המזרחי. לאן, אם כן, פניו של המאבק המזרחי, כאשר לצד ש"ס המתפוררת אל תוך הימין הדתי, כל שיש לנו היום הוא ארגון אחד קטן וחכם, אך ללא נגיעה ממשית בקהילות, ללא עימות קולקטיבי וללא אלטרנטיבה פוליטית ברורה. האם במצב הזה טוב לנו ש"הקשת" הפכה כמעט לדובר היחיד של השיח המזרחי הרדיקלי? האם אנחנו לא משתקים את עצמנו? "הקשת" כארגון קטן לתודעה, שדולה ותרבות צריכה להתקיים וחשוב שתתקיים, אבל חשוב לצד זה לקבוע: אין היום תנועת מאבק שמאלנית מזרחית בישראל, במובן של השאיפות של רבים מאיתנו כשהתכנסנו להקים את התנועה לפני שמונה שנים. ויסלחו לי חבריי וחברותיי הטובים שנותרו בתנועה ומשקיעים בה את מרצם שנים רבות לאחר פרישתי – האם לא הגיע הזמן לשחרר את התנועה באופן רשמי מהקשת הכבדה המתיימרת להכיל את הכל ואת כולם? צעירים רבים שכבר קראו הכל ושמעו הכל והתעייפו מהדיונים נמשכים אל הקשת כי הם רוצים לפעול, ואז מגיעים למפגש בבית-הסופר (ארור היום שנכנסנו לשם) ומגלים שבקשת אין חצים והדיון עוד ארוך… ושום דבר לא בוער. האם לא עדיף שילכו ויציתו מחדש את תהליך התודעה על-ידי פעולות עימות ממשיות, כי הרי ההוויה היא שמעצבת את התודעה. אולי טעינו, אולי שריפות פראיות קטנות רבות יביאו את הדליקה הגדולה לה אנו מייחלים, ולא ההסתופפות הזו סביב מדורת השבט המאורגנת. ימים יגידו.

 4. אלוף

  שיקו בהר מחפש כבוד ותשומת לב. הוא מוכן לזרוק בוץ באנשים יקרים רק בשביל להאדיר את עצמו. כל אדם שעינו בראשו רואה זאת. משחק מתחת לחגורה בשביל לשרת את האגו שלו.

 5. מתיתיהו X

  אני רוצה לשאול אותך ידידי ד"ר דהאן כמה שאלות (שאלה שלא נתנה לי לישון (: ) לגבי הדברים הללו שכתבת :

  "מזרחי פרו פלסטיני, נכון עד גבול מסוים, נתפס כיצור פרוגרסיבי, בן ברית לא מזיק בעיני "האליטה האקדמית האשכנזית", לעומתו, המזרחי "המקופח", "מחולל השד העדתי" ו"בעל רגשי הנחיתות", הוא יצור שלקברניטי ההשכלה הגבוהה יש מעט מאד סבלנות עבורו. סיכוייו לחצות את שערי האוניברסיטה, באם הוא לא ירד למחתרת עד לקבלת קביעות, נמוכים הרבה יותר מאלה של חברו המזרחי הפרו פלסטיני."

  איני קורא לבוא לאונירסיטה עם הטענה ההגמונית {שמשחקת לידי הההגמוניה} על קיפוח, למדתי המון ממורי (שגם שמחתי לראות אותו מגיב כאן באתר, במאמרו המצויין והעצוב מאידך על המצב) ואין אני מתעטף בדגל ישראל כאשר אני מפגין נגד מדיניות המדינה. אך מתוך דבריך משתמע שצריך ולמצוא חן בעיני "האליטה האקדמית האשכנזית " ואני רוצה לשאול מדוע ?
  האם יתבטלו רגשי הנחיתות מעצמם ?
  האם צריך לרדת למחתרת, בגלל שאנשים לא אוהבים את צורות הדיבור המדוכאות ?
  ומה יעשו כל המזרחיות והמזרחים, שאינם מכירים כמוני את השיח על מושגים הגמוניים ויבואו ויטענו לקיפוח, בהשתמשם במונחים הללו ?
  האם הם ייזרקו בגלל אותה אליטה אקדמית אשכנזית ?
  כמו כן אני רוצה לשאול אם אלו הם קברניטי ההשכלה הגבוהה, אז לאן בדיוק האונייה שטה ?

  אני לא סתם שואל את השאלות הללו, אני מחזק את כל פועלי ארגון הקשת בכלל ופועלך האישי בפרט בנושא !
  אבל אני חושב שעם כל הכבוד, לכל המונחים האקדמיים שבהם רשמת את דעותיך, אל מול עזות הרוח של ד"ר בהר, אני יודע ששניכם מחוייבים למטרה אחת. ואין אני חושב שהאקדמיה בדיבורה הנוח והנעים, בכלי החיתוך המדעיים האובייקטיבים, הסוציולוגיים, מסתירה כאב קשה ומפותל שהוא כאב אחר, מדברי שיקו ולזה אני מקשיב. לכן כל אלו שניתחו את בהר ואת השיח הקשה שלו, הכולל מילים כמו משתפי"ם וכו', לא הם רואים את המאקרו הכולל שהוא קשה לצפייה.

  אני אסיים דבריי שוב ואומר שכולנו בעד אותה המטרה, אך השפות שונות ולכן חשוב אולי לנסות לבוא ולתרגם. מה גם שאני שוב אומר שאין אני מוריד לרגע מהפעולות שאתם עושים ועשיתם למען השיח המזרחי החדש.

 6. יוסי דהאן

  כנראה שלא כתבתי את זה מספיק ברור. ודאי שאיני קורא לאף אחד להתחבב ב"עיני האליטה האקדמית האשכנזית". התכוונתי לכך שהאליטה הזו הרבה יותר סובלנית כלפי מזרחים בעלי עמדות פרו פלסטיניות, עד גבול מסוים, מאשר כלפי מזרחים המעלים טענות אודות אי שוויון ודיכוי מזרחים. הראשוניים נתפסים כבעלי ברית שאינם מאיימים על מעמדה ההגמוני של האליטה הזו, בעוד שהאחרים נתפסים כטיפוסים מסוכנים המעלים טענות מופרכות ממניעים פסיכולוגיים. בקיצור למזרחי מהסוג הראשון שמעוניין להתברג לתוך האקדמיה יש הרבה יותר סיכויים מאשר לחברו "המקופח העדתי".
  בקיצור, זו תצפית סוציולוגית, לא המלצה לפעולה.
  לאן שטה הספינה האקדמית? נראה לי שהיא מפליגה בעקבותיה של ה"טיטאניק".

 7. משורר פלסטיני

  דהאן, שירן,יונה,מוצאפי,מחלב,בו חביב,ספורטא ועוד… אלו כמובן שמות מזרחיים. ואילו בהר? הדרשן ,המטיף הצדקני,מגלגל העניים לשמיים,איננו אלא בחר(עם ח גרונית מזרחית. ים בערבית). אז אתה יא בחר עוד מוכיח אחרים???

 8. פחזנית

  יוסי, תודה על קול שפוי ומאוזן בקקופוניה הזאת. עשית לי קצת סדר בגלרית הדמויות והדיעות שאני נחשפת אליהם בדיון הזה. ברשותך, אני מבקשת להתייחס דווקא למשפט שולי בדבריך:
  "המאבק למען זכויות הפלסטינים לא עמד בראש סולם העדיפות של הקשת הדמוקרטית המזרחית שחבריה, כן מה לעשות, חלקם ימניים ואנשי מרכז, ראו בה בעיקר תנועה לצדק חברתי ופלורליזם תרבותי".
  ראשית, הופתעתי (והצטערתי) לגלות ש"הקשת" איננה ממש תנועת שמאל. שנית, אינני מבינה כיצד אפשר להיות, בעת ובעונה אחת, גם ימני וגם חבר בתנועה לצדק חברתי? האם יתכן שבאמרך "ימני" התכוונת בעצם לומר את הדבר האסור: "מזרחי שונא ערבים"?

 9. ו.ה. אודן

  I and the public know
  What all schoolchildren learn
  Those to whom evil is done
  Will do evil in return

 10. דודי מחלב

  מרשימת היוזמות המזרחיות , בצורת בטאונים, ארגונים,תנועות וכו' .. שמונה סמי שטרית ברשימתו נפקד איזכורה של תנועת "המזרח אל השלום" , שנוסדה בחורף 1983 . הייתי בין מייסדי התנועה שהונהגה בראשותו של ד"ר שלמה אלבז ז"ל. תוכלו לקרוא על ד"ר שלמה אלבז ועל התנועה בארכיון העוקץ ברשימתי "נר זיכרון לד"ר שלמה אלבז חברי ומורי".
  צריך לאמר ד"ר דולי בן חביב. דולי סיימה ,בשעה טובה, את הדוקטורט שלה שעסק ביצירתו הספרותית של הסופר סמי מיכאל. אני מקוה שהמחקר המעניין והמרתק שלה ייצא לאור כספר.

 11. יעל

  אני חברה בקשת, ויש לי רק הערה לשיקו. העובדה שהקשת בוחרת להתעסק בנושא מסויים והוא תיקון העוולות החברתיות הוא יתרון בעיני. יש המון תנועות שלום, אני יכולה להיות חברה בקשת ובמקביל בבצלם- זה לא סותר. מלבד זאת יש גם עוולות אחרות שהקשת לא מתמקדת בהם – מה עם איכות הסביבה, כפייה דתית/חילונית? וזה בסדר. היא לא חייבת. מה שיפה כל כך בקשת הוא שעל ידי זה שהיא עוסקת בבעיות החברתיות ובהן בלבד, היא בעצם מצהירה שזה נושא מספיק חשוב. ימין – שמאל תמיד עיוורו את עינינו ואף אחד מהם לא עסק בבעיות האלו, כי זה לא עניין אותם, ולנו נתנו לחשוב שזה לא מספיק חשוב, קודם שיהיה שלום – אח"כ נטפל בשאר הבעיות. אז הקשת באה ואומרת לא!!! בעיות חברתיות ואיך החברה בה אנו חיים נראית חשובים לא פחות ואפילו יותר מתהליך מדיני שעושה ברק או לא עושה שרון! ואני מסכימה. 50 שנה שהמדינה מדשדשת בנושא המדיני ואולי עוד 50 – אז כשיש סוף סוף תנועה כמו הקשת, למה להתבייש בזה. תנועה חברתית שנאבקת בנושאים חברתיים ובהם בלבד – כי זה חשוב, מספיק חשוב בכדי להיות הבסיס של תנועה שלמה.

 12. דני בליר

  קראתי בעיון רב מאמרו של שוקי בהר, תגובתו של יוסי דהאן, וכמובן – את תגובתו המרתקת והארוכה של סמי שלום שטרית, ובהקשר לאחרון – אני מעז לומר שלמרות עומקם, הצלחתי להבין ואפילו להזדהות עם רב טיעוניו ונימוקיו המצוינים והמהפכניים. אם יותר לי בכל זאת שאלה – כי בכל זאת, היה דבר אחד שלא הבנתי:

  על מה הוא הגיב בדיוק?? (למאמר ? לעצמו ? לממסד האשכנזי ? לממשלה ? למוציאים לאור של ספרו ? לתוהים והמבולבלים באשר הם?)

  *
  או כמו שאמר המשורר הצ'כי הידוע אבו בליר (בתרגום חופשי ערבית) "מעבר לגיברלטר, ומעבר ליבשת השחורה, גם שם לא מצאה מחשבתי הקודחת את גבולות היוהרה".

 13. מפלגה

  לינקי קומרד , לשנהב כמו גם לחבריו בקשת הציעו מקומות בגופים פוליטיים מפלגתיים. אגב מבלי שהם יהיו "מפלצות"…

 14. ינקי קומרד

  אם אכן הציעו לשנהב וחבריו להצטרף למפלגה, תודה על המידע. אני על כל פנים לא שמעתי על כך עד היום. כשלעצמה, אין שם פסול בהצטרפות למפלגה פוליטית והענות להצעה. בתנאי, כמובן שזה עונה על העמדות הפוליטיות של המצטרף. אני התכוונתי בסה"כ לכך שהרבה מפלגות היו מתנאות ב"קישוט" של אדם כמו שנהב, אם היה לו באמת אופי נתעב כפי שמנסה שיקו בהר לצייר. עדיין איני מבין איזה שד נכנס בעצמותיו של השיקו הזה.