• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

לא בבית ספרנו

איציק ספורטא

אני צופה שעוד שנים לא רבות כשאכנס לכיתה יופעל בשלט רחוק צג הפרסומות מעל למה שהיה פעם לוח, בנוסף אאלץ ללבוש חולצה שגם עליה ינוע הלוך ושוב פרסומות למוצרים שרובם חסרי משמעות. אולי זה נראה לכם מופרך אבל ימים יגידו.

כבר כעת אוניברסיטאות בעיקר בארה"ב חתומות של חוזים המאפשרים לחברות מעין זכות וטו על פרסום מחקרים אקדמיים שהם מממנים. נעזוב לרגע את האוניברסיטאות וניווכח שתהליך הפרסומיזציה של מערכת החינוך הישראלית כבר מזמן עבר את השלב הראשוני שלו.

בתי ספר, העוסקים בפרסום עצמי כדי למשוך תלמידים, נותנים בלעדיות לחברות בתמורה למזגנים או כל שווה ערך אחר. אתמול פורסמה ידיעה (ידיעות אחרונות, אורון מאירי, 15/2/2004 עמ` 21) שעל פיה שונתה מערכת השיעורים כדי לאפשר דיון כביכול בפרסום על ידי נציגה של חברת "X", שכמובן שזו באה לבושה כפרסומת מהלכת לחברה אותה ייצגה. הצגת הדברים נעשתה לאורך שני שיעורים ועוררה תרעומת אצל חלק מהמורים, אבל כמובן לא אצל ההנהלה. שטענה כי חברת " "Xהבטיחה שבית הספר יתוגמל.

החברה טענה שההרצאות היו בנושאים של תקשורת, פרסום ומדיה, וכי לא היה בהם שום הליך מכירתי. איזו היתממות החברה בעצם דואגת להשכלתו של הדור הצעיר, בדרך היא משכנעת אותו שמוצריה יותר טובים, את המכירה עצמה יעשו במקום אחר. תמיד אפשר לטעון שפרסומת אינה מכירה בפועל, כנראה שהכוחות היצירתיים במשרדי הפרסום עבדו שעות נוספות כדי לייצר טיעון זה.

כמובן שיש איסור על פרסום בבתי הספר, אבל את מי זה מעניין. המפרסמים ובתי הספר, בעיקר המבוססים, ששים לשתף פעולה ונראה שבעתיד שיתוף פעולה זה יגדל בעיקר כאשר ימומשו התוכניות להפוך את בתי הספר למעין מרכזי רווח בניהול היררכי ובשליטה בלעדית של המנהלים והמנהלות. אז יש למה לחכות. ולמי שחשוב שוויון ההזדמנויות הוא יצטרך לחפש אותו לא בבית ספרנו.

כנראה שיעניין אותך גם: