• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

התייחסויות

איציק ספורטא

לעיתים אני חש שאני יכול לבלות את ימי בביקורת וכתיבה בנושאים שעולים ביום יום בלי לעשות שום דבר אחר, וזאת בלי להתייחס למה שקורה בעולם. רק הבוקר קראתי בעיון את מאמרו של אסא כשר המצדיק את פעולות החיסול. הטיעון בנוי כהלכה, כביכול, אבל הדילמה המוסרית שהוא מציג אינה בדיוק הדילמה העומדת בפני הצבא והמדינאים. הנחת הבסיס שלו בתאור הדילמה המוסרית היא שפגיעה במתכננים מונעת פיגוע ודאי. כאילו אין צבא וכאילו יש מתכנן אחד שעליו יקום ויפול דבר.

שוב מינהל מקרקעי ישראל נותן תנאים מיוחדים לחברה פרטית בזמן שינוי יעוד קרקע, הפעם מדובר בחוות הזרע שקיבלה תנאים שלדעתי עומדים בסתירה להחלטת בג"צ הקשת בנושא הקרקעות. מדובר בהטבה של 200 מיליון דולר. תזכרו ששר הרווחה זרח מנחת כיון שלא קיצצו בתקציבו, ושר הבריאות ששנורר תשעה מיליון שקל לתקציב הבריאות כמעט עשה מסיבה.

 שר הפנים הדואג לגדר רוצה לייבא 800 עובדים זרים כדי להשלים בנייתה. אין עובדים בארץ שיכולים לבצע את העבודה לטענתו. שוב מדיניות לא עקבית של הממשלה מצד אחד אוסרים ומגרשים, ומצד שני ממשיכים להביא עובדים זרים.

בשבועות האחרונים אנו עדים להתעוררות של תלמידי תיכון. מי אני שאצא נגד שביתות בעיקר של אנשים צעירים. אבל בכל זאת על מה שובתים? על כך שלא ייצאו לטיול שנתי. כשנתקלתי לראשונה באותות של שביתה חשבתי לעצמי שהתלמידים שובתים כדי לאפשר טיולים שנתיים לכל התלמידים גם אלו שמצבם הכלכלי אינו מאפשר זאת, או איזו תגובה למהלך הכלכלי שיהפוך את בתי הספר לבתי מסחר. אבל הם למדו מן המבוגרים לדאוג לעצמם בלבד באמצעות טיעונים אסקפיסטיים מצד אחד ולאומיים מצד שני.

אם כבר מדברים על שביתות  במשרד התמ"ת חושבים על חוק שיאפשר שביתה בשרות הציבורי רק אם 20% מן העובדים באותו שרות יסכימו לכך. על פניו 20% נראה אחוז קטן אבל כאן מדובר על 20%  מכלל העובדים. זאת אומרת שכשעובדים ממשרד הרווחה ירצו לשבות כל  עובדי המדינה יאלצו להצביע ולאשר שביתה זו.  כל החכמים במשרדי הממשלה צריכים להיות ישרים עם עצמם ואיתנו ולומר שאין בישראל זכות שביתה ולא חירות שביתה ונסגור עניין. די מעייף להתמודד עם אינפלציה של תוכניות מגבילות שבסופן לא תהיה עבודה מאורגנת ולא שביתות ואז כולנו נחייה באושר ועושר תחת כנפי מספר בעלי הון ופוליטיקאים. וזאת תחשב לדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון.

כנראה שיעניין אותך גם: