• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

ספר חדש של סמי שטרית, ג`ודית בטלר על מוסר וציונות, לאן נעלמה העבודה? ועל פמיניזם משעבד

יוסי דהאן

עוד לא הספקתי לקרוא, אבל אין ספק שאקרא בקרוב את את ספרו החדש של סמי שלום שיטרית – "המאבק המזרחי בישראל 1948-2003" שיצא לאור בימים אלה בהוצאת עם עובד/ספריית אופקים. הספר שמבוסס על מחקר אקדמי סוקר סקירה מקיפה וביקורתית את סיפורם של המזרחים בישראל. מהמפגש של המזרחים עם הציונות ועד ליצירתו של השיח המזרחי החדש. בין פרקי הספר "המפגש בין הציונות האשכנזית ליהודי המזרח", "העשור הראשון – מהלם למחאה", "או שהעוגה לכולם או שלא תהיה עוגה", "העטרה הישנה והשיח החדש". בעקבות צאת הספר תתקיים גם סדרת מפגשים, על המשתתפים ומועדי המפגשים ניתן לקרוא באתר "קדמה".

לאן נעלמה העבודה?  זו השאלה הפוליטית והכלכלית החמה ביותר היום בארצות הברית. התשובה לשאלה הזו גם תקבע במידה רבה האם הנשיא הטקסני ימשיך לגור קדנציה נוספת בבית הלבן. בין נובמבר 2001, המועד שבו הוכרז על סיום המיתון, ועד לינואר 2004 נעלמו בארצות הברית יותר מ 700,000 מקומות עבודה. Outsourcing – זו מילת הקסם, יצוא של מקומות תעסוקה מארצות מפותחות למדינות כהודו, סין, מקסיקו ומדינות אחרות בעולם השלישי. לדעת רבים היצוא הזה של מקומות תעסוקה מתבצע מהטעם הפשוט ששכרם של מרכזנית או מרכזן בארצות הברית גבוה פי 12 משכרו של מרכזנית או מרכזן הודיים. תיאוריה אחרת טוענת כי העלמות מקומות התעסוקה נובעת בעיקר מהקטנת סעיף ההוצאות של התאגידים וזאת באמצעות פיטורי עובדים ואילוץ העובדים הנותרים לעבוד קשה יותר ושעות ארוכות יותר תמורת אותו שכר. בדיון המעניין הזה מנקודת מבט פרוגרסיבית, הרלבנטי גם למקומותינו,  משתתפים דאג הנווד ג`ף מדריק ואחרים.

מאמר של ג`ודית בטלר, המבוסס על הרצאה שניתנה בירושלים, על ההסטוריה של החזון הדו לאומי,על מחויבותה של יהודיה אמריקאית, לא ציונית, אשכנזייה (כהגדרתה) ומחויבותם של אינטלקטואלים יהודים להלחם במדיניות הכיבוש והתוקפנות הישראלית.  

בהיסטוריה הציונית והלא ציונית מוצאת בטלר מחויבות לאידאליים מוסריים, בין היתר, אצל מרטין בובר, יהודה מגנס, פרימו לוי וחנה ארנדט.

"כיצד הצילה עבדות את תנועת הנשים" מאמר של קיטלין פלנגן, מאמר ארוך,מעניין ומעורר מחלוקת אודות שעבודן של נשים מהמעמד הנמוך שמאפשר את קידום הקריירה של נשים מהמעמד העליון. המאמר של פלנגן כולל סקירה של מספר ספרים מרכזיים של נשים שחלקן, לטענת פלנגן, מקדמות בשם אידיאולוגיה פמיניסטית אוניברסלית פרקטיקות וסדר יום פוליטי וכלכלי הפועל לקידום האינטרס המעמדי שלהן ונגד האינטרסים נשים עובדות עניות שמתקיימות מטיפול בילדיהן של נשות הקריירה.

כנראה שיעניין אותך גם: