• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

הפילוסופית סוזן מולר אוקין הלכה לעולמה

יוסי דהאן

סוזן מולר אוקין היתה פילוסופית מקורית ומבריקה שכתביה עסקו בפילוסופיה פוליטית ובעיקר בשאלות של צדק. שלשת ספריה 1. Women in Western Political Thought

Justice Gender and the Family 2

3. Is Multiculturalism Bad for Women

היו מהספרים הבולטים ביותר שנכתבו בתחום בשני העשורים האחרונים. אוקין שהיתה אחת ממבקרותיו החריפות של ג`ון רולס סברה שיש להחיל את עקרונות הצדק על כל מוסד חברתי שמתקיים בו אי צדק מגדרי. לטענתה, המנעותו של רולס מהחלת עקרונות הצדק על המשפחה, כיוון שהמשפחה נתפסה בעיניו כחלק מהספירה הפרטית, אינה ניתנת להצדקה. חשוב לציין שבספרו האחרון Justice as Fairness רולס קיבל את ביקורתה של אוקין והכניס שינויים הנובעים מביקורת זו בתורת הצדק שלו.

אוקין היתה גם מבקרת חריפה ומקורית של התיאוריה הרב תרבותיות, היא ראתה בתפיסה הרב התרבותית המעניקה אוטונומיה וזכויות קבוצתיות לקבוצות מיעוט מבלי להציב מגבלות על פגיעת הקבוצה בחירויותיהם של פרטים מהלך בעייתי. לטענת אוקין מה שמאפיין חלק גדול מקבוצות המיעוט התרבותיות הללו הן פרקטיקות של דיכוי ואפליית נשים, ולכן מתן אוטונומיה רחבה מידי ללא הגנה על זכויות הפרט, בעיקר זכויותיהן של נשים, הוא מהלך בעייתי. ביקורת מסוג זה הפנתה סוזן אוקין כלפי מאמרם של משה הלברטל ואבישי מרגלית שטענו שיש להעניק, בין היתר, לחרדים בישראל זכות לאוטונומיה תרבותית. אוקין טענה שההנחות הליברליות שהלברטל ומרגלית נשענים עליהם מובילות דווקא לצמצום האוטונומיה התרבותית שיש להעניק לקבוצה החרדית.

כנראה שיעניין אותך גם: