• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

"השבשבת" מכה שוב

יוסי דהאן

הפרשן הכלכלי-המדיני-החברתי-הצבאי הבכיר של "ידיעות אחרונות", סבר פלוצקר,  סומך כבר שנים על זכרונם הקצר של קוראיו ועל תוחלת חייו הקצרה של גליון העיתון היומי. זה מה שמאפשר לעיתונאי השבשבתי הזה, המכונה על ידי עמיתיו למקצוע בכינוי הוודי-אלני "זליג", לכתוב דבר והיפוכו לנקוט בעמדה ולאחר יומיים להתנגד לה בחריפות.

ב 2/2 השנה התפאר פרשננו כי בעוד שבמדינות אחרות כשלו מערכות המודיעין ערב המלחמה בעירק, הרי שהמודיעין הישראלי ראוי לשבח. פלוצקר כתב אז את הדברים הנכוחים הבאים:

"בארה"ב ובבריטניה מתבקשת חקירה ציבורית בשאלה אם המודיעין הצבאי הכשיל את המחוקקים ואת מקבלי ההחלטות הפוליטיות. בישראל דרושה חקירה בשאלה למה המחוקקים ושרי הממשלה התעלמו מהמודיעין הצבאי ועמדו על זכותם להכשיל את עצמם ולשגע את העם".

דו"ח ועדת המשנה למודיעין בועדת חוץ הבטחון המתפרסם היום קובע שערב המלחמה בעיראק העריכו אמ"ן והמוסד בסבירות גבוהה, שהתקרבה לוודאות, כי בידי עיראק נמצאת יכולת שיגור בתחום הנשק הכימי והנשק הביולוגי. בנוסף, קובעת הוועדה, הערכה היתה שבידי עיראק עשרות טילי קרקע-קרקע המסוגלים להגיע לישראל. בתחום הכוונות העריך אמ"ן, בסבירות נמוכה, בדרך כלל, כי סדאם עלול לתקוף את ישראל באמצעות אותו נשק.

הוועדה מציינת כי "נוכח הערכות אלה נקטה ממשלת ישראל שורת צעדי התגוננות: חדרים אטומים, חלוקת ערכות מגן, הכנות מנות חיסון, גיוס אלפי חיילי מילואים מפיקוד העורף וממערך הנ"מ והעמדת מטוסי חיל האוויר בכוננות".

אני ממתין בקוצר רוח לטורו הקרוב של פלוצקר הקורא לראשי המודיעין להגיש את התפטרותם. 

כנראה שיעניין אותך גם: