• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
  אקטיב אגרסיב
  על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
 • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
  השאלון
  יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

מילקוט הכזבים של "הקוסם"

יוסי דהאן

 החוקר אלון אטקין מ"מרכז אדוה" חושף היום עוד אחד משקריו של שר האוצר. הנה חלק מניתוח התפלגות תשלומי המיסים לפי עשירונים:

"שר האוצר בנימין נתניהו טוען כי "10% מתושבי ישראל משלמים 90% מהמסים" (הארץ, 18.3.03; ושוב במסיבת עיתונאים ב-4.4.04). טענה זו משמשת אותו ורבים אחרים, כדי להצדיק את הורדת המס על עבודה, ובעיקר כדי להצדיק את העובדה שהורדת המס בעקבות המלצות ועדת רבינוביץ` היטיבה בעיקר עם בעלי שכר גבוה. אלא שהטענה אינה נכונה, ולא ברור על מה היא מתבססת.

מסמך זה בא לאמוד את התפלגות תשלומי המסים (ותשלומים נוספים של הציבור) לפי עשירונים. האמידה כוללת את כל התשלומים שניתן ליחסם למשקי הבית – תשלומים ישירים ותשלומים עקיפים.

הנתונים במסמך זה מתייחסים לשנת 2001.

הממצאים העיקריים
 1. המסים הישירים, המוטלים על הכנסה מעבודה, משולמים ברובם על ידי שלושת העשירונים הגבוהים. המסים העקיפים, המוטלים ברובם על תצרוכת, משולמים על ידי כל העשירונים, ברמה זו או אחרת.
 2. כאשר מחברים את כל המסים, ישירים ועקיפים כאחד, עולה כי בשנת 2001, העשירון העליון שילם כ-47% מכלל המסים, העשירון התשיעי שילם כ-17% והעשירון השמיני כ-10%. שאר המסים שולמו על ידי כלל האוכלוסייה.
 3. העשירונים התחתונים משלמים בעיקר מסים עקיפים.
 4. בעשירון העליון, כ-88% מהמסים הנגבים הם מסים ישירים ורק כ-12% הם מסים עקיפים. בעשירון השביעי החלוקה בין מסים ישירים למסים עקיפים היא כמעט מאוזנת: מחצית למסים ישירים ומחצית למסים עקיפים. בעשירון התחתון, למעלה מ-90% מהתשלומים הם למסים עקיפים; זאת, מכיוון שעשירון זה כמעט שאינו משלם מס הכנסה, ומרבית תשלומיו למסים ישירים הם לביטוח לאומי ומס בריאות.
 5. העשירון העליון שילם ב-2001 כ-47% מכלל המסים שנגבו מהציבור; אם נוסיף על כך את המסים שלא ניתחנו, מפאת מחסור בנתונים, יגדל חלקו של העשירון העליון, בהערכה סבירה, לכ-50% מכלל המסים. זהו שיעור גבוה – אך נמוך באופן משמעותי מן הנתונים שבהם נקב שר האוצר."

לקריאת המסמך של אלון אטקין בשלמותו  לחצו כאן

כנראה שיעניין אותך גם: