• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

ילדים זה צמיחה

איציק ספורטא

המדיניות הכלכלית המוצלחת של הממשלה מתגלה במלוא הדרה בצמיחה של מספר הילדים מתחת לקו העוני. בדו"ח העוני הקרוב ידווח על 660000 ילדים עניים, כ-30% מן הילדים בישראל. עד 2009 יקוצצו 3.6 מיליארד מסך הכל השנתי של קצבאות הילדים קיצוץ זה נועד בין היתר לממן הטבות מס שמגיעות בעיקר לעשירון העליון (השנה מדובר על 4.5 מיליארד שקלים). העברה זו של הון אמורה לייצר צמיחה. בנושא זה פורסם שהקשר בין הפחתות מס לצמיחה הוא לא כמו שמספר לנו הקוסם ממשרד האוצר.

כנראה שיעניין אותך גם: