• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

הצלת כבודו של פרס ישראל

דודי מחלב

השבוע יחולק פרס ישראל. נחמה פורתא אני מוצא בעובדה שלצד הגזען תומרקין ולהבדיל ריבואות הבדלות יקבל את הפרס מורי וחברי פרופ` מנחם ברינקר. ברינקר הוא פילוסוף מבריק ודגול ואיש ספרות, אבל הוא לא רק מגה אינטלקטואל. ברינקר הוא מאושיות השמאל הישראלי, ממייסדי מוקד ושלי, סוציאליסט והומאניסט בכל ישותו. מי שקידם כל ימיו את הרעיון של שתי מדינות ולחם כנגד האגואיזם הלאומני הישראלי ששלל את אפשרות היחס האנושי לפלסטינים.

באישיותו ופועלו מהווה פרופ` ברינקר דוגמא מופתית של האינטלקטואל המעורב, שלא מנתק בין האקדמיה לחברה אלא מחויב תמידית לדמותה וערכיה של החברה בה הוא חי ופועל. פרופ` ברינקר שערך ותירגם חלקים מכתבי הפילוסוף סרטר מגלם בפועלו ובאישיותו, את הרעיון הנאצל של ראיית הזולת כחירות ולעולם לא כסיכום של הינתנותו העובדתית. פרס ישראל ניתן לפרופ` ברינקר על הישגיו המחקריים בתחום הספרות, אולם אני כתלמידו רוצה לראות בפרס הזה הכרה בהומניזם העמוק מבית מדרשו.

פרופ` ברינקר הוא גם מורה יוצא דופן בנוף האקדמי הישראלי. האוניברסיטאות בישראל כבר מזמן אינן מקום מפגש ללימוד דיאלוגי שמקיף את כל אישיותם של המורה והתלמיד אלא בתי חרושת לייצור ידע. גם במובן זה מתבלט פרופ` ברינקר. שיעוריו לא רק רווי חוכמה, עומק אינטלקטואלי וידע פילוסופי רחב. הוא מעורר השראה ומדרבן לחשיבה גם מתוך כך שיחסו לתלמידיו מקיף את מלוא אישיותם ועולמם, בדרך של לימוד דיאלוגי שמכבד את התלמידים.

נפלה בחלקי הזכות להיות תלמידו של האדם הדגול הזה וברבות השנים נתפתחו בינינו יחסי חברות עמוקים. אני, כתלמידו וחברו של פרופ` ברינקר וכאזרח ישראלי מרגיש שהענקת פרס ישראל לפרופ` ברינקר היא אות כבוד למעניקי הפרס.

פוסט זה פורסם במקור ב-26.4.2004 תחת הכותרת "הצלת כבודו של פרס ישראל"

כנראה שיעניין אותך גם: