• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

אפליה שם וכאן

איציק ספורטא

לפני כמה ימים הכיר שופט בתלונתן של נשים, כנגד חברת  Wal-Martבנושא אפליה בהעסקה, כתביעה ייצוגית. כיון שחברה זו מעסיקה יותר מ-700000 נשים (התביעה בשמן של 1.6 מליון נשים עובדות ושעבדו בחברה) יש לתביעה כזאת פוטנציאל השפעה על דרכי ההעסקה של נשים לא רק בחברה הזו אלא בחברות רבות אחרות. תיאור של עבודה בחברה זו אפשר למצוא בספרה של ארנרייך "כלכלה בגרוש".

בעיתון "הארץ" מובא חלק מן המאמר שפורסם ב-NY times, המאמר בעיתון האמריקאי הרבה יותר מקיף וכולל פרטים כמו השכר של נשים לעומת גברים בדרגות השונות בארגון, למשל, מנהלות חנות משתכרות 16400 דולר פחות בשנה מגברים באותו תפקיד (84.5% משכרם של גברים). ככל שהדרגה גבוהה יותר כך קטן מספר הנשים וכך גדלים פערי השכר (יחס השכר בין מנהלות למנהלי אזור 74%, ובין סמנכ"ליות לסמנכ"לים 66.7%). כמו כן מצטט השופט דברי שתי עותרות לאחת נאמר: "גברים נמצאים כאן כדי לעשות קריירה ונשים לא". לשנייה שרצתה לעבוד במחלקת כלים נאמר: " אנו זקוקים לך (במחלקת) צעצועים. את בחורה (girl) , למה את רוצה להיות (במחלקת) כלים".  

כתב התביעה ובעיקר החלטת השופט הם טקסטים מעניינים לקריאה (החלטת השופט 84 עמודים, כתב התביעה 24 עמודים), ודרכם אפשר לזהות את האופן בו מחליטים בנושא. העדויות עליהן מסתמך השופט נגזרות במספר שיטות. מתיאור הפרוצדורות העוסקות בקידום ושכר, אנקדוטות המעידות על קיומה של אפליה ועד ניתוחים סטטיסטיים מפורטים. לכל צד יש מומחים משלו העוסקים בניתוחי נתונים, למשל, לרשות העובדות עומדים שני מומחים האחד לסטטיסטיקה והשני סוציולוג וכך גם לצד השני. בסופו של דבר העדויות השונות הללו יכריעו את הכף. במקרה שהעובדות תמצאנה צודקות החברה תאלץ לשלם מיליארדי דולרים.

אם כבר עוסקים בנושא אפליה הנה מקרה ישראלי, דיילת תובעת חברת כוח אדם כיון, שלטענתה, פוטרה כיון שנכנסה להריון. הדיילת עבדה במטוסה של משפחת ורטהיימר. כיון שנכסיה של משפחת ורטהיימר דלים הועסקה הדיילת דרך חברת כוח אדם. העסקה דרך חברת כוח אדם היא אחת הדרכים שבה המעסיק בפועל נמנע מקיום יחסי עובד-מעביד עם עובדים. מתברר שהציונות המתקדמת נוסח ורטהיימר כוללת גם את הטריק הזה.

כנראה שיעניין אותך גם: