• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

אחרי הראיון

איציק ספורטא

אתמול בערב השתתפתי בתוכנית "פגוש את העיתונות" בערוץ 2. בתוכנית התראיין נגיד בנק ישראל והמראיינים היו שלי יחימוביץ ונחמיה שטרסלר. רוב התוכנית הוקדשה לדיון בעוני ואי השוויון, לכאורה דבר חיובי ואולי לא רק לכאורה, אבל יצאתי מן הראיון בהרגשה שמה שהיה הוא שיהיה. כל זאת למה? כיון שעמדתו של נגיד הבנק מתמצת בכך שמסגרת התקציב צריכה להישמר ויהי מה. כדי לאפשר את התוכנית לצמצום העוני יש לקצץ בדברים אחרים המועמד של הנגיד לקיצוץ הוא תקציב הביטחון. ואם יתחילו שוב הפיגועים והצבא יציע הצעה שאי אפשר לסרב לה למלחמה מתמדת בטרור, מה אז?

כל ניסיון במסגרת הראיון לגרום לנגיד לומר משהו שאינו מתייחס למסגרת התקציב, כמו אמירה ערכית או מוסרית, לא הצליח. כך שמסגרת התקציב הפכה באחת לעיקרון שאין לסטות ממנו. כיון שהתקציב נקבע על ידי בני אדם קידושו נראה לי מוזר. ידועים לנו זמנים בו לא נשמרה מסגרת התקציב בגלל סיבות מסיבות שונות והשמיים לא נפלו. בכלל הסכום המוצע על ידי בנק ישראל למלחמה בעוני, 1.1 מיליארד שקל, הוא פחות מ-1/2% מן התקציב בעוד העלות של הרפורמה במס הכנסה בשנה הבאה תהיה 6.7 מיליארד שקל, ובשנה שאחריה 8 מיליארד שקל. כשמתייחסים למספרים הללו מבינים שהמאבק בעוני הוא לא הדבר החשוב ביותר. כשהצעתי לנגיד את העיקרון הפשוט על פיו משפחה שיש בה עובד לא תהיה ענייה תגובתו הייתה שזה יעלה כסף. מימוש העיקרון הזה היה מוריד את מספר המשפחות העניות ב-35% ואת מספר הנפשות מתחת לקו העוני ב-50%.     

בכל זאת הייתה אמירה אחת של הנגיד שביטאה אולי יותר מכל את הבסיס לתפיסתו הכלכלית, כאשר דובר על שכר המינימום שאינו מאפשר חיים בכבוד הוא אמר שיתאמצו יותר, כאילו עובדי שכר המינימום פשוט קצת עצלנים בהשוואה לאחרים. אם כך העוני הוא תוצר של התנהגות של העניים ולא של מדיניות כלכלית. מה שצריך לעשות זה פשוט לחנך אותם לעבודה קשה וזהו ליתר ידאג השוק.

כנראה שיעניין אותך גם: