• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

אמור מעתה "אימיגרנטים" ולא "ציוניים"

גיא אבוטבול

אתמול קיים דב אלבוים בתכניתו "חוצה ישראל" ראיון מעניין עם ד"ר גור אלרואי, היסטוריון מן החוג למחשבת ישראל באוניברסיטת חיפה. אלרואי מוציא בימים אלו ספר חדש בשם "אימיגרנטים", ספר שמתאר קבוצה די גדולה מאנשי העלייה השניה ש"נשכחה" לטענתו. מדובר ב-כשלושים וחמישה אלף איש מתוך 36-37 אלף איש שהגיעו בסך הכל לארץ במהלך העלייה השניה. קבוצה זו, לטענתו של אלרואי, הגיעה ממזרח אירופה בעיקר בשל מניעים כלכליים ולא אידיאולוגים, בניגוד לשאר 1500 ה"חלוצים" הנותרים. קבוצה זו שהתאפיינה במאפייני תעסוקה והשכלה דלים, הצמיחה גם תופעות כגון סחר בנשים – העברתן של נשים ממזרח אירופה לבתי זונות ביפו, בבואינוס איירס, ליברפול ומקומות נוספים.

בשל הפער בין התפיסה האוטופית לבין המציאות הארץ ישראלית פלסטינית, עזב חלקו הגדול של הקבוצה החלוצית הקטנה את הארץ,  בעוד האימיגרנטים הפכו למעשה להיות בסיס הישוב היהודי. אלרואי טוען שאימוץ הסיפור הציוני על ידי הזעיר בורגנים של העלייה השנייה, לאחר שהתבססו והעסיקו כמה שוליות בחנויותיהם, היה למעשה אקט מקרי, רק משום שלא היה להם סיפור טוב יותר לספר.

"אם כך" דחק אלבויים בד"ר אלרואי "אתה למעשה מנפץ שורה של מיתוסים". "לא" טען אלרואי "אינני רוצה להמעיט בערכם של מקימי דגניה וכינרת בהקמתו של הישוב היהודי, הם באמת היו בעלי אידיאולוגיה שנאבקו בקשיים רבים,הם רצו להקים חברה אוטופית". "אז מדוע", המשיך אלבויים והקשה "נעדרים ספרי ההיסטוריה של ילדינו את הסיפור הזה". "לא מדובר בקונסיפרציה ובודאי לא של האקדמיה" הזדרז אלרואי להשיב, "האימיגרנטים פשוט לא כתבו מספיק, מי שכתב היו אותם חלוצים", ומשום כך לטענתו נשכח חלקה של אותה קבוצה שהיוותה כ 95% מן העלייה השניה.     

בדיון המרתק הזה ביקש אלבויים מאלרואי ללכת צעד נוסף קדימה בעקבות מחקרו שלו ולהביט על העובדות שהציג בעין ביקורתית יותר. מנקודת מבט זו התפיסה הציבורית הרואה בהגירה הרוסית של שנות התשעים כעלייה לא אידיאולוגית הופכת לאקט שרירותי וכוחני, אולם אלרואי סירב לעבור אל המסלול הביקורתי, ב"עובדות" שהעלה לא היה די כדי לשלול מן העלייה השניה את המיתוס הסוציאליסטי, והאידיאולוגי. נדמה שסיפור זה ממחיש את כוחו של הנרטיב הציוני ששולט בארגון הידע החברתי. 

גיא אבוטבול לומד לתואר שני בסוציולוגיה באוניברסיטת בן גוריון.

כנראה שיעניין אותך גם: