• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

נמלים יועץ ותעמולה

איציק ספורטא

אתמול שלח היועץ המשפטי לממשלה מכתב ליו"ר ההסתדרות ובו הוא דורש מן ההסתדרות להפעיל את סמכותה כדי שעובדי הנמלים יחזרו לעבודה במלוא התפוקה, כפי שקבע בית הדין לעבודה. מה יותר פשוט וברור מזה, בית הדין החליט והעובדים צריכים לציית. רק מה יש לי כאן בעיה קטנה, היא נובעת מכך שאותו יועץ משפטי לא מגלה עניין מיוחד בעבריינות בחסות הממשלה. למשל, לא קראתי מכתב שלו לשר הפנים והאוצר שבו הוא מתרה בהם שהרשויות המקומיות והמועצות הדתיות אינם משלמות שכר ובכך פוגעות בשלטון החוק, בעצם לא בשלטון החוק אלא בחוק עצמו, חוק הגנת שכר. גם לא כל כך שמעתי את קולו כאשר עסקים רבים עוברים על החוק בהעסיקם עובדים בשבת ללא אישור. גם לא קראתי שום מכתב שלו למשרד התמ"ת העוסק באכיפת חוק שכר מינימום. כמו כן לא מצאתי בכתובים מכתבים שבהם יוצא היועץ חוצץ כנגד אפליה בשכר ושכירה לעבודה של קבוצות רבות באוכלוסיה.

 גם אם איני יכול להצדיק את עובדי הנמלים, אני חש שהדרך בה פועלת המדינה היא כזאת שרק בעלי כח יכולים להתמודד עמה כיון שכל היתר הם כעפר הארץ בעיניה. אם אין לכם עוצמה מאיימת אין שום סיכוי שהתייחסו אליכם, גם לא היועץ המשפטי לממשלה.

כאנקדוטה, עשיתי חישוב קטן בנוגע לתעמולה של משרד האוצר ביחס לחיסכון שתביא המהפכה בנמלים. על פי ההודעה לעיתונות של המשרד נקבע שכל משפחה תחסוך 5000 שקל לשנה. בארץ יש בערך מיליון ושמונה מאות חמישים אלף משקי בית. נכפיל את שני המספרים ונקבל סכום של תשעה מיליארד ורבע שקלים

(1850000*5000=9250000000). חיסכון ניכר. הכנסות הנמלים בשנת 2002 לפי הדו"ח השנתי שלהם הייתה פחות משני מיליארד שקל וההוצאות כמיליארד וחצי שקל. נניח שלנמל לא יהיו הוצאות בכלל, אזי החיסכון יהיה מיליארד וחצי שקל בלבד ולא תשעה מיליארד, מאיפוא בדיוק יבוא ייתר הכסף? בואו נתייחס לשכרם של העובדים נניח שהשכר הממוצע הוא בערך 25000 שקל לחודש, הלוואי על כולם, בחישוב פשוט עלות השכר השנתית היא שש מאות שישים מליון שקל (25000*12*2200). בואו נשלם לכולם שכר מינימום אזי ההוצאה על שכר תקטן ל- לשמונים ושבעה מליון שקל, כך שנחסוך כ-חמש מאות שבעים מליון שקל. ניקח את מספר המשפחות ונחלק ביניהן את החיסכון נקבל  308 שקלים למשפחה כמעט זהה ל-5000 שקל אותם מפרסם האוצר. גם אם להפעיל את הנמלים לא יעלה דבר החיסכון למשפחה יהיה בערך 900 שקל.  עוות נתונים וטיעונים מופרכים הפכו כבר מזמן לכלי של האוצר כדי לשכנע את הציבור במדיניותו הקלוקלת.

כדאי לנאמני שלטון החוק ולמומחי הכלכלה לבדוק את עצמם לפני ובעת שהם יוצאים בהצהרות המגנות התנהגותם של אחרים.

כנראה שיעניין אותך גם: