• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

דברים בשם אומרם-נוה ואולמרט

איציק ספורטא

ליקטתי מספר ציטוטים של שר הבריאות נווה ושר התמ"ת התקשורת ומה לא אולמרט מישיבת הממשלה אתמול. חשבתי גם לכתוב משהו בנידון, אבל כיון שהדברים מדברים בעד עצמם, החלטתי להימנע מכך עד לישיבת הממשלה שבה יצביעו על התקציב בחמישה עשר לאוגוסט.

"משהו דפוק בעבודת הממשלה" (נוה).

"התקציב שמגבשים פקידי האוצר יהיה אנטי-חברתי" (נוה).

 "האוצר פועל בדוגמאטיות וקיפאון מחשבתי" (אולמרט).

"בתקציב האוצר החביאו 2.25 מיליארד שקל" (אולמרט).

"הקיצוץ התקציבי, בסך 7-6 מיליארד שקל ב-2005, מיותר לגמרי ועלול לגרום דווקא להאטה כלכלית ולהתגברות האבטלה" (אולמרט).

 "כמו כן אני מציע שקיפות שאינה קיימת בתוכנית האוצר של תקציבים לא מנוצלים, שמוחבאים בכל מני סעיפים"  (אולמרט).

כנראה שיעניין אותך גם: