• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

על דוד בן שטרית והאוניברסיטאות כקבלני כוח אדם.

יוסי דהאן

ב"לב העיר באמצע היום" מאמר של יוסי שריד ב"הארץ" על הכאתו של במאי הקולנוע דוד בן שיטרית על ידי מאבטחי משרד הביטחון ומריחת החקירה בעניין. משיחה עם דוד לפני כשבוע מתברר שכתוצאה מאלימות המאבטחים נגרמה לדוד נכות חמורה שתמנע ממנו לעסוק במקצועו בעתיד.

מאמר של אסף צורף "בשם הפרולטריון האקדמי" על עובדי הקבלן של האוניברסיטאות, על פרקטיקות העסקה נצלניות  של האוניברסיטאות כשהמצטיינת שבהן – אוניברסיטת חיפה. מעניין יהיה לשמוע את זעקות השבר והקיפוח של אנשי הסגל האקדמאי הבכיר בשביתה הבאה. אותם מרצים-מעבידים שיצרו את הסטטוס הנחות- מרצה מן החוץ, המספק להם צבא רזרבי אדיר של מרצים נטולי זכויות ותלוש משכורת רק שמונה חודשים בשנה, בעוד חגים להם בחופשת הקייץ הארוכה בין האלפים השוויצרים למנהטן.

כנראה שיעניין אותך גם: