• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

המהפכה - חיקויו של כשלון חינוכי

יוסי דהאן

הכותרת הראשית היום ב"New York Times" מגלה נתונים מעניינים מאד על הישגיהם של Charter Schools – בתי ספר ספר ציבוריים בניהול עצמי, שחלק מהם מנוהלים ע"י חברות פרטיות, ואינם נתונים למרותן של מועצות החינוך המקומיות. בתי הספר נהנים מחירות רבה יותר מבתי הספר הציבוריים רגילים בגיוס מורות ומורים, פיטורים, עקיפת הסכמים קיבוציים וקביעת תכנים פדגוגיים ומדיניות בית ספרית.~

Charter Schools הם מרכיב מרכזי בתכנית החינוך של הנשיא בוש. התכנית שיושמה גם בחקיקה פדרלית, מכונה "No Child Left Behind". על פי התכנית אמורים להפוך רבים מבתי הספר הציבוריים בארצות הברית לCharter Schools. עתה מגלה העיתון שמחקר שבחן את הישגיהם תלמידי כיתה ד הלומדים בבתי ספר אלה לעומת תלמידים בבתי ספר ציבוריים, מצא שהישגיהם במתמטיקה והבנת הנקרא של תלמידים הלומדים ב Charter Schools נמוכים הרבה יותר מהישגיהם של תלמידים בבתי ספר ציבוריים רגילים. התלמידים בבתי ספר אלה מפגרים בחצי שנה אחרי תלמידי בתי הספר הציבוריים הרגילים.

Charter Schools נובעים מהאידיאולוגיה החברתית והכלכלית של יישום עקרונות שוק ותחרות לתחום החינוכי, עם הקמתם טענו היזמים, כי בתי ספר אלו יפתרו חלק גדול מבעיות מערכת החינוך האמריקאית שנובעות מאופיים הציבורי של בתי הספר. בנוסף להישגים הגרועים יחסית מסתבר כי 80 מבתי הספר הללו נסגרו בשל ניהול פיננסי בלתי תקין והישגים נמוכים במיוחד. כמו כן חלק מבתי הספר הטוענים להצלחה אינם מוכנים להציג את נתוני המבחנים שלהם. גם הנתונים על כשלון בתי הספר הללו לא הוצגו לציבור באופן פומבי אלא נחשפו לראשונה על ידי העיתון.

מדוע זה מעניין? כיוון שאחת ההשראות לדו"ח "כוח המשימה הלאומי" (דו"ח ועדת דוברת) היא תכניתו של הנשיא בוש No Child Left Behind. חלק מההמלצות בדו"ח דוברת קוראות לניהול עצמי של בתי הספר, המלצות אלו דומות מאד לאלו של Charter Schools – ניהול עצמי פיננסי, מינהלי ופדגוגי באותה רוח.

אין סיכוי שמישהו במערכת החינוך יעצור וינסה ללמוד מכשלונם של אחרים. רוח השוק החופשי העזה נושבת חזק מידי בג`ונגל החינוכי הישראלי.

כנראה שיעניין אותך גם: