הגזרות שלנו ויועצי המס שלהם

יהודית קנולר

הצעת התקציב שאושרה על ידי הממשלה  תחת השם ה"לא מזיק" "המדיניות הכלכלית לשנת 2005) "מבטלות בשישים" את השגי הרפורמה במס לעובדים, אולם היא גם פוגעת במעסיקים.

בין הפגיעות בעובדים: ביטול הפטור ממס בגין מענק פרישה (כיום ישנה תקרה של 9,890 שקל לכל שנת עבודה); הקטנת הפטור ממס בגין הפקדות המעביד לקרן השתלמות; ~ ביטול נקודת זיכוי בגין בן/בת זוג שכלכלתו על הנישום; ביטול החישוב הנפרד לבני זוג שקיימת תלות במקור הכנסתם (כיום אפשר לתבוע חישוב נפרד אם הכנסת התובע אינה עולה על 23,040 שקל לשנה); הגדלת סכום שווי השימוש ברכב צמוד ב400- שקלים. נראה כי הגזרה החמורה ביותר היא: ביטול הטבות המס לעובדים במשמרות לילה. בנוסף על כך מוצע עוד: הגדלת תשלומים המנוכים משכר העובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית וביטול המס בגינם.. 

באשר למעסיקים. הם יחויבו לשלם בעבור דמי פגיעה לעובדים בעד 21 הימים הראשונים, לעומת 9 ימים היום. (המוסד לביטוח לאומי משלם בעד דמי הפגיעה והמעסיקים מחוייבים בהחזר. עד לפני כמה שנים המוסד לביטוח לאומי שילם את  מלוא דמי הפגיעה) מצד שני מוצע להפחית את שיעור דמי הביטוח הלאומי שמשלמים המעסיקים ב1.5%- בהדרגה עד 2007.

ולבסוף לעניין הקשישים: הוצע לקבוע מגבלה נוספת לעניין תשלום קצבת זקנה בין גיל הפרישה לגיל הזכאות שהוא בגיל 70 לכל מי שהכנסותיו, מכל מקור שהוא, עולות על פעם וחצי השכר הממוצע במשק, הוצע – אולם לא אושר.

עכשיו, מדובר בגזרות מאד לא סימפטיות, אבל אם הן חלק מהמדיניות אז לא צריך להתבייש ולהעביר חקיקה חפוזה. מן הראוי שההצעות של ה"קוסם" יעברו הליכי חקיקה מסודרים ולא כמחטף של חוק ההסדרים. אפשר לשנותן גם במהלך השנה לאחר שייבחן מדוע ויתרו לעופרה שטראוס על חוב של 28 מיליון שקלים ומדוע הציבור מחזיק לשכות ועוזרים לכל הלשעברים ולאחר פטירתם לבני זוגם, במיליוני שקלים (הלשעבר האחרון הוא אברום בורג שפרש כדי לעשות לביתו ותבע מימון לשכה בעלות של 170 אלף שקל לשלוש שנים אותם ייקבל באופן מהוון.- אין שום סיבה שביתו לא יממן את לשכתו)

זה לא שחסר כסף אלא שהוא מצוי במקומות הלא-נכונים. השכיר לא יכול לעשות מרי מיסים, ולמען האמת גם העצמאי הקטן יתקשה בזאת. אדון תשובה יכול לקנות את פלאזה ניו-יורק בכ600- מיליון דולר, ומן הסתם גם להעסיק צבא יועצים למיסוי שיבטיחו תמורת שכר נאות כי המס שיושת עליו יהיה מינימלי.

כנראה שיעניין אותך גם: