• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

אנשי עסקים לטובת משפחות נזקקות, המשפחות שלהם

איציק ספורטא

אתמול בערב לא יכולתי לעצור את דמעותיי ואת תנועת היד אל הכיס כדי לשלוף שטר שיעזור במשהו ליולי עופר וחבר מרעיו שהתקבצו יחדיו כדי לתבוע את מנת החג שלהם. פניו העצובות ודבריו הנכוחים לא יכלו שלא להשפיע עלי. אבל אז נזכרתי שאותו עופר הוא לא האדם היחיד שהמחסור הכה בו, יש עוד איזה אחד, שניים, 650000 ילדים שהמחסור הכה בהם קצת יותר.~

ממשלת ישראל החליטה להסיר את ההקלות במס החברות ומיסים אחרים מן העיר אילת. הטענה כנגד החלטה זו היא שכלכלת העיר תושפע לרעה מכך. טענה חשובה בפני עצמה שיש לבודקה. נכתב שאותם אנשי עסקים, שהתכנסו כדי למנוע החלטה זו של הממשלה, שוקלים לתבוע את הממשלה כיון שהיא פוגעת בזכות הקניין שלהם. זאת אומרת שעל פי תפיסתם ביטול הטבות מס הוא פגיעה בזכות הקניין. איני רוצה להיכנס כאן שוב לדיון מהו מס ועד כמה מס בכלל מהווה פגיעה בזכות הקניין, אבל חשוב לציין שעל פי תפיסת אנשי העסקים הללו כל מס הוא פגיעה בזכות הקניין. אם כך הקריאה שהייתה צריכה לצאת מהתכנסות שלהם הוא ביטול המס בכלל.

יותר ממגוחך היה לראות את אותו עופר שהולך לקבל מתנה מן המדינה של חצי מיליארד שקל (בתי הזיקוק), שבמפעלי ים המלח שלו מועסקים עובדי קבלן בתנאים לא תנאים, וכשותף בבנק "מזרחי" אחראי לפיצויים של מעל 18 מליון שקל למנכ"ל היוצא של הבנק, טוען שהוא לא ירוויח משלושת המלונות שלו באילת ושזה ממש לא בסדר. הוא נשמע כמו ילד מפונק שאחד מצעצועיו הרבים ניתן זמנית לשימושו של אחר.

כאשר אנו מוצפים במידע שלמאות אלפי משפחות יש מחסור במוצרים בסיסיים לקראת ראש השנה, קשה להתרשם מטענותיהם של אלו שדואגים לעם ולמדינה כל עוד חלק גדל והולך של העוגה נשאר בכיסם. הייתי מצפה מהם בזמנים קשים אלה לכנס מסיבת עיתונאים כדי לדחוק בממשלה להכין תוכנית שבמרכזה פעולות שבאופן ישיר יפחיתו את העוני בישראל. יותר מכך הייתי מצפה מהם להשתתף באופן פעיל במימון תוכניות אלו באמצעות ויתור על הטבות המס המופלגות שמהן הם נהנים בחסות התוכניות הכלכליות המופלאות של ממשלת ישראל. אבל אני כנראה נמצא בעולם מקביל לעולם שבו נמצאים אותם אנשים.    

כנראה שיעניין אותך גם: