• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

המפטר ותגמולו

איציק ספורטא

יש לנו מנכ"ל אחד אשר מרב פרסומו בא לו מיכולתו לפטר אנשים בלי להניד עפעף. לאחר שפיטר כ-900 עובדים בבנק פועלים, הוא פועל כעת בעוז לפיטוריי עוד מאות עובדים בבנק טפחות. תמורת יכולתו זו הוא נהנה מהשכר הכולל הגבוה ביותר בישראל. באותה עת מדווח בעיתונות שוועד עובדי בנק טפחות טוען שהבנק שכר חברת חקירות שתעקוב אחרי פעולות הוועד. לפני ימים אחדים כבר כתבתי על שיטותיו הנלוזות של הבנק המנסה לפורר את הייצוג הקולקטיבי של העובדים.~

אופציות ב-29 מיליון שקל, שכר של 190000 שקל לחודש, בונוס שנתי שינוע בין 888000 ל-2220000, הנה מצאנו אחד שיש לו יותר ממיליון וחצי דולר בבנק, עוד חבר לאהוד ברק. מנהלים בישראל שהם מהירים ללמוד דברים שליליים יישמו את השיטה שמתגמלת אותם מעבר לכל פרופורציה. בעלי הבנק שאחד, ורטהיים, אמר בעבר ששכר המנהלים גבוה מדי כנראה לוקה בשכחה מסוימת ולכן החליט לתגמל את מנהלו בכסף רב. הסכומים הללו של פיצוי מנהליי העבר (בבנק מזרחי ובנק טפחות)  והמנהל הנוכחי מגיעים לסכומים של מעל חמישים מליון שקל, בלי לקחת בחשבון את השכר השוטף. סכום זה היה מספיק לשלם לחמשת אלפים איש שכר של 10000 שקל לחודש. טוב שאנחנו יודעים כמה שווה עובד בארץ וכמה מנהל.

כנראה שיעניין אותך גם: