• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

בואי מהפיכה

יוסי דהאן

לאחר הקריאה הרדיקלית לשחרור הנווט רון ארד, החליטה מנהיגות הסטודנטים לפתוח במסע ציבורי אנטי ממסדי יוצא דופן בחריפותו, התאחדות הסטודנטים קוראת לציבור להתנגד לסרבנות – "העובדה שפרופסורים מצד אחד ורבנים מהצד השני קוראים לסרב פקודה בעוד הם נתמכים לפרנסתם על ידי המדינה, אינה עולה בקנה אחד עם כללי המינהל התקין", הצהיר יושב ראש התאחדות הסטודנטים, אסף "רודי הכחול" שגב. הפרא הנונקונפורמיסט הזה לא דופק חשבון לא לפרופסורים ולא לרבנים~. ועל מנת להדגיש את רצינות כוונותיהם והחומרה בה הם רואים את הנושא, נפגשה נציגות נבחרת של הכוח המהפכני הזה עם סגן שר הביטחון, זאב, "הקשר בין ערבים לטרור מקורו בפגם גנטי או תרבותי", בוים.
שגב וחבריו הם ממשיכי דרכם וחוליה בשרשרת הארוכה של נציגות הסטודנטים לדורותיה, קדמו להם חברי הכנסת גילה גמליאל וגלעד ארדן. שניים מנבחרי העם האופורטונסיטיים, הציניים והמסואבים ביותר בתולדות הפרלמנט הישראלי. 

כנראה שיעניין אותך גם: