• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

תקציב 2005 - טוב מקודמיו?

יוסי דהאן, איציק ספורטא

באתר "מרכז אדוה" מופיע ניתוח תקציב שנת 2005 כפי שהוצג במצגת לחברי הכנסת. (הפריט השני בעמוד).

אלה חלק ממסקנות הדו"ח שכתבו חוקרות וחוקרי המרכז בראשות המנהל האקדמי דר` שלמה סבירסקי.

בתקציב יש קיצוץ של 6.3 מיליארד שקל בנוסף ל 7 קיצוצים בשלש השנים האחרונות. נמשכת שחיקת הקצבאות לביטוח לאומי, הטבות מס לעשירון העליון וביטול פטורים לעובדי ייצור ולמעמד הבינוני. הקטנת השירותים החברתיים – חינוך, בריאות שיכון ורווחה והעברת נטל המימון לצרכנים. בצל "מהפיכת דוברת" מתרחשים קיצוצים בתקציב החינוך. נמשך קיצוץ בתקציבי הבריאות והתרבות. בעוד האוצר קורא "לכו לעבוד" הוא מקצץ את תקציבי ההכשרה המקצועית.

כאלטרנטיבה לתקציב 2005 מציעים כותבי הדו"ח את הצעדים הבאים:

הקפאת הרפורמה במס המזרימה כסף לעשירונים העליונים, הגדלת המס על ההון על פי המלצות ועדת בן בסט, צמצום בתקציב הביטחון והפסקת השקעות ייתר בהתנחלויות.

כנראה שיעניין אותך גם: