• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

כמעט דו"ח העוני

איציק ספורטא

דו"ח העוני טרם פורסם אבל כותרות העיתונים כבר עוסקות בכך. בדרך כלל אני כותב על הדו"ח רק לאחר שאני קורא אותו בעיון, כך גם הפעם. בכל זאת רציתי להפנות את תשומת הלב לפרסומים היום בעיתונות, "הארץ", YNET, NRG, גלובס באינטרנט ותגובה של ארגונים חברתיים כפי שפורסמה ב-NRG. כיון שהדו"ח יפורסם רק ביום שלישי חלקם כותבים על הממצאים כהערכות שהביטוח הלאומי נתן בשנה שעברה ולא כנתון עובדתי. בכל מקרה הנתונים יהיו לגבי שנת 2003. בגלל ההצלחה בהצמחת העוני יש  לתת את פרס ישראל (כל קטגוריה תתאים) לראש הממשלה שרון, ולשני שרי האוצר המוצלחים שמינה. סילבן שלום שכעת נהנים מחוכמתו שרים ושועים בבירות העולם השונות, שהתחיל בקיצוץ מסיבי של תגמולי הביטוח הלאומי, ומחליפו, הנערץ על אנשי העסקים הישראלים, נתניהו המתמרק לקראת מינויו כראש ממשלה. אם יש מישהו בארץ שחושב שכדי לקיים משק מתקדם יש צורך ששליש מהילדים יהיו מתחת לקו העוני משהו מאוד מהותי אצלו לוקה בחסר. 

כנראה שיעניין אותך גם: