• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

עוד מדו"ח העוני

איציק ספורטא

בעקבות נתוני העוני הקשים ישבו חכמי האוצר והחליטו שהפעם הם לא מוותרים ופתחו במסע תעמולה מתוזמן היטב. שר האוצר שלא נלאה להתראיין פתאום אינו בסביבה. אבל את דברו הוא כבר אמר בוועדת הכספים של הכנסת. מנכ"ל המשרד מלמל אי אילו מילים חסרות פשר על כך שאי אפשר להציג את האוצר באור שלילי כי אנשיו עובדים קשה כדי לפתור את בעיות הכלכלה של ישראל. הדובר לכל עת, איתן רוב, הופיע תחת כל עץ רענן. בגלל ריבוי ההופעות בתקשורת נשלח לתוכנית פוליטיקה עוד אחד מדובריו הרבים של האוצר אשר בעיקר בא לתוכנית כדי להפריע לאחרים. במקום לשבת במשרדיהם אבלים וחפויי ראש ולשתוק הם יוצאים לתקשורת בתופים ומחולות כדי שלא נשים לב עד כמה אין להם מה להגיד ונשכח עד כמה מדיניותם אחראית למצב. בתקשורת משום מה נותנים להם במה בלי חשבון, כאילו שראיון עם זה או אחר יבהיר לנו משהו שאיננו יודעים, מן נסיון פתטי למצוא הגינות והגיון בטיעונים שלהם. אתם/ן שמות/ים לב שאני לא מתייחס לטיעונים שלהם כיון שלדעתי אין בהם ממש, מה גם שלא משנה מה יהיה תמיד תהיה להם תשובה מופרכת יותר והגיונית פחות מהתשובה הקודמת שלהם.

צמיחת העוני כבר ידועה, אבל עיון במספרים מגלה שצמיחת העוני הייתה גבוהה יותר בקרב משפחות עובדות לעומת ייתר המשפחות. מספר המשפחות העניות שבהן ראש המשפחה עובד עלה ב-12100 מעל תשעה אחוז בהשוואה לשנה הקודמת. הצמיחה הגבוהה ביותר בעוני הייתה אצל משפחות בהן שני עובדים מ-14000 משפחות ל-17000 משפחות, עליה של יותר מעשרים אחוז. אחוז המשפחות העניות שבהן ראש המשפחה עובד הוא מעל ל-48% מן המשפחות העניות, אם לוקחים בחשבון רק את המשפחות שיש בהן אנשים בגיל העבודה.

אלמלא תשלומי ההעברה שלדעת האוצר הם גורמי העוני היו היום בישראל 41% מן הילדים מתחת לקו העוני, שליש מן המשפחות, ושליש מן הנפשות. השוק החופשי בוורסיה הישראלית שלו מייצר עוני לרבים ועושר למעטים. לעיתים נדמה שמה שמעניין הוא לא כמה עניים יש אלא האם העניים עובדים או שאינם עובדים. יותר מכך, מתקבל הרושם שהמדינה לא מתייחסת ברצינות לנושא ואולי אף מעדיפה שיהיו עניים עובדים כי זה התנאי, בתפיסתם, לכלכלה צומחת.

כנראה שיעניין אותך גם: