• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

ככר המטרד

איריס מזרחי

עניים יקרים, זכות ההפגנה נגד מצבכם נחשב למטרד במדינת ישראל הנאורה.

אל תשימו את שארית תקוותכם  במערכת המשפט.~

בעיניהם אתם נחשבים למטרד ציבורי ותברואתי.

מטרד שצריך להזיז

להזיז לפריפריה, לשכונות מצוקה נשכחות ושכוחות.

שם תהיו במקום הטבעי שלכם ולא תטרידו את שליחי הציבור הנוסעים בוקר בוקר למקום עבודתם במכוניות השרד שסיפקתם להם.

גן הורדים נועד לספק לשליחי הציבור שלנו מקור השראה ליופי של העולם.

אל תקלקלו להם את הנוף.

לכו לישון בבתי קברות, בבתים נטושים, בחדרי אשפה, בחדרי מדרגות, במקלטים נטושים, ביערות רחוקים, במערות אפלות.

בית המשפט מאכזב אתכם פעם אחר פעם

בית המשפט אומר לכם שאתם לא מעניינים אותו

בית המשפט מנותק ממיליון וחצי עניים

בית המשפט מעדיף לעסוק בחוק ולא בצדק.

אל תחפשו צדק במדינת ישראל

אל תחפשו צדק במסדרונות בתי המשפט

אל תדברו על צדק עם השופטים

הם עסוקים במטרדים תברואתיים.

ההפגנה שלכם בככר הלחם היא מעשה נמשך

וזה מה שמטריד אותם.

העוני שלכם הוא גם מעשה נמשך שנגרם עקב גזירות כלכליות קשות

זה לא מטריד אותם.

עופו להם מהעיניים.

תנקו להם את נוף המעבר שלהם מהעבודה הביתה.

אל תטרידו אותם

אל תפגינו

אל תמחו

אל תאבקו.

לכו למקומות חשוכים ותתפללו לאלוהים של מעלה

פה למטה אין אלוהים.

אלוהים הוא התקווה האחרונה והיחידה של העניים.

בית המשפט והשופטים עסוקים מידי בסדר הציבורי ובמטרדים

תקווה, אמונה ביטחון, המתנה, חיכיון משאלה סיכוי, תוחלת, כל אלה לא נמצאים במילון המושגים של השופטים כשהעני עומד בפניהם.

מטרד, אבן נגף, הפרעה, טורח, מכשול, מעמסה, מפגע, עיכוב, פגע, תקלה, בלבול, כל אלה נמצאים גם נמצאים במילון המושגים של השופטים כשעומד מולם העני.

לא יכולה לומר שהתאכזבתי מהחלטת הפינוי של ככר הלחם

לא היו לי ציפיות.

כמה קשה לחיות במדינה שאין בה אפילו ציפייה ממערכת המשפט.

כנראה שיעניין אותך גם: