• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

ממטרודן עד מובילי הכלכלה, ומה שבאמצע

איציק ספורטא

נהגי מטרודן עדיין שובתים ומנהל החברה עדיין אינו מבין את החוק ומצהיר בקול גדול שהוא דן עם העובדים רק כבודדים ולא כקולקטיב, למה? ככה, כי הוא מנהל גדול ומחליט איך לנהל את עסקו הבלתי מצליח.

ההסתדרות הרפואית  ערכה סקר שמצא ממצאים מדאיגים, אם כי לא מפתיעים, "סה"כ כשליש מהציבור בישראל נאלצו לוותר על שירותים רפואיים כלשהם כמו קניית תרופות, או ויתור על ביקור אצל רופא בשל עלותם. שיעור זה בולט אף יותר (47 אחוז) בקרב בעלי הרמה הסוציו-אקונומית הנמוכה". יש לי חשש שמערכת הבריאות הציבורית תהפוך למן מערכת המקבילה לבתי התמחוי .

מי לדעתכם תובע מאה מליון שקל מן הממשלה? החרדים, לא. מקבלי הקצבאות? לא. אז מי יכול לתבוע סכומים כאלה? אחת החברות העשירות במדינה, ישקר, של נביא הציונות החדשה, סטף ורטהיימר. הוויכוח הוא על הטבות שמגיעות או שאינן מגיעות לחברה. נציג משרד התמ"ת  לא קיבל את תביעת החברה וכך מתייחסת החברה לנושא: "הוא ניסה להתמקח עמנו כמו בשוק, והופתע לגלות שלא הסכמנו לכך, ודרשנו לקבל הכל בדיוק על פי חוק".  כדי להפטר מאווירת השוק של מי שמגיע לא הכל הגישה ישקר תביעה לבג"ץ כדי לקבל הטבות בסכום הפעוט הזה.

עמדת הקק"ל בנושא שוויון בהקצאת קרקעות אינה מפתיעה גם היא. בתשובה לבג"ץ של המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיווי, האגודה לזכויות האזרח וארגון עדאלה, טוענת הקרן הקיימת לישראל כך: "נאמנותה של הקרן הקיימת לישראל איננה נתונה, ולא יכול שתהא נתונה, לציבור הישראלי. על הקרן הקיימת לישראל לא מוטלת כל חובה לפעול לטובת כל אזרחי המדינה. לקק"ל אסור לפעול להקצאת קרקעות לתושבי המדינה כולם"; "קק"ל הוקמה ופועלת לטובת העם היהודי בלבד". רק להזכיר, אף שקרקעות הקק"ל הם רק חלק מקרקעות המדינה במועצת מקרקעי ישראל יש לה נציגות של חמישים אחוז.

בנק ישראל ומשרד האוצר מקיימים מדיניות עצמאית אשר פוגעת בכלכלה הישראלית. שני גופים אלה שאמורים לנהל את הכלכלה על פי מדיניות הממשלה אינם עושים זאת. לא רק שהם משפיעים על המדיניות גם כאשר מתקבלות החלטות הם לא עומדים בהן. הדוגמאות הבולטות קשורות ליעדים בהם שני הגופים צריכים לעמוד. בנק ישראל דואג לא לעמוד ביעדי האינפלציה ומשום מה האינפלציה ברוב המקרים נמוכה מהיעד. משרד האוצר התקנא בהצלחותיו של בנק ישראל והחליט לא לעמוד ביעד הגירעון, השנה נקבע יעד של 4% מן התוצר, והפלא ופלא הגירעון יהיה השנה 3%.  בנק ישראל והאוצר הם כנראה לא כל כך מומחים כמו שהם חושבים את עצמם, או שבמודע ומתוך אידיאולוגיה קלוקלת פועלים בניגוד להחלטות הממשלה. אני לא יודע מה יותר גרוע, אבל אני כן יודע שהגיע העת להעמיד אותם במקומם כמשרתי החברה ולא כמומחים, כוהנים ונביאים שקובעים הן את  המטרות החברתיות והן את האמצעים להגיע אל אותן מטרות.

כנראה שיעניין אותך גם: