• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

מדוע הבוס שלכם יחיה הרבה זמן אחריכם

יוסי דהאן

במספר בלוגים באינטרנט מתנהל דיון ער בספר חשוב ומרתק, ספרו של Michael Marmot "The Status Syndrome: How Social Standing Affect our Health and Longevity", הספר עוסק בהשפעות אי השוויון במעמד חברתי על מצב בריאותם של אנשים במעמדות שונים. באתר של ביל גארדנר העוסק בשאלות של מדיניות בריאות, יש סיכום של התיזה של מרמות ודיון מעניין. סיכום זה הוא מתוך האתר של גארדנר.

מרמות טוען שכשאתה מקבץ אנשים לקבוצות על פי מעמדם החברתי, אתה מוצא מדרג בין הקבוצות השונות. ככל שאדם שייך למעמד חברתי גבוה יותר כך בריאותו טובה יותר ותוחלת חייו ארוכה יותר. המחקר המרכזי שלו נעשה בקרב אנשי השירות הציבורי הבריטי. הוא חילק את אוכלוסיית השירות הציבורי הבריטי לארבע קבוצות: מנהלים שקובעים מדיניות, פקידים שמבצעים מדיניות זו, אנשי פקידות ומזכירות מן השורה, וכוח עזר מסייע. הוא מצא שבקרב אוכלוסיית העובדים שבין גילאי 40-64 שיעור התמותה בקרב כוח העזר הייתה גבוהה פי 4 מזו שבקרב הקבוצה הראשונה – מעצבי המדיניות. הפער בשיעור תמותה זה גבוה בהרבה מאשר הפער המוסבר בדרך כלל בהשתייכות למעמדות חברתיים שונים. ההסבר של מרמות לפער זה אינו נשען על הבדלים בהכנסה, לא על פערים בהתנהגות שיש בה סיכונים בריאותיים וגם לא הבדלים גנטיים. מה שמסביר לדעת מרמות את הפער העצום הזה הוא – אוטונומיה. הוא כותב: "עבור אנשים מעבר לסף מסוים של תנאים חומריים, יש תנאי חשוב נוסף, אוטונומיה. למידת השליטה שיש לך על חייך, ולהזדמנויות שעומדות לרשותך להשתתפות חברתית יש השפעה על מצבך הבריאותי ועל תוחלת חייך. לאי השוויון באספקטים אלו יש חשיבות במדרג הבריאות החברתי."

החשיבות של הממצאים של מרמות היא בכך שהיא מצביעה על השפעת המרכיבים הפסיכולוגיים והתרבותיים על בריאות, כמו כן הוא מראה שלא רק למעמד החברתי יש חשיבות אלא גם למקומך בארגון חברתי קונקרטי ולמידת השליטה שמופעלת עליך באותו ארגון. הממצאים שלו מראים שלהיעדר אוטונומיה, ולא מחסור במזון או בלבוש, יש השפעה מכריעה על אלה שנמצאים בתחתית הסולם החברתי. כמו כן,לא מידה מסויימת של אוטונומיה היא העניין הקריטי בהשפעה על מצב הבריאות, אלא מידת האוטונומיה היחסית שיש לאדם בארגון כלכלי-חברתי יחסית לאנשים אחרים באותו ארגון. בקיצור, מרמות מצביע על כך שאי שוויון אינו רק בלתי הוגן אלא גם מזיק. היעדר שליטה במקום העבודה שלנו אינו רק בלתי צודק אלא גם הורג אותנו.

כנראה שיעניין אותך גם: