• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

עוד קצת על חיסול העוני על פי קוויגלי

איציק ספורטא

לפני שבועיים יוסי הפנה אותנו לראיון עם וויליאם קוויגלי שכתב את הספר:

Ending Poverty as We Know it. לפני יומיים קיבלתי את הספר ואני קורא אותו בעניין רב.בפרק השני של הספר מפרט הכותב 12 מיתוסים בנוגע לעוני. הראשון שבהם, עניים הם אנשים שאינם עובדים. מתברר שבארה"ב בשבעים וחמישה אחוז מן המשפחות העניות יש לפחות אדם עובד אחד. בארץ טרם הגענו להישגים הנכבדים של המעצמה מספר אחת בעולם, אבל אנחנו בדרך הנכונה, כאן חמישים אחוז מן העניים עובדים. המיתוס השלישי, למשל, טוען שיש אבטלה נמוכה ומעט אנשים זקוקים לעבודה. בארה"ב האבטלה אכן נמוכה 5.8% אבל בעצם תת התעסוקה היא יותר מ-12%. בישראל האבטלה היא מעל 10% ולדעתי תת התעסוקה מגיעה לכ-17%. אחד לאחד מפריך קוויגלי את המיתוסים בקשר לעוני. משפט אחד מבהיר את דעתו של הכותב על פלאי השוק שלדעת חכמי הכלכלה הוא הפיתרון לעוני: "לצפות שרק השוק החופשי ייצר מקומות עבודה בשכר טוב זה כמו לצפות שהמכונית שלך תשמור על ילדיך. זה לא יכול לקרות. הטוב הכללי הוא לא רלוונטי לשוק. שמירה על הטוב הכללי זו המטלה של החברה האזרחית והממשלה הדמוקרטית". מה כבר אפשר להוסיף לזה. העוני יחוסל רק אם יובטחו שתי זכויות, הזכות לעבודה, והזכות לשכר מחייה.    

כנראה שיעניין אותך גם: