• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

משתלם לזהם - דו"ח העוני הסביבתי לשנת 2004

יוסי דהאן

עמותת "אדם, טבע ודין" מפרסמת היום את דו"ח העוני הסביבתי לשנת 2004.

הדו"ח מציין, בין היתר, כי "בישראל משתלם לזהם":

"גופים ממשלתיים, כמו מרכז  ההשקעות  והמדען הראשי, מעניקים תמיכה והטבות   ממשלתיות מכספי ציבור למפעלים מזהמים. הענקת התמיכה  נעשית  מבלי שהם בוחנים את התייחסותם של המפעלים לנושאי איכות הסביבה (הזרמת שפכים , פעילותן של ארובות  וכד`) וכך יוצא שמפעלים מזהמים זוכים לתמיכה המסתכמת לעיתים במאות מיליוני שקלים על חשבון מפעלים שהם ידידותיים לסביבה. זהו מצב אבסורדי בו מפעלים  הפולטים  חומרים מזהמים פוגעים בבריאות הציבור ובסביבתו מקבלים מימון לפעילותם מכספי הציבור שבו הם פוגעים". בין המפעלים המזהמים, מפעל מכתשים ברמת חובב ומפעל כרמל אולפינים.

בפרק על צריכת מים, הדו"ח חושף:

"כי הממשלה מעודדת בזבזנות  בצריכת המים . מדיניות העלאת תעריפי המים של האוצר פגעה דווקא בציבור החוסך במים , באוכלוסייה  מעוטת היכולת ובמדיניות המעודדת  חסכון במים . לציבור החוסך בשימוש במים ולמעוטי יכולת  מציע האוצר להשלים עלייה במחיר המים  ב – 29 אחוזים ואילו לציבור הצורך כמויות גדולות של מים , לצורך מילוי בריכות  וג`קוזי  מציעים להעלות את המחיר  ב-13 אחוז בלבד".

הדו"ח עוסק גם בשאלות של צדק סביבתי.

"בפרק אוויר ואנרגיה יש התייחסות גם לשאלה מהותית חברתית האם כל חלק  באוכלוסיה גורם במידה שווה לזיהום  האוויר?

  והתשובה היא כי וודאי שאוכלוסיה ענייה שאינה בעלת רכב פרטי צורכת פחות חשמל, ופחות מוצרים ומייצרת פחות פסולת "גורמת" לרמת  פליטה לאוויר נמוכה  מאוכלוסיה עשירה שאצלה מאפיינים אלה הפוכים.( בפרק יש  המחשה של הדברים).

הגידול  הכללי בצריכת אנרגיה  במשק אינו  גידול שוויוני , אלא הוא  בעיקר  גידול בצריכה  של המעמד הסוציו – אקונומי הגבוה   ועל כן יש  צדק  בדרישה  לתשלום

חשמל באופן פרוגרסיבי  ודיפרנציאלי בתעריף מדורג . בצורה זו  יצור תעריף החשמל תמריץ נכון להתייעלות  וחיסכון בצריכת חשמל, ובאותה עת ממש יגשים עקרונות של צדק חלוקתי וימנע שוב את הגדלת הפער  בין העשירונים"                 

כנראה שיעניין אותך גם: