• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

שלשה כתבים כלכליים

איציק ספורטא

היום אתייחס לכתבותיהם של שלשה כתבים כלכליים שניים מ"הארץ" (טל ושטרסלר) ואחד מ"ידיעות" (עשת). מיותר לציין שאת הדוגמה הכלכלית המנשבת במשרד האוצר מייצגים טוב יותר כתבי העיתון הליברלי והפלורליסטי בעיני עצמו (הארץ).

טל מגלה פתאום שקרן המטבע הבינלאומית והמלצותיה אינם תורה מסיני, ראו מקרה ארגנטינה שמצבה השתפר למרות שלא קיבלה חלק מן ההמלצות. פתאום הוא גם מצטט את סטיגליץ ואחרים שמבקרים את אותה קרן. מה קורה פה?  בהמשך המאמר מתברר שהבעיה שהביאה את הכתב לכפירה הנוראית קשורה לביקורת של הקרן למסקנות ועדת בכר. בעצם לא מדובר בכפירה אלא ההיפך בשמירה פנאטית על העיקרים גם בניגוד לדעת הקרן, כמו אותם כמרים היושבים בפרובינציה היוצאים נגד האפיפיור בטענה שהוא ליברלי מידי. הייתי מצפה מטל לשנות את תפיסתו בהתאם לביקורות שהוא מצטט שקשורות, למשל, לשכר מינימום ודמי אבטלה ולא להשתמש בהם כדי להצדיק רפורמה בשוק ההון. בשלב זה אין לי עניין לדון ברפורמה עצמה אלא בשימוש בביקורת כנגד הקרן לצרכים שלא לשמם נוצרו כדי שוב להפוך את חכמי האוצר לחכמי הדור.

בכתבה העוסקת בסיכום שנת 2004 כשנת מפנה בכלכלה הישראלית נסחף שטרסלר להאדרת נתניהו עד כדי כך שכדי להצדיק את עצמו הוא מתעלם מן מההשלכות השליליות של המדיניות הכלכלית. אין לי רצון להתווכח על עיקרי אמונתו של הכותב כיון שאלו זכו לביקורת רבה כאן ובמקומות אחרים. כאן אני רוצה לטעון גם כנגד העורך אשר הציג גראפית את מצב האבטלה בישראל באופן כזה שייראה כאילו בזמן הקרוב האבטלה תיעלם לחלוטין. האבטלה ירדה מ-10.8% ל-10.1% ירידה של 6.5%. כמובן שתופעת העניים העובדים לא פוסחת על הנאלצים להיכנס לשוק עבודה שנשלט על ידי מעסיקים שאינם עומדים אפילו בדרישה המינימאלית של תשלום שכר מינימום (40% לדברי יו"ר התאחדות התעשיינים). על פי הייצוג הגראפי במאמר נראה שהאבטלה ירדה ב-80% ויותר, כיון שנקודת ההתחלה של הגרף אינה 0 אלא 10. אולי זה מבטא תפיסה שאבטלה כלשהי נחוצה למשק קפיטליסטי, פעם דיברו על שיעור אבטלה טבעי שחייב להתקיים במשק קפיטליסטי, הגרף הזה מציג דעה שהשיעור הזה, אולי, אמור להיות 10%. לתת מדליות לאוצר על הצלחתו זה משהו אחד אבל להציג תמונה מעוותת זה כבר גובל בהטעיה, ולא הייתי מצפה שעיתון יעשה זאת.

במדור הדעות של "ידיעות" הופיע מאמר של עשת הדן בדרכם של קפיטליסטים לסמוך על הממשלה, ויותר מכך, להשפיע עליה כדי שתסדיר את השוק לצרכיהם. את מאמרו הוא מסכם באמירה הבאה: "זהו הקפיטליזם הישראלי: עלוקה על גב הציבור הישראלי באמצעות הממשלה שמרבית מעשיה באים לשרת את הקפיטליסט המצוי ולא את האזרח העשוק". (גדעון עשת, ידיעות, 29/12/2004, זהו הקפיטליזם הישראלי).  אין ציטוט טוב מזה כדי לפתוח בו את השנה האזרחית החדשה.   

כנראה שיעניין אותך גם: