• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

שמחה ושמחון בבנקים

אורה לב-רון

כמה גזירות לא גזרו עלינו הבנקים! כמה תחבולות תחבלו כדי להעביר אליהם את כספנו! עד שבא שלום שמחון ונתן להם מתנת פרידה: רשות לקחת 10 שקלים מכל חשבון.

הפרסומים מדברים על "מה הרוויחו הצרכנים": עמלת שורה וסל שלם של פעולות חינם. אבל מה קורה בפועל?

אני מנהלת שני חשבונות בבנק הפועלים. האחד רדום ולא פעיל, ואין גובים עליו דמי ניהול, האחר עו"ש משפחתי רגיל. כשהתחילו לגבות את עמלת השורה, ערכנו התיעצות משפחתית והחלטנו להשתמש בחשבון בצורה הפרימיטיבית ביותר: ביטלנו את הוראות הקבע והעברנו אותן לחברות האשראי, משכנו מזומנים רק פעמיים בחודש ולא בצענו פעולות ש"עולות" לנו שורה. התוצאה: 11 ש"ח לבנק בכל חודש, כולל הכל.

השבוע התבשרנו שהבנק גובה רק 10 ש"ח לחשבון, כפי שהוסכם עם שמחון, אבל גם 10 ש"ח על החשבון הרדום, כי גם על זה הוסכם עם שמחון. וכך זינקו רווחי הבנק מ- 11 ל- 20 ש"ח. צריך לזכור שהסכום הזה בתוקף רק לסדרת פעולות מסויימת. אם מישהו זקוק דוקא לפעולות אחרות, הוא ישלם על כל פעולה בנפרד, ובנוסף 10 ש"ח דמי שמחון.

אמור מעתה: אם שר עושה הסכם צרכנות עם הבנקים – הבנק מרוויח. אילו היה עושה הסכם עם הצרכנים – הצרכן מרוויח. וגם: אם השר בוחר לעשות הסכם עם בנקים, כנראה גם השר לא מפסיד.

כנראה שיעניין אותך גם: