• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

כנס בעקבות התכנית הלאומית לחינוך - הדו"ח הסופי

יוסי דהאן, איציק ספורטא

אנשי אקדמיה וחינוך מגיבים 

דיון שני בעקבות פרסום

התכנית הלאומית לחינוך – הדוח הסופי

הדיון יתקיים ביום ד`, 26 בינואר 2005,  ט"ז בשבט, תשס"ה

בשעה 19:00 בבית הסופר, קפלן 6, תל אביב

בין המתדיינים:

מר נביה אבו-סאלח, יו"ר ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי

פרופ` אורית איכילוב, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב

מר רן ארז, יו"ר ארגון המורים העל יסודיים

ד"ר יוסי דהאן, חטיבת זכויות האדם, המכללה האקדמית למשפטים;  יו"ר מרכז אדוה

ד"ר אסתר הרצוג, ראש החוג למדעי החברה, מכללת בית ברל

מר מרסלו וקסלר, מנהל תכנית הל"ה

ד"ר שלמה סבירסקי, המנהל האקדמי, מרכז אדוה

ד"ר יצחק ספורטא, הפקולטה למנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב

מר אלי עזריאל, יו"ר ועד ההורים, קריית מלאכי

מר אמין פארס, ארגון מוסווא – מרכז לזכויות האזרחים הערבים בישראל

גב` יעל פישביין, עיתונאית לענייני חינוך

מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי מחלקות החינוך

פרופ` יצחק קשתי, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב

ועוד

 רשימת משתתפים מלאה באתר מרכז אדוה: www.adva.org

 נא לאשר השתתפות: 

מרכז אדוה   5608871   5608243-03

או במייל:

advayael@bezeqint.net

כנראה שיעניין אותך גם: