נשים מחונכות ומתכנני מס

איציק ספורטא

אתמול פורסם ששמונים נשים שמגדלות את ילדיהן לבדן שהועסקו בעבודות יזומות יפוטרו. הן הועסקו 4 תקופות של שמונה חודשים, ועכשיו נשלחו הביתה, בלי הכשרה ובלי תעסוקה חליפית. אחת מהנשים, אנט קורקוס, אמרה: "הסכמתי לוותר על ההנחות המגיעות לי כאם חד-הורית חולה כדי לצאת ולעבוד בכבוד. באף מקום לא יקבלו אותי לעבודה בשל מחלתי. בעבודה הזו, למרות שהיה לי מאוד קשה בגלל החום והזיעה, שתקתי והמשכתי לעבוד. זו בושה שהשתמשו בנו האמהות החד-הוריות כ`פדלאות` שצריך להוציא לעבודה. הוציאו אותנו ועכשיו זורקים אותנו. העיקר קיבלו כותרות של ירידה באבטלה. שיתנו עכשיו עבודה. אבל אין להם מה להציע". אנט מנתחת את המצב כמו שהוא, כל המהלך היה כדי לתרץ בעיני הציבור את הקיצוץ הבלתי אפשרי בהבטחת הכנסה. הנה מצאנו עבודה לנשים הללו, לא משנה שזה זמני, לא משנה שהעבודה אינה מאפשרת חיים בכבוד, העיקר שחינכנו את הבטלניות.

האלמנט החינוכי נשמע גם בתשובתה של אישה אחרת, רק במקרה זה בעלת תפקיד, ראש המינהל לפיתוח תעסוקה בתמ"ת, דורית נובק: "כל הרעיון היה להוציא נשים שלא עבדו מעולם למעגל העבודה ל-8 חודשים ובסופן הן היו אמורות למצוא מקום עבודה אחר. כולם סיימו 8 חודשי עבודה, ובכל פעם ביקשנו הארכת החוזים. כעת זה נגמר".  זהו זה נגמר, כעת הנשים מחונכות, אבל אין להן עבודה וכמובן גם לא תמיכה אחרת. כך פועלת המערכת שנועדה לחסל את מדינת הרווחה. בשלב ראשון מפחיתים את רשת הביטחון החברתית ובאותה עת מספקים הכנסה חליפית דרך עבודה. בשלב השני ההכנסה החליפית גם היא נעלמת ואז נותרות הנשים בלי רשת בטחון ובלי עבודה, ואפשר להכריז על הצלחה של המדיניות הכלכלית.  

באותה מדינה שאינה מאפשרת לנשים להתפרנס, ישנה קבוצה של בעלי הון אשר מנצלים כל פירצה, ספק פירצה ויותר מכך כדי לעשות מה שנקרא תכנון מס אגרסיבי שבעיני אינו שונה מהעלמת מס. רשות המס יוצאת כנגד אותם תכנוני מס. לשכת רואי החשבון האמורה לעזור בשמירת החוקי המס מתחבטת בנושא. חיבוטי הנפש שלה מתבטאים במסמך שחלקים ממנו פורסמו ב"גלובס". רציתי להביא בפניכן/ם כמה משפטי מפתח: 1) "הימנעות ממס תיחשב כלגיטימית כאשר נורמות אנטי תכנוניות אינן חלות לגבי התכנון, בעוד שהימנעות ממס תיחשב כלא לגיטימית כאשר נורמות אנטי תכנוניות חלות גם חלות לגביה. חשוב להבהיר, כי לא כל הימנעות ממס לא לגיטימית תיתפס כפלילית, וכי קיימים תכנוני מס שאינם לגיטימיים, אשר עצם בטלותם איננה גוררת כשלעצמה סנקציות פליליות".  2)  "על רקע האמור לעיל, בשים למורכבות העניין ובמטרה לפשט את הדברים ולהתמקד בעיקר, ובכפוף לאמור להלן, דומה כי תכנוני המס שייחשבו כתכנוני המס שיוגדרו כ`לא לגיטימיים` – בעיקר לעניין שומות ורק במקרים חריגים גם לעניין סנקציות אחרות – הינם תכנוני מס שאינם כלכליים ושאינם בעלי עיגון סביר בלשון החוק". קראתי בימי חיי כמה טקסטים, מורכבים יותר ומורכבים פחות, למדתי דבר אחד, שכאשר רוצים לומר משהו באופן ברור אפשר לעשות זאת. כאן נוקטת לשכת רואי החשבון בלשון לא מובנת לא בגלל שהדברים מורכבים אלא כיון שאינם רוצים לומר בפרוש שתכנוני מס אינם אלא דרך להעלמת מס. למזלנו במדינת ישראל כ-50% אינם מגיעים לסף המס, כך שאנו יודעים שלפחות 50% מן האוכלוסייה אינם מתכננים מס, למשל הנשים שמגדלות את ילדיהן לבדן.

כנראה שיעניין אותך גם: