• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

לא לאפליה בשכר בשירותי בריאות בבריטניה

איציק ספורטא

מפעם לפעם אני חש צורך לכתוב משהו שאין בו ביקורת. מצאתי משהו, אמנם לא מכאן, אבל בכל זאת משהו. האיגוד המקצועי של עובדי השירותים בבריטניה (Unison) הגיע להסכם עם מספר בתי חולים במערב אנגליה המפצה נשים על אפליה בשכר שנמשכה מ-1991. הפיצויים ינועו בין 35000 ל- 200000 לירות שטרלינג לעובדת.

המאבק המשפטי נמשך שמונה שנים. הבעיה המרכזית הייתה הצורך להשוות בין נשים וגברים במקצועות השונים כדי לקבוע האם העבודה שוות ערך, גם עם העבודה שונה מהותית. הושוו 14 מקצועות שבהם רוב העובדות נשים לחמישה מקצועות שבם גברים. ההשוואה הייתה בין אחיות, פקידות טלפניות לבין עובדים מקצועיים שונים כמו עובדי בניין ותחזוקה.  במקצועות מסוימים פערי השכר היו של 60 אחוז לערך.

לא רק זאת יש, לשער שאפליה בשכר בעתיד תהיה מינימאלית, אם בכלל, כיון שב-2004 נחתם הסכם בין האיגוד לרשויות הבריאות, הסכם שבו מערכת השכר לוקחת בחשבון את מה שבעבר התעלמו ממנו. העובדה שנשים וגברים מועסקים במקצועות שונים, סגרגציה תעסוקתית, ומשום מה מקצועות שבהם גברים הם הרוב השכר גבוה יותר בלי קשר לערכו של המקצוע.

כנראה שיעניין אותך גם: