• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

רע לעולם ורע ליהודים

יוסי דהאן

בעוד המימסד הדתי בישראל ומנהיגי קהילות יהודיות בעולם מברכים על בחירתו של האפיפיור החדש, הרב מייקל לרנר, עורך כתב העת "תיקון" מסביר מדוע בחירתו של הקרדינל יוזף רצינגר לאפיפיור היא בגדר חדשות רעות לעולם וליהודים. רצינגר הוא אחת הדמויות המרכזיות בותיקן התומך בהחלטה למנוע מידע אודות אמצעי מניעה, דבר שתרם להתפשטות מחלת האיידס שהביאה למותם של מיליוני אנשים באפריקה. רצינגר הוביל קו שמנע תמיכה במועמדים פוליטיים שצידדו בזכות להפלה ובזכויות הומוסקסואליים, למרות שמועמדים אלו תמכו במדיניות המקדמת שלום וצדק חברתי. לעומת זאת הכנסייה תמכה במועמדים שמרניים מיליטריסטיים הפועלים למען העשירים.

רצינגר תמך בטיהורו של האפיפיור פיוס השנים עשר, שלא יצא נגד להגנת היהודים במלחמת העולם השנייה. דצינגר יוצא נגד יחסיות מוסרית, אולם מזהה חילוניות כיחסיות מוסרית, ובכך בדרך עקיפה מעניק לגיטימציה לביקורת נגד יהודים שרבים מהם חילוניים. רצינגר גם מבקר את אלה בכנסייה הטוענים כי לכל הדתות מעמד ותוקף שווה. הוא מבקר בחריפות את הבודהיזם וטען כי הדת הבודהיסטית היא מחליפתה של המרקסיזם ואוייבתה הבאה של הכנסייה.

טוענים, אומר לרנר, שרצינגר הוא שמרן, הוא למעשה ריאקציונר, הוא לא רק מתנגד לאורח חייהם של הומוסקסואליים אלא גם קורא להגבלת זכויות האדם שלהם.

כנראה שיעניין אותך גם: