• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

רוח הרפאים שבה

עמי וטורי

על שער גיליונו החדש של השבועון הגרמני המוביל דר- שפיגל מופיעה תמונתו של קרל מרקס ומעליה הכותרת "רוח הרפאים שבה" (פרפראזה על משפט הפתיחה המפורסם של המניפסט הקומוניסטי").

  

הדר-שפיגל עיתון ליבראלי שנוסד בהמבורג לפני כ 55 שנה לא הצטיין מעולם באהדה יתרה לשמאל הרדיקלי. עם זאת  זה הוא שבועון הרבה יותר שמאלי מהאקונומיסט הבריטי שממנו ניזונים מרבית הפרשנים הכלכליים בישראל. מסיבה זו יש חשיבות רבה לנתונים המופיעים בו ביחס לאהדה המחודשת שלה זוכה כיום מרקס באירופה בכלל ובגרמניה בפרט.

התירוץ לכתבת הנושא של השבועון הינו הצלחתה בסקרים של מפלגת השמאל החדשה בגרמניה. מפלגה זו הינה איחוד של המפלגה הקומוניסטית לשעבר ושל פורשי האגף השמאל של ה ס.פ.ד (המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית) בראשות אוסקר לפונטיין. ע"פ הסקר המופיע ב דר-שפיגל אם יתקיימו כיום בחירות בגרמניה תזכה מפלגה זו ב 10% מקולות הבוחרים לעומת 8% לירוקים 30% ל ס.פ.ד 7% לליבראלים ו 42% לנוצרים דמוקרטיים. מאחר שיחסי כוחות אלו מעידים על מצב של כמעט תיקו בין הימין והשמאל בגרמניה יתכן מאוד שלא תתאפשר ממשלה שמאלית בגרמניה ללא שותפות עם "מפלגת השמאל" (שמה הרשמי של המפלגה החדשה).

מצעה של המפלגה החדשה דומה מאוד לזה של הסוציאל-דמוקרטים הסקנדינביים אך בגרמניה של שרדר דעות אלו מתוארות ע"י רוב הפרשנים הפוליטיים כ"פופוליסטיות ודמגוגיות".

אולם מסתבר שהאהדה בגרמניה למרקס ורעיונותיו  גדולה בהרבה מהתמיכה ב"מפלגת השמאל" שסובלת עדיין מקישורה עם הדיקטטורה של מזרח גרמניה. חשוב לציין שבגרמניה בניגוד לישראל נלמדים רעיונותיו של מרקס במסגרת בתי הספר התיכוניים כך שהגרמני הממוצע אמור להכירם טוב יותר מרוב הישראלים.

ע"פ הסקר שערך הדר-שפיגל 56% מהגרמנים במדינות מערב גרמניה לשעבר ו 66% מהגרמנים במדינות מזרח גרמניה לשעבר סבורים ש "הסוציאליזם הוא ביסודו רעיון טוב שלא יושם כהלכה".

50% מהגרמנים במדינות מערב גרמניה לשעבר ו 73% מהגרמנים במדינות מזרח גרמניה לשעבר סבורים ש"ביקורתו של מרקס על הקפיטליזם רלוונטית כיום " .67% מהגרמנים במדינות המערב ו 63% מהגרמנים במדינות המזרח סבורים "שחייבת להיות דרך מוצלחת הנמצאת  בין הקפיטליזם ובין הסוציאליזם" (מן הסתם הכוונה היא לסוציאליזם כפי שבא לידי ביטוי במזרח גרמניה).

גרמניה למרות כל בעיותיה במצב כלכלי וסוציאלי טוב בהרבה מישראל. שוויוניות התחלקות ההכנסות גבוה יותר, העוני בקרב ילדים נמוך בהרבה וההגנות הסוציאליות עולות משמעותית על אלו הקימות בישראל. למרות זאת דעותיהם של רוב הגרמנים רדיקליות יותר מאלו של רוב הישראלים.

נראה לי שפער זה הוא תוצאה של רדידות השיח הפוליטי הישראלי ועשרות שנים שבהם עסקה התקשורת הישראלית בהכל חוץ מבסוגיה החשובה ביותר: היחס בין בעלי ההון והממון ובין אלו בישראל ובשטחים שאותם הם מנצלים.

כנראה שיעניין אותך גם: