• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

עבודה כן, ויסקונסין לא

יוסי דהאן

אתמול השתתפתי בהפגנה בנצרת נגד תכנית ויסקונסין. הפגנה מרשימה של מאות עובדות ועובדים מובטלות ומובטלים שצעדו ברחובות נצרת נושאים שלטים וקוראים סיסמאות בעד עבודה בכבוד ונגד תכנית ויסקונסין. הצעדה הסתיימה מול הבניין בו שוכנים משרדי התכנית המופעלת על ידי תאגיד הולנדר בשם "קלדר" ותאגיד ישראלי בשם "מארמנט". את ההפגנה ארגנה עמותת "סאות` אל עאמל" (קול העובד), שמנהלת מאבק מרשים ואפקטיבי נגד יישום תכנית ויסקונסין בנצרת. ההפגנה הזו היא פעולה נוספת בשרשרת הפעולות שמארגנת העמותה נגד התכנית. 4300 נשים וגברים חויבו להצטרף לתכנית בנצרת. חלק גדול מהנשים והגברים שהתכנית רוצה להחזיר למעגל העבודה הם מעל גיל 45, אנשים שמתקשים להשיג עבודה מזה זמן רב והם מוגדרים "כבלתי ניתנים להשמה", חלק סובל מבעיות בריאותיות. והבי בדארנה, מנכ"ל העמותה  שמוביל את המאבק, אומר שבשלשת השבועות הראשונים אנשי התכנית לא הציעו ולו הצעת עבודה אחת לאותם אנשים שהם מעוניינים להחזיר למעגל התעסוקה. כמו כן המרכזים הללו אינם ערוכים לקבל את אלפי האנשים שחלקם מגיע אליהם עם ילדיהם. לפני מספר שבועות כתוצאה מהלחץ, חוסר הארגון והזעם התחוללו מהומות במרכזים הללו.

אחת הטענות החוזרות ונשנות בפני חסידי הצמיחה ומצדיקי אי השוויון היא ששיעור הנשים הערביות שאינן עובדות הוא נמוך מידי ואם השיעור הזה היה עולה מצב העוני  היה משתפר וואי השוויון מצטמצם. צריך להזכיר שבשנים האחרונות נזרקו אלפי נשים ממעגל העבודה, כאשר דב לאוטמן וחבריו מתעשיית הטקסטיל החליטו ששכר המינימום של העובדות בנצרת ובית ג`אן הוא גבוה מידי וניתן להשיג עבודה זולה יותר באיבריד. עכשיו מריצים את הנשים הללו יחד עם ילדיהם להשתתף בתכנית פיקטיבית של חזרה למעגל העבודה. חבר הכנסת ג`מאל זחאלקה אמר לי, תראה את חסידי האיום הדמוגרפי הללו, הם הרי טוענים שאם האשה הערביה תהיה משכילה יותר ותצא לשוק התעסוקה הדבר הזה יביא לצמצום מספר הילדים במשפחה ויגרום להקטנת האוכלוסייה הערבית בישראל, כלומר, אפילו מנקודת המבט הדמוגרפית האתנוצנרטית היהודית היה כדאי ליצור מקומות עבודה, אבל הכל פיקציה.

אגב, זחאלקה הגיש הצעה כלכלית ליצירת 20 אלף מקומות עבודה חדשים ביישובים הערבים לשר האוצר ואנשי משרדו, חסיד הדמוגרפיה היהודית נתניהו התלהב אבל כרגיל שום דבר לא קרה.

תעסוקה לא תהיה, המפסידים יהיו המובטלות והמובטלים, המרוויחים היחידים בתכנית יהיו שני התאגידים הכלכליים וקופת האוצר שממנה ניתן יהיה להעביר את כספי הבטחת ההכנסה שנגזלו מן העובדים לממן רפורמה מס לטובת העשירון העליון.

נכתב לא מעט על כשלונה של התכנית בארצות אחרות בעולם, על מופרכות הרעיון של חזרה למעגל העבודה תעסוקה כאשר המעגל הזה ריק לחלוטין ממשרות, אבל קשה לחשוב על יישום ציני יותר של התכנית מאשר בנצרת.  

כנראה שיעניין אותך גם: